Anton Cigan in Peter Tibaut, KIT Žižki proizvodnja kovinske opreme, d. o. o. 

Žižki, Črenšovci 

Temelje podjetja KIT Žižki proizvodnja kovinske opreme je postavil Štefan Tibaut, ko je leta 1990 postal samostojni podjetnik in se začel ukvarjati s kovinarsko dejavnostjo. Po svoji upokojitvi je podjetje prenesel na zeta Antona Cigana, ki ga je deset let vodil kot samostojni podjetnik, v letu 2008 pa sta skupaj s svakom Petrom Tibautom ustanovila družbo KIT Žižki, proizvodnja kovinske opreme, d. o. o.

Na začetku so bili izdelki iz njihove delavnice precej preprosti, danes pa iz proizvodnje prihaja široka paleta izdelkov, ki kupcem omogoča bogato izbiro pri opremljanju zasebnih ali poslovnih prostorov. Tako so danes z garderobnimi omaricami iz podjetja KIT opremljene številne šole, ustanove, zavodi, podjetja in veliki trgovski centri, številna priznana podjetja pa imajo skladišča opremljena z njihovimi omarami, policami in regali. Poznajo jih tudi že zunaj meja Slovenije, predvsem v Avstriji, Madžarski, Hrvaški in Črni gori.

Z rastjo proizvodnje so v podjetju KIT širili in posodabljali strojno opremo in proizvodne procese ter se tako prilagajali vse večjim zahtevam trga po kakovostnih izdelkih. Hkrati pa je bilo z rastjo povpraševanja treba povečati tudi število zaposlenih in proizvodne prostore.

V podjetju se zavedajo, da vseh uspehov ne bi bilo brez dobrih sodelavcev. Danes je v podjetju zaposlenih 15 ljudi, katerih povprečna starost je okrog 35 let. Lahko se pohvalijo, da so kolektiv, v katerem je dobra delovna klima, kar se kaže tudi v tem, da bolniških odsotnosti skorajda ni, pretoka delovne sile pa tudi ne. Svojim ciljem v podjetju, ki nosi znak slovenske kakovosti SQ, sledijo s poštenim odnosom do poslovnih partnerjev in odgovornostjo. Prizadevajo si za nenehno izboljševanje poslovanja družbe; sicer z majhnimi koraki, kot pravijo, a v pravo, predvsem pa dolgoročno in stabilno smer.

Podjetje KIT se vključuje tudi v aktivnosti lokalne skupnosti, s tem, da podpira kulturna, športna, gasilska in druga društva ter sodeluje pri izvedbi humanitarnih dogodkov. Poleg tega si prizadevajo tudi za izboljšanje odnosa do okolja in sprejemajo ukrepe in instrumente za zmanjšanje negativnih učinkov poslovanja podjetja na okolje.

Marija Čop, Trgovina, gostinstvo, prevozništvo Čop, Lojze Čop, s. p. 

Podkum 

Zasavje velja v slovenskem prostoru za turistično razmeroma nerazvito območje, vendar Zasavci vedno znova dokazujejo, da ta trditev drži vse manj. Pomembno mesto na turističnem zemljevidu Zasavja nedvomno predstavlja gostilna Pr' Čop, edina v Zasavju, ki ponosno nosi tudi blagovno znamko Gostilna Slovenija. Dobri temelji, ki jih je v preteklih letih postavila Marija Čop, so odlična popotnica njenemu sinu Lojzetu, ki je nedavno prevzel podjetje, z dosedanjimi kuharskimi dosežki, kot kuharski mojster pa napoveduje, da bo gostilna Pr' Čop še naprej hiša dobrih domačih okusov.

Pred dvema letoma se je gostilna Pr' Čop v Podkumu preselila v povsem novo, večnamensko stavbo in tako postala središče družabnega dogajanja v vasi, pa izhodiščna ali mimohodna točka za planince, kolesarje in konjenike. Sprejmejo lahko 150, v poletnem času pa 220 gostov. Prostori so prirejeni tudi za organizacijo raznih izobraževalnih seminarjev ali poslovnih sestankov. Za krajane pa je dobrodošla pridobitev tudi manjša trgovina, poštno okence in vinotoč, ki so našli prostor v večnamenskem objektu Čopovih.

V družinskem podjetju Čop je zaposlenih sedem ljudi, med njimi sta tudi dva kuharska mojstra, v kratkem pa bo ena od njihovih sodelavk tudi magistrirala s področja gostinstva. Pogosto imajo v svoji sredi tudi dijake in študente na praksi – kar 56 jih je nabiralo praktične poklicne izkušnje pri njih.

Marija Čop je priznana podjetnica v Zasavju. S svojo dobroto in odločnostjo, s sodelovanjem na vseh področjih v lokalni skupnosti, z neposrednim kritičnim odnosom do nerazumevanja podjetništva vladajočih struktur je Marija v Zasavju in širše zelo prepoznavna. Za svoje delo je v preteklosti prejela številna priznanja in nagrade, ponosna pa je tudi na pred kratkim izpeljan enkraten lokalni projekt v Sloveniji, ki so ga pripravili skupaj s sokrajani in občino Zagorje Podkum, jejmo skupaj.

David Šebjan, SKK strojno ključavničarstvo in kovaštvo David Šebjan, s. p. 

Rakičan, Murska Sobota 

Začetki podjetniške dejavnosti družine Šebjan segajo v leto 1922, ko se je s kovaštvom v Murski Soboti začel ukvarjati praded sedanjega lastnika Davida Šebjana. Kovaško dejavnost je nadaljeval ded, ki je dejavnost preselil na sedanjo lokacijo v Rakičan. Njegov naslednik, Davidov oče, je dejavnost podjetja razširil, saj se je začel ukvarjati s strojnim ključavničarstvom. David, ki je vodenje podjetja prevzel leta 2003, pa je nabor storitev dodatno nadgradil: uvedel je dejavnost zimske službe ter prodajo in servis komunalne tehnike.

V družinskem podjetju še vedno ostajajo zvesti ključavničarski in kovaški dejavnosti, nudijo pa tudi popravilo strojev in naprav. Izdelujejo priključke za viličarje, traktorje in delovne stroje, popravljajo kmetijske, gradbene in delovne stroje,  tovorna in motorna vozila ter različna dvigala, hidravlične in pnevmatske cilindre, nudijo pa tudi viličarske storitve.
David Šebjan je nedolgo tega poskrbel še za širitev delovnih in poslovnih prostorov. Tako je zagotovil vse potrebno za nadaljnji razvoj podjetja, ki ga namerava še nadgrajevati.

V podjetju se pretežno usmerjajo na domači trg, kjer sodelujejo s številnimi podjetji. S svojimi storitvami in izdelki jim pomagajo pri reševanju in poenostavitvi njihovih vsakodnevnih nalog. Na trgu, še posebej na lokalnem, so poznani po kakovosti, kratkih rokih ter ugodnih cenah.

Trenutno zaposlujejo sedem ljudi z dokončano srednjo tehnično, srednjo poklicno in univerzitetno izobrazbo, dijakom in študentom pa omogočajo opravljanje prakse.

David Šebjan daje velik poudarek permanentni nadgradnji strokovnega znanja svojih zaposlenih. Zaposleni tako svoje znanje izpopolnjujejo na internih izobraževanjih in z obiski raznih sejmov tako doma kot v tujini.

V podjetju se zavedajo, kako pomembna sta ohranjanje in varovanje okolja. Slednjima v zadnjih letih posvečajo posebno skrb, zato delovne prostore ogrevajo z biomaso. Poudarjajo pa tudi družbeno odgovornost podjetja. David se tako skupaj s svojimi zaposlenimi vključuje v različne aktivnosti lokalne skupnosti, v kateri podjetje deluje.

Mateja Vodičar, Prima filtri, d. o. o. 

Medvode

Družinsko podjetje Prima filtri, d. o. o. je nastalo leta 1990. V 25 letih so z nenehnim vlaganjem v razvoj rasli v zanesljivega partnerja, ki mu zaupajo številna slovenska in tuja podjetja.

Na začetku njihovega poslovanja so poleg filtrov za industrijske aplikacije izdelovali tudi filtre za tovorna vozila, gradbene in delovne stroje in kmetijska vozila, danes pa so specializirani za proizvodnjo filtracije, ki zahteva več znanja in izkušenj, filtre za motorni program pa pokrivajo s trženjem blagovnih znamk, ki se uporabljajo ob prvi vgradnji. V »Primi« tako izdelujejo filtrirne vložke za zrak, olje, vodo, hidravlično olje, gorivo, erozijo in druge filtre za različne industrijske namembnosti, kamor sodijo razna sita, košare, filtrirne vreče in ostali nestandardni čistilci, ki jih izdelujejo po naročilu kupcev. Pohvalijo se lahko, da so doslej izdelali že več kot 10.000 različnih filtrirnih vložkov. Stranke jih poznajo kot partnerja, ki jim lahko reši še tako zapleten problem na področju filtracije, kar je tudi njihova konkurenčna prednost.

V poslovanju podjetja Prima filtri je bilo prelomno leto 2009, ko so se reorganizirali in ustanovili novo podjetje Prima Filtertehnika, d. o. o. Ta skrbi za razvoj, nabavo, trženje in prodajo, proizvodnja pa je ostala v domeni podjetja Prima filtri. Povezani družbi danes skupaj zaposlujeta 23 ljudi in ustvarita več kot 3 milijone evrov prometa letno. Zaposleni ves čas obnavljajo in dopolnjujejo svoje znanje, tako na strokovno-tehničnem področju kot na področju socialnih veščin.

Vodenje podjetja Prima filtri je po upokojitvi staršev prevzela Mateja Vodičar, pomembno vlogo v podjetju pa igrata tudi njena sestra in svak. Družinski značaj podjetja nameravajo ohraniti tudi v prihodnje, sicer pa v letu 2016 načrtujejo ponovno pridobiti standard ISO 9001, ki so ga v preteklosti že imeli, hkrati pa je njihov kratkoročni cilj tudi povečanje tržnega deleža na tujih trgih, kjer trenutno prodajo približno 20 % izdelanih filtrov.

Bojan Železnik, s. p. in KGL, d. o. o. 

Litija 

Volkswagni, mercedesi, toyote, peugeoti, citroëni in še vrsta drugih znamk avtomobilov ne bi vozilo brez kovinskih sestavnih delov, ki jih izdelujejo v podjetju KGL, ki ga vodi Bojan Železnik. Kar 70 % proizvodnje prodajo avtomobilski industriji kot neposredni in posredni dobavitelj, preostalih 30 % pa je namenjenih drugi kovinski in elektroindustriji.

Že leta pred ustanovitvijo omenjenega podjetja, pravzaprav je letos minilo že trideset let, je Bojan Železnik postal samostojni podjetnik. Iz skromne obrtne obratovalnice je podjetje vsa leta raslo in se razvijalo. Delo v obratovalnici se ni ustavilo niti v času agresije na Slovenijo, čeprav je bil Železnik v prvih vrstah borcev za obrambo Slovenije. Kupci so izdelke redno dobivali, za kar je poskrbela njegova žena s sodelavci.

Danes se podjetje Bojana Železnika lahko pohvali z najmodernejšo tehnologijo ter najsodobnejšimi stroji in opremo. To podjetju omogoča lasten razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo in uspešno konkuriranje na tujih trgih. Pred nekaj leti je Železnik del proizvodnje preselil tudi v Bosno, kjer izdelujejo predvsem varjene izdelke iz pločevine za komunalno in gradbeno mehanizacijo.

V podjetju KGL redno vzdržujejo certifikate kakovosti (ISO TS 16949 za kakovost v avtomobilski industriji in splošen certifikat kakovosti ISO 9001) in varovanja okolja (ISO 1401), ter skozi izobraževanje in druge družabne aktivnosti skrbijo za svoje zaposlene, ki jih je več kot 90.

Bojan Železnik ves čas samostojnega podjetništva aktivno sodeluje v organih upravljanja obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. Vse od osamosvojitve, razen enega mandata, je član občinskega sveta Občine Litija, kjer ga zanima predvsem podjetništvo, aktivno sodeluje v slovenskem avtomobilskem grozdu, podjetje KGL pa je tudi podpisnik listin o sodelovanju z Rusko-slovenskim poslovnim klubom Togliatti v Samarski regiji in s Slovenien-American Business Association.

Široka paleta aktivnosti jim daje vztrajnost in moč za razvoj in napredovanje podjetja, ki je strokovno, prodorno ter razvojno naravnano in je v ponos družbi, sploh pa stanovski organizaciji.