Direktor OZS Danijel Lamperger

Danijel Lamperger je po izobrazbi diplomiran ekonomist, od leta 2004 je zaposlen v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, sprva kot splošni podjetniški svetovalec in svetovalec s področij financiranja in poslovanja podjetij v tujini, od leta 2007 kot vodja oddelka Svetovalni center, od leta 2014 dalje pa je bil direktor OZS. 2. julija 2018 je bil na volilni skupščini vnovič imenovan na mesto direktorja OZS. Funkcijo bo opravljal do izteka mandata predsednika OZS Branka Meha, torej do julija 2022. Izhaja iz obrtniške družine s Ptuja in je športni navdušenec.