10. jubilejni Forum obrti in podjetništva

je potekal 21. marca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na katerem so obrtniki in podjetniki zbranim predstavnikom vlade in države predstavili konkretne težave, s katerimi se soočajo, prejeli pa so tudi letošnje Zahteve slovenske obrti in podjetništva z naslovom Bruseljska prisilna uprava – ne, hvala!

Več kot 400 zbranih obrtnikov in podjetnikov je najprej nagovoril predsednik državnega zbora dr. Gregor Virant. Zahteve slovenske obrti in podjetništva je pohvalil, saj kot je dejal, obrtniki ter mikro in mala podjetja potrebujejo takšen način komuniciranja z vlado in državo pri  predstavitvah svojih zahtev, ki prihajajo iz realnega življenja. Zagon gospodarstva je nujen, spremembe se začenjajo že ta teden s prvim paketom davčnih sprememb, je še dejal.

Na konkretna vprašanja obrtnikov in podjetnikov so odgovarjali zbrani ministri, in sicer mag. Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve, Ljudmila Novak, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje, mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve ter generalni direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport mag. Vinko Logaj in mag. Janko Burgar iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Forum je vodil generalni sekretar OZS Dušan Krajnik.

Predsednik OZS Štefan Pavlinjek je dejal, da je celotno slovensko gospodarstvo v izredno slabi situaciji, pa tudi zadnje napovedi za leto 2012 niso spodbudne. »Napovedano dodatno znižanje bruto domačega proizvoda v Sloveniji, povečanje števila brezposelnih in dvoodstotna inflacija so zaskrbljujoče novice zadnjih dni. Splošno nezaupanje in prepričanje, da v Sloveniji ni spodbudnega okolja za razvoj podjetništva se kaže tudi v rezultatih zadnje širše svetovne raziskave podjetništva. V Sloveniji podjetniška aktivnost upada že tretje leto zapored in to kljub temu, da smo Slovenci pregovorno delovni in sposobni! Novih poslovnih priložnosti je premalo in vse preveč je ovir, s katerimi se žal ljudje nočejo spopadati«, je še dejal. Poudaril je, da imata vlada in država nalogo, da omogočita normalno poslovanje vsem podjetjem, še posebej tistim, ki imajo razvojno moč, zmorejo zaposlovati in konkurirati v svetu. »V zadnjih letih smo imeli v malem gospodarstvu občutek, da nas ne upoštevajo dovolj. Vse prevečkrat se je zakone pisalo na kožo velikih gospodarskih subjektov. To se mora končati in prepričani smo, da tu prisotni to popolnoma razumete in boste vplivali na sprejem zakonodaje, ki nam bo omogočila rast in razvoj!« je zaključil svoj govor Pavlinjek.

Podpredsednik OZS in predsednik upravnega odbora OZS Štefan Grosar je predstavil 10 glavnih zahtev. Prvo področje, ki ga je potrebno nemudoma začeti urejati je področje sive ekonomije. Najučinkovitejši ukrep za bistveno zmanjšanje obsega sive ekonomije bi bil uvedba nove dohodninske olajšave oziroma ustrezna sprememba sedanje splošne olajšave, ki bi vse državljane – davčne zavezance za dohodnino, usmeril v legalno ekonomijo tako na strani produkcije kot potrošnje. Drugi ukrep je uvedba pavšala za s.p. in mikro družbe. »Pri predlogu za povečanje olajšav za investicije, raziskave in razvoj, zaposlovanje in vstop v podjetništvo nas je minister za finance delno že uslišal, saj so v začetku tega meseca predlagali vrsto sprememb davčne zakonodaje, ki jih v OZS večinoma ocenjujemo pozitivno. Predlagane spremembe so v skladu s koalicijsko pogodbo in z zahtevami slovenske obrti in podjetništva, zato upravičeno pričakujemo, da bo vlada proučila in v davčni sistem integrirala tudi naše ostale zahteve,« je poudaril Grosar. Za dosego večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je treba spremeniti tudi delovno zakonodajo, med drugim z doseganjem večje fleksibilnosti zaposlovanja delavcev ter z razbremenitvijo delodajalca stroškov, ki niso neposredno povezani z delom. »Predlagamo ustanovitev posebnega Sklada za odpravnine, nujna je tudi pokojninska in zdravstvena reforma, nujni so ukrepi za ureditev plačilne discipline, urediti je potrebno prostorsko problematiko, zahtevamo odpravo administrativnih ovir ter odpravo sive ekonomije.«

 Pripeti dokument:

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2012