Upravni odbor OZS (UO OZS)

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.  Pri sestavi upravnega odbora je predsednik - mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.

Člani Upravnega odbora OZS:

Branko Meh, predsednik OZS
Mojca Andolšek
Jernej Bortolato
Bernard Bucik
Blaž Cvar
Jernej Dolinar
Anton Dremelj
Dušan Fidler
Miran Gracer
Marija Hudovernik
Vlado Mandič
Ivan Meh
Bogdan Oblak
Peter Pišek
Zoran Simčič
Bojan Železnik