Danijel Lamperger

Danijel Lamperger je po izobrazbi diplomiran ekonomist, od leta 2004 je zaposlen v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, sprva kot splošni podjetniški svetovalec in svetovalec s področij financiranja in poslovanja podjetij v tujini, od leta 2007 kot vodja oddelka Svetovalni center, od 1. aprila letos pa je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja OZS. Izhaja iz obrtniške družine s Ptuja in je športni navdušenec.

Funkcijo direktorja OZS bo opravljal do 2. julija 2018.