Upravni odbor OZS (UO OZS)

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.

Člani upravnega odbora OZS:

Branko Meh, predsednik OZS
Ivan Meh, podpredsednik UO
Franci Novak, podpredsednik UO
Bernard Bucik
Bogdan Oblak
Zoran Simčič
Franc Vesel
Alojz Buček
Franc Leskovec
Vlado Mandič
Bojan Železnik
Mojca Andolšek
Drago Delalut
Miran Gracer
Anton Dremelj

Pišek Peter