Najstarejša obrtnica leta 2011

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na letošnjih Dnevih slovenske obrti in podjetništva premierno podelila priznanje obrtniku oz. obrtnici, ki v obrti dela najdlje. Prejemnica naslova Najstarejša obrtnica leta 2011 Antonija Biščanič z Jesenic na Dolenjskem, ki je svoji gostilni posvetila častitljivih 63 let, se podelitve zaradi zdravstvenih razlogov žal ni mogla udeležiti, zato so jo predsednik UO OZS Štefan Grosar, generalni sekretar OZS Dušan Krajnik in predsednik OOZ Brežice Janko Hrastovšek obiskali v njeni domači gostilni in ji prenesli čestitke njene stanovske organizacije. Antonija Biščanič gostinsko dejavnost opravlja od 25. septembra 1947, ko ji je Okrajni ljudski odbor Krško izdal dovolilo, da sme izvrševati obrt gostilne, za kar je bilo potrebno plačati takso v višini 5000 takratnih dinarjev. Zelo rada pove, da se je za ta denar takrat dalo kupiti dva para volov. In od tistega septembrskega dne z izjemno redoljubnostjo in marljivostjo neprekinjeno opravlja gostinsko dejavnost.

Danes v njeno gostilno zahaja že druga ali celo tretja generaciji gostov izza meje in gospa Antonija jim še danes skuha po naročilu, če imajo takšne želje. Največkrat pridejo v gostilno domačini iz okoliških vasi in turisti iz Term Čatež, ko se vračajo domov. Večino dela opravi sama, je polna energije in zadovoljstva, v gostilni pa vsaj štiri ure na dan. Pri delu ji pomaga tudi sestričnin mož Martin; sin in hči sta ji namreč že umrla. Najstarejša obrtnica upa, da bo obrt prevzel kateri od njenih vnukov in nadaljeval z delom v gostilni.