Forum obrti in podjetništva 2015

Bled, 5. junij 2015 – Obrtniki in mali podjetniki so na današnjem Forumu obrti in podjetništva seznanili predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, ministre in državne sekretarje z letošnjimi zahtevami malega gospodarstva. Med najpomembnejšimi so izpostavili drugačno umestitev davčnih blagajn, regresne zahtevke, ustrezno obdavčitev nepremičnin z davkom na nepremičnine, razbremenitev stroškov dela, znižanje stroškov omrežnin, spremembe zakona o delovnih razmerjih,  učinkovito izvršbo in urejeno insolvenčno zakonodajo za boljšo plačilno disciplino, celovito prenovo sistema javnega naročanja, učinkovito črpanje evropskih sredstev in dostop do virov financiranja ter učinkovitejšo ureditev sistema poklicnega izobraževanja v povezavi s premišljeno deregulacijo poklicev. 

Predsednik OZS Branko Meh
je uvodoma dejal, da je reševanje problemov malega gospodarstva v veliki meri odvisno od pripravljenosti in volje Vlade, da pomaga temu segmentu gospodarstva: »Pričakujemo, da bo Cerarjeva Vlada realizirala večino naših zahtev, saj jih je bilo v lanskem letu realiziranih zgolj 6 odstotkov.«

Predsednik Vlade RS dr. Miro
Cerar je v svojem nagovoru poudaril, da si Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije že vrsto let prizadeva za izboljšanje razmer v malem gospodarstvu. Država po Cerarjevih besedah ni kriva za vse. Država sicer lahko pomaga, vendar so najprej potrebne ideje in delo podjetnikov. »Iščemo rešitev, kako priti iz krize in kako družbo ohraniti na dobri poti,« je še dejal Cerar.


Zoran Simčič, predsednik sekcije gradbincev pri OZS,
je na Forumu izpostavil problem sistema javnih naročil: »Osnutek zakona o javnem naročanju je pisan na kožo velikih inženiringov in ne ščiti podizvajalcev, ki bodo ponovno ostali nepoplačani. Gradbinci smo razočarani, da naše ključne pripombe niso bile upoštevane.« Počivalšek je obljubil, da bo v novem zakonu več osebne odgovornosti za tiste, ki podpišejo pogodbo za izvajanje gradbenih del. »Ne bomo pa izločili merila najnižje cene, vendar pa verjamemo, da to ne sme biti edino merilo. Strinjam pa se, da se na posle velikih vrednosti ne morejo prijaviti inženiringi z enim ali dvema zaposlenima, kar je tudi praksa sosednjih držav,« je v zvezi s predlogom zakona o javnem naročanju pojasnil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Počivalšek je še dejal, da se je vlada zavezala, da ne bo zviševala davkov. Ključno za gospodarstvo je po njegovem zmanjšanje administrativnih ovir in razbremenitev stroškov dela. Strinjal se je  z zahtevo zbornice za spremembo delovno-pravne zakonodaje, saj ta še vedno ne omogoča lažjega zaposlovanja in odpuščanja. »Sem optimist, vendar pa ne verjamem, da bomo dosegli soglasje med vsemi socialnimi partnerji,« je še dodal Počivalšek. V zvezi z delovno-pravno zakonodajo pa je Alojz Kovšca, državni svetnik, dejal, da ni več toliko dolgotrajnih poslov, zato je ključno, da imajo delodajalci možnost zaposliti delovno silo tudi za krajši čas, torej takrat, ko imajo posel. Ko posla ni, pa bi moral delodajalec lažje odpustiti delavca, je še prepričan Kovšca.

Regresni zahtevki so prav tako izjemno pereč problem delodajalcev. »Odškodninska odgovornost delodajalcev bi morala biti izključena, če do nesreče pri delu pride zaradi lažje malomarnosti. Tveganje za poškodbe namreč vedno obstaja, četudi so izpolnjeni vsi ukrepi za varno delo. Poleg tega bi morala biti odškodninska odgovornost limitirana do določenega zneska, tako kot je to mogoče v primeru prometnih nesreč. Pred kratkim smo pridobili tudi pravno mnenje, ki govori o tem, da je zakon, ki ureja to področje, ustavno sporen,« je pojasnil predsednik Meh. Počivalšek pa je obljubil, da bodo tudi ta problem čim prej rešili.

Gostinec in podpredsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Drago Delalut, podpredsednik sekcije za gostinstvo in turizem, je poudaril, da davčne blagajne niso rešitev za zmanjšanje dela na črno in sive ekonomije, temveč zgolj breme za legalne obrtnike in podjetnike. »Namesto tega naj začne država preganjati delo na črno. Če pa želi davčne blagajne, potem naj jih kupi sama.« Mag. Mateja Vraničar z Ministrstva z finance pa je dejala, da so davčne blagajne le eden izmed ukrepov za zmanjšanje sive ekonomije. Kako se bodo lotili šušmarjev, ki obrtnikom in podjetnikom predstavljajo nelojalno konkurenco, ni povedala.

13. forum obrti in podjetništva smo organizirali tudi s pomočjo pokroviteljev:
- podjetje Avto Triglav z znamko vozil FIAT
- podjetje Koželj, hiša dobrih vin