Obrtnik leta 2012

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je že deseto leto zapored podelila prestižno priznanje Obrtnik leta, ki ga je prejel mizar Marko Kajzer, lastnik podjetja Kampo iz Ljubljane.

Marko Kajzer živi in dela v mizarski delavnici od otroških let, saj nadaljuje polstoletno družinsko tradicijo. Toda v viharnih časih, v katerih živimo, tradicija ne pomeni veliko, če ni vpeta v uspešno sedanjost in če nima vizije prihodnosti. Z veliko osebno zavzetostjo, delavnostjo in poslovno odličnostjo Marko Kajzer postavlja nove strokovne standarde. S svojim podjetjem Kampo ne sledi trendom, temveč jih ustvarja. Nove smernice uveljavlja tako po oblikovalski, kot po tehnološki in izvedbeni plati. V svoje vrste so ga povabili tudi inovatorji, saj je pri razvoju protipožarnih vrat dosegel izjemne rezultate. Svoje vizionarstvo prav tako kaže skozi naravovarstveno osveščenost, saj v izdelke vgrajuje predvsem ekološke materiale. Njegova nova najsodobnejša linija uporablja vodne, okolju prijazne lake, računalniško vodeni obdelovalni stroji pa zagotavljajo največjo učinkovitost in kakovost. Vse odpadke uporabi za pogon strojev in ogrevanje. Zavedanje, da je poslovni preboj mogoč le z inovativnostjo in znanjem, se dobro vidi tudi v izobrazbeni strukturi zaposlenih, saj sodelavce neprestano vzpodbuja k sodelovanju pri razvojnih nalogah in izobraževanju. Tvorno sodeluje s poklicno šolo in svoje znanje posreduje številnim vajencem. Z opravljenim mojstrskim izpitom in ob dejstvu, da je sodni izvedenec in cenilec za mizarsko stroko, pa predstavlja neizpodbitno strokovno avtoriteto.

Obenem najde čas še za povezovanje stanovskih kolegov. Je namreč ustanovitelj sekcije lesarjev v Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška. S svojimi povezovalnimi sposobnostmi je kot predsednik uspel združiti obrtnike, ki imajo v svoji dejavnosti dolgoletno tradicijo in zgodovino.

Prav tako je svojo blagovno znamko uspel povezati v Vilabravum, kjer so združeni vrhunski proizvajalci s slovenskimi izdelki. Ta primer grozdenja in vpetost v obrtno-zbornični sistem najbolj izrisujeta osebnost Marka Kajzerja, njegovo občutljivost za problematiko stroke, njegovo družbeno in razvojno angažiranost, pa tudi njegovo stremljenje k poslovni odličnosti. Te lastnosti prenaša tudi na ostale družinske člane, Kampo d.o.o. je namreč družinsko podjetje. K oblikovanju novih izdelkov usmerja tudi svoje otroke, obenem pa zna izjemno učinkovito razporejati sredstva, iz česar izhaja tudi zdrav finančni plan razvoja podjetja. Navkljub nestabilnim časom podjetje Kampo d.o.o. ves čas uspeva, v nasprotju z drugimi podjetji, ki so v zadnjih letih zašla v težave. 

Vsi nominiranci so, poleg Marka Kajzerja, prejeli priznanje Obrtniški vzor (Marko Prunk iz Lokev, Robert Tratnjek iz Murske Sobote, Matjaž Cajhen iz Spodnje Rečice pri Laškem ter Matija Žgajnar iz Škofljice).