Forum obrti in podjetništva 2013

Na 11. Forumu obrti in podjetništva, ki je bil 10. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, so predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Vladi RS predstavili letošnje zahteve obrti in malega podjetništva.

Predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek in predsednik OZS Alojz Kovšca sta se strinjala, da je pred Slovenijo težka naloga.»Gospodarstvo potrebuje močne zastopniške organizacije, Vlada pa kakovostnega sogovornika na strani realnega sektorja. V OZS si želimo biti konstruktiven partner vladi že v času snovanja zakonov. Za nas je nesprejemljiva praksa, da se zbornice v zakonodajnem postopku vključuje šele v sklepni fazi, ko so možni le še kozmetični popravki. Večina zakonskih rešitev, ki smo jim v preteklosti že v fazi oblikovanja izrecno nasprotovali, se je nato tudi v praksi izkazala za slabe, in obratno,« je uvodoma povedal predsednik OZS Alojz Kovšca.  

Letošnje zahteve se v večji meri nanašajo na ugodnejše davčno okolje in s tem povezano bolj konkurenčno gospodarstvo. OZS od Vlade RS pričakuje tudi sistemsko pomoč pri prodoru malega gospodarstva na tuje trge. V zvezi s tem je predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek dejala, da se s SID banko pogovarjajo o uvedbi finančnega instrumenta, ki bi malim in srednjim podjetjem omogočil pridobiti ugodna posojila za nastope ali prodore na tuje trge. Po njenih besedah je dogovor blizu, pogovarjajo pa se o masi denarja v višini približno 500 milijonov evrov. »To, da ste za nas pomembni, kaže današnja številčna udeležba ministrov in državnih sekretarjev. Strinjam se s predsednikom OZS, da je pred nami težka naloga. Zahteve obrti in podjetništva bomo zato temeljito preučili in jih skušali v čim večji meri uresničiti,« je še dejala Bratuškova.

Lanskoletne Zahteve slovenske obrti in podjetništva so bile uslišane zgolj v 68 odstotkih. Trenutno je v postopku reševanja še 6 lanskoletnih zahtev, delno ali v celoti realiziranih pa je bilo 27 zahtev. S takšnim dialogom ne moremo biti zadovoljni. »Obrt in malo podjetništvo sta bila že ob nastanku samostojne Slovenije najbolj vitalna dela slovenskega gospodarstva in sta zagotavljala številna delovna mesta. V aktualnih razmerah mora Vlada najti načine in sredstva, da ta potencial izkoristi za izhod iz gospodarske krize,« je še pojasnil Kovšca.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik je izpostavil pomen malega gospodarstva: »Zaposlujete več kot 100 tisoč ljudi. To je zelo pomemben podatek. Nekaj tega denarja morate dobiti nazaj skozi razpise, bančni sistem pa vam mora zagotoviti ustrezno podporo. Vloga zbornice je pri tem izjemno pomembna. V Nemčiji je zbornica dosegla dober dialog z državo, saj je prevzela določene naloge in je v pomoč državi. Takšen sistem bi morali uvesti tudi v Sloveniji.« Stepišnik je opozoril še na krizo v gradbeništvu. Rešitev zanjo vidi v energetski obnovi stavb, za kar je že pripravljen tudi javni razpis. Po njegovih besedah bo prav to številnim gradbenim podjetjem zagotovilo delo.

Minister za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregor Virant je dejal, da je treba odpraviti administrativne ovire. Ti ukrepi so po njegovem brezplačni, prinašajo pa velike poenostavitve in koristi gospodarstvu. »Sistem odprave administrativnih ovir že funkcionira: na eni strani zbiramo predloge in tudi zahteve OZS so vključene v Akcijski program. Mikro podjetja se določenih poenostavitev ne zavedajo v celoti. 26 % iz leta 2012 jih je namreč že uresničenih. OZS je za nas partner pri oblikovanju zakonskih rešitev, zato nas tudi v prihodnje opozorite, da v zakonih ne bo novih administrativnih ovir. To moramo skupaj preprečiti,« je menil Virant.

Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan pa je prepričan, da so v preteklosti preveč obljubljali in premalo naredili. Nov program je po njegovih besedah drugačen. Na področju sive ekonomije na področju gozdarstva uvajajo drugačen sistem, pripravljena je tudi sprememba zakona. Ko bodo ugotovili črni izvoz, bo sledila zaplemba. Tudi na področju prehrane in vinarstva pripravljajo ukrepe za zajezitev sive ekonomije. Pri programu razvoja podeželja pa so se odločili, da je prioriteta zagotavljanje novih delovnih mest. Na ministrstvu so seznanjeni tudi s problematiko dimnikarstva in  obljubljajo, da bodo do konca tega leta našli skupno rešitev.

»Imamo premalo stikov med politiko in podjetniki. Forum je odlična priložnost, da slišimo razmišljanja obrtnikov in pdojetnikov in vsebino razprave prenesemo v zakonodajne rešitve. V čim krajšem času moramo sanirati banke, spodbuditi razvoj podjetništva ter gospodarsko rast. V tem primeru bomo zopet pridobili kredibilnost v pogovorih z drugimi državami,« pa je dejal predsednik Državnega zbora Janko Veber.

Avtoprevozniki so vladnim predstavnikom predstavili najbolj pereča vprašanja – prost dostop do Luke Koper, davčne olajšave za investicije, male logistične centre, zemljišča za postajališča, ki jih v Sloveniji primanjkuje, vračanje trošarine, zaposlovanje invalidov, omejitev nelojalne konkurence, učinkovita izvršba neplačil.

Foruma so se udeležili tudi državna sekretarka z Ministrstva za finance Mateja Vraničar, državni sekretar z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dejan Levanič, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aljuš Pertinač, državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo mag. Renata Zatler, državni sekretar v kabinetu predsednice Vlade Gašpar Gašpar Mišič in predsednik Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Jakob Presečnik.

Pripeti dokumenti:

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2013