Organiziranost

Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupškčina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno, razen če je s statutom določeno drugače. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 92 poslancev. Skupščino sestavljajo poslanci iz:

  • območnih obrtno-podjetniških zbornic, od katerih ima vsaka po 1 poslanca (62 poslancev) in

  • sekcij, od tega ima vsaka po 1 poslanca (30 poslancev).

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi podpredsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in štirje člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo štirih let. Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice.

Člani organov zbornice in shema zaposlenih v OZS

Predsednik OZS v mandatnem obdobju 2014-2018 je Branko Meh.

Skupščina OZS v mandatnem obdobju 2014-2018

Skupščina ima 92 poslancev:

Predstavniki OOZ:

David Pizzoni (OOZ Ajdovščina)
Srečko Rožman(OOZ Brežice)
Miran Gracer (OOZ Celje)
Marija Branisel (OOZ Cerknica)
Stanislav Malerič (OOZ Črnomelj)
Zoran Poljšak (OOZ Domžale)
Robert Vinšek (OOZ Dravograd)
Vlado Rojko (OOZ Gornja Radgona)
Milan Sašek (OOZ Grosuplje)
Mirko Mastnak (OOZ Hrastnik)
Rado Raspet (OOZ Idrija)
Emilija Deželak (OOZ Ilirska Bistrica)
Rajko Kodrič (OOZ Izola)
Niki Zima (OOZ Jesenice)
Marko Vrhovnik (OOZ Kamnik)
Dušan Janežič (OOZ Kočevje)
Tamara Hlede (OOZ Koper)
Ludvik Kavčič (OOZ Kranj)
Janko Kerin (OOZ Krško)
Matjaž Cajhen (OOZ Laško)
Stanislav Bernjak (OOZ Lenart)
Eva Marija Banutai (OOZ Lendava)
Bojan Železnik (OOZ Litija)
Alojz Kovšca (OOZ Ljubljana Bežigrad)
Anton Dremelj (OOZ Ljubljana Center)
Romana Zrnec (OOZ Ljubljana Moste-Polje)
Janez Kunaver (OOZ Ljubljana Šiška)
Franc Leskovec (OOZ Ljubljana Vič)
Daniel Zelko (OOZ Ljutomer)
Silvester Pivk (OOZ Logatec)
Aleš Pulko (OOZ Maribor)
Stanislav Križ (OOZ Metlika)
Janez Kaker (OOZ Mozirje)
Vlado Mandič (OOZ Murska Sobota)
Zoran Simčič (OOZ Nova Gorica)
Mojca Andolšek (OOZ Novo mesto)
Danilo Korotaj (OOZ Ormož)
Denis Mali (OOZ Pesnica)
Pavel Lovrečič (OOZ Piran)
Janez Marinčič (OOZ Postojna)
Slavko Šega (OOZ Ptuj)
Blaž Cvar (OOZ Radlje ob Dravi)
Marija Hudovernik (OOZ Radovljica)
Roman Krivograd (OOZ Ravne na Koroškem)
Franc Lesar (OOZ Ribnica)
Marijan Hertiš (OOZ Ruše)
Drago Krošelj (OOZ Sevnica)
Jernej Bortolato (OOZ Sežana)
Aleš Vižintin (OOZ Slovenj Gradec)
Milan Skrbiš (OOZ Slovenska Bistrica)
Marjan Borovnik (OOZ Slovenske Konjice)
Zdenko Horvat (OOZ Šentjur pri Celju)
Milan Hafner (OOZ Škofja Loka)
Aleš Seidl (OOZ Šmarje pri Jelšah)
Sandi Mermolja (OOZ Tolmin)
Matija Brodar (OOZ Trbovlje)
Marjan Krmelj (OOZ Trebnje)
Anton Čebron (OOZ Tržič)
Branko Meh (OOZ Velenje)
Marko Popit (OOZ Vrhnika)
Jože Ule (OOZ Zagorje ob Savi)
Ivan Jani Ulaga (OOZ Žalec)

Predstavniki strokovnih sekcij pri OZS:

Nataša Mikulin (Sekcija avtoserviserjev pri OZS)
Bogdan Oblak (Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri OZS)
Marjan Planinšek (Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS)
Drago Gavranovič (Sekcija čistilcev objektov pri OZS)
Simon Dovrtel (Sekcija dimnikarjev pri OZS)
Vladimir Janžekovič (Sekcija elektro dejavnosti pri OZS)
Joško Rozina (Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS)
Katarina Podgoršek (Sekcija fotografov pri OZS)
Silva Baruca Jakomin (Sekcija frizerjev pri OZS)
Bernard Bucik (Sekcija grafičarjev pri OZS)
Franc Meža (Sekcija gradbincev pri OZS)
Jernej Dolinar (Sekcija instalaterjev-energetikov pri OZS)
Franček Stropnik (Sekcija kleparjev in krovcev pri OZS)
Ivan Meh (Sekcija kovinarjev pri OZS)
Petra Mrhar (Sekcija kozmetikov pri OZS)
Tuhtar Alojz  (Sekcija lesnih strok pri OZS)
Zvonko Pirtušek (Sekcija optikov pri OZS)
Milan Škapin (Sekcija plastičarjev pri OZS)
Stanko Srša (Sekcija polagalcev talnih oblog pri OZS)
Saša Kovačev (Sekcija predelovalcev kož pri OZS)
Ernest Bransberger (Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev pri OZS)
Zdravko Papler (Sekcija steklarjev pri OZS)
Polonca Rožman (Sekcija tekstilcev pri OZS)
Primož Černic (Sekcija trgovcev pri OZS)
Bojan Kodelja (Sekcija vzdrževalcev tekstilij pri OZS)
Franc Kremžar (Sekcija za domačo in umetnostno obrt pri OZS)
Drago Delalut (Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS)
Luka Trtnik (Sekcija zlatarjev in draguljarjev pri OZS)

Peter Pišek (Sekcija za promet pri OZS)
Miroslav Rednak (Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS)

 

Upravni odbor OZS (UO OZS)

Branko Meh, predsednik OZS
Ivan Meh, podpredsednik UO
Franci Novak, podpredsednik UO
Bernard Bucik
Bogdan Oblak
Zoran Simčič
Franc Vesel
Alojz Buček
Franc Leskovec
Vlado Mandič
Bojan Železnik
Mojca Andolšek
Drago Delalut
Miran Gracer

Peter Pišek
Anton Dremelj 

Nadzorni odbor OZS (NO OZS)

Žorž Petrovski, predsednik
Lucija Arnold, članica
Miran Jelen, član
Branko Goričan, član
Vojko Valič, član

Organigram: