OZS postala članica Centra odličnosti NAMASTE

12. september 2012
Na pobudo Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, ki ga vodi Janez Škrlec, so članice Centra odličnosti NAMASTE, partnerska podjetja,  Institut Jožef Stefan, Univerzi v Ljubljani in Mariboru ter neprofitne razvojno-raziskovalne organizacije, soglasno sprejele Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije v svoje vrste.
 
»Članstvo v Centru odličnosti Namaste nam pomeni veliko priznanje in pohvalo za naša dosedanja prizadevanja in aktivnosti, ki jih izvajamo na področju elektronike, mehatronike, avtomatike in robotike,« je ob tej priložnosti dejal Janez Škrlec, predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Pogoj za vstop v članstvo Centra odličnosti Nameste so inovativnost, razvojna naravnanost, povezovalnost in aktivnosti na področju naprednih tehnologij. Članstvo prinaša brezplačno uporabo tehnične opreme, dostop do strokovnih informacij in možnost sodelovanja v evropskih projektih.
 
Center odličnosti NAMASTE je multidisciplinarni in transdisciplinarni konzorcij raziskovalnih institucij in industrije. Povezuje akademsko, tehnološko in poslovno znanje ter opremo z namenom doseganja ključnih tehnoloških napredkov na nekaterih področjih, ki se nanašajo na anorganske nekovinske materiale in njihovo implementacijo v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki in medicini. S tem se veča dodana vrednost, relevantnost raziskav in raziskovalna odličnost v skladu s strategijo razvoja Slovenije. Center odličnosti Namaste spada med prednostni področji »Napredne (nove) sintetične kovinske in nekovinske materiale in nanotehnologije« ter »Zdravje in znanost o življenju«, kot to opredeljuje Nacionalni razvojno-raziskovalni program.
 
Cilj Centra NAMASTE je doseči ključni tehnološki napredek na nekaterih področjih, ki se nanašajo na anorganske nekovinske materiale (keramične 2D in 3D strukture, materiali za prenapetostne in EM zaščite; mikro ali nano sistemi za senzorje; mehki kompoziti za optične, elektronske, fotonske in senzorske aplikacije; bioaktivni, biokompatibilni in bioinertni materiali) in njihovo implementacijo v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki in medicini.   Center odličnosti sestavlja konzorcij uporabnikov, Svet zavoda ter vodstvo zavoda, ki upravlja in vodi center. Dejavnosti konzorcija so raziskave, razvoj, izobraževanje in promocija. Vse dejavnosti vključujejo varovanje okolja in možnosti za prehod v nizkoogljično družbo.
Zanimivosti in aktivnosti Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS pa lahko med 12. in 18. septembrom spoznavate tudi na 45. MOS v Celju v dvorani L1.
nazaj na vse novice