Forum obrti in podjetništva

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsako leto organizira Forum obrti in podjetništva, na katerem vladne predstavnike seznani z aktualnimi Zahtevami slovenske obrti in podjetništva.

V zahtevah so po področjih (davčno, delovno-pravno, plačilna nedisciplina, doseganje ugodnega podjetniškega okolja, izobraževanje, promet, okolje) zbrani predlogi  članic in članov OZS za spremembo obstoječe zakonodaje ali za sprejem nove zakonodaje, ki bi omogočila boljše poslovno okolje, nova delovna mesta in večjo dodano vrednost.  Na forum so vabljeni ministri, državni sekretarji, poslanci Državnega zbora RS, državni svetniki Državnega sveta RS, slovenski poslanci v Evropskem parlamentu in ostala zainteresirana javnost.