Najstarejši obrtnik leta 2012

Petčlanska komisija, ki jo je imenoval Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je pregledala vse podane predloge za podelitev priznanja Najstarejši obrtnik leta 2012 in ocenila, da ga podeli Antonu Govžetu, ki bo letos dopolnil triinosemdeset let.

Po prezgodnji očetovi smrti je rosno mlad opravil pomočniški izpit lesostrugarja in prevzel vodenje delavnice. Tako se je zapisal obdelavi lesa, najplemenitejšemu materialu, iz katerega nastajajo mojstrovine ribniške suhe robe. Njegov ustvarjalni duh ga je ves čas gnal k iskanju novih izraznih možnosti pri obdelavi lesa, zato je razvil številne nove izdelke in posodobil že obstoječe. Praktično ni struženega izdelka, ki ga v svoji bogati delovni dobi ne bi izdeloval, od lesenega jajca do keliha. Svoje mojstrstvo še danes z lahkoto pokaže tako, da ostruži leseno jajce na točne dimenzije, ne da bi meril. Še bolj zanimivo pa je, da to napravi brez uporabe očal. Svoje bogato znanje in izkušnje je rad posredoval mlajšim, katerim je bil odličen učitelj. Ves čas pa se je tudi zavedal, da posameznik v težkih časih ne more izboljšati pogojev dela in življenja, zato je sodeloval v vseh oblikah združevanja obrtnikov. Bil je ustanovni član Obrtnega združenja v Ribnici, kjer je ves čas tudi aktivno deloval. Največjo pozornost je posvečal zakonodaji in se zelo angažiral predvsem v tistem delu, ki obravnava domačo in umetnostno obrt.