Minimize

Obrtnik leta


Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo na slavnostnem dogodku, ki bo potekal v četrtek, 1. decembra 2016 na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, podelila prestižno priznanje Obrtnik leta 2016, priznanje Najstarejši obrtnik leta 2016 ter slavnostno podelila Mojstrske diplome.

Podelitev naslova Obrtnik leta ima že dolgoletno tradicijo in visoko čast ter veljavo na področju obrti in podjetništva v Sloveniji. Gre za prestižno priznanje, ki ga za dolgoletne dosežke po zaključeni nominaciji Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vsako leto podeljuje najzaslužnejši obrtnici oziroma obrtniku.  Letos bomo ta laskavi naziv podelili že štirinajstič in tako ponovno prispevali k odličnosti in ugledu obrtne dejavnosti in njenih nosilcev.

Komisija za izbor Obrtnika leta OZS, ki jo sestavljajo ugledni slovenski obrtniki in podjetniki, Anton Kambič, Marko Kajzer, Marko Lotrič, Ernest Bransberger, Janez Kunaver, Rajko Kodrič  in Jože Ule, je v preteklih mesecih obiskala vse prijavljene kandidate na razpisu za podelitev priznanja Obrtnik leta 2016. Člani komisije so z vsemi prijavljenimi opravili razgovor o obrtno-podjetniški poti in si temeljito ogledali način dela, izdelke in storitve, poslovanje, urejenost in tehnološko opremljenost delavnic, pretehtali ekološko zavest, vpetost v izobraževanje in lokalno okolje ter stanovsko organizacijo in za nominirance za podelitev prestižnega priznanja Obrtnik leta 2015 izbrali naslednje, ki so navedeni po abecednem vrstnem redu:

Aleksander Bizjak, Bizjak Aleksander d.o.o.
Anton Erznožnik, LESKO, proizvodnja in trgovina d.o.o.
Bojan Breznik, O.P.S Breznik d.o.o.
Janez Krajnc, KGS Krajnc d.o.o.
Roman Pirnar, Pirnar d.o.o.
Štefan Pavlinjek, ROTO GROUP podjetje za predelavo in trženje d.o.o.