11. nanotehnološki dan 9. maja 2014 na Gospodarskem razstavišču

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pripravlja v petek, 9. maja 2014 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že 11. nanotehnološki dan.

VABILO - 11 nanotehnološki dan.pdf

Dogodek sodi predvsem v kontekst učinkovitega povezovanja gospodarstva in znanosti in prenosa novih znanj in tehnologij v gospodarstvo, še zlasti v mala in mikro podjetja. Pomemben je zato, ker so strokovne teme na področja kot je varnost, zdravje, okoljevarstvo, ter trajnostne tehnologije za trajnostni razvoj v luči iskanja tako imenovanega zelenega življenjskega sloga. Pozornost organizatorjev in sodelujočih strokovnjakov bo namenjena aktualnemu dogajanju na področju nanotehnologije in tudi razvoju trajnostnih tehnologij. Teme bodo predstavili vrhunski strokovnjaki, med njimi prof. dr. Maja Remškar z Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Aleš Holobar z FERI – Univerze v Mariboru, prof. dr. Maja Ravnikar iz Nacionalnega inštituta za biologijo iz Ljubljane, Jan Bitenc univ. dipl. inž. kemije s Kemijskega inštituta v Ljubljani,  dr. Boštjan Genorio iz Argonne National Laboratory Chicago, ZDA, ter  prof. Aleksandra Lobnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Udeležencem bodo predstavili nanotehnološki stik bioloških in tehnoloških sistemov (komunikacija človek-stroj), možganske vsadke in vmesnike mišice-stroje, viruse – so to naši sovražniki ali prijatelji, razvoj nano in biosenzorjev, grafen – čudežni material skozi koncept znanstvenega razvoja do uporabe, nanovarnost in detekcijo onesnaženosti zraka z nanodelci, ter nanomateriale za aplikacije v okoljevarstvu.

Uvodoma bosta udeležence nagovorila minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in direktor Kemijskega inštituta v Ljubljani prof. dr. Janko Jamnik. Vsebinski koncept dogodka in moderatorstvo je kot običajno zaupano predsedniku Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janezu Škrlecu, ki poudarja, da je dogodek zelo pomemben za inovativna in razvojno naravnana mala in mikro podjetja in seveda za mlade raziskovalce v gospodarstvu in akademsko-znanstveni sferi.

Vljudno vabljeni !

Predstavitev na sejmu IFAM-Intronika 2014

Sejem IFAM-Intronika je specializiran sejem avtomatike, mehatronike, robotike, merilne tehnike in profesionalne elektronike. Naša predstavitev je letos potekala v okviru razstavnega prostora Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, ki je naš dolgoletni partner. V predstavitvi smo prikazali nove tehnologije in sodelovanje z partnerji: Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Centrom odličnosti NAMASTE, VSŠ ŠC Ptuj, TŠC Kranj, VSŠ ŠC Velenje, SERŠ – Maribor in drugimi. Z video predstavitvami je bila predstavljena tudi bionika in nov poklic inženirja bionike. Predstavili pa smo tudi primere dobre prakse povezovanja OZS z akademsko, znanstveno in šolsko sfero. Predstavitev je organiziral in vodil predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec.

Odbor za znanost in tehnologijo se je skupaj s partnerji odlično predstavil na sejmu MOS 2013

ter prejel zlato priznanje Celjskega sejma za izjemen prispevek k povezovanju znanosti in gospodarstva. Priznanje je podelila posebna komisija pod vodstvom prof. Novaka. Razstavni prostor je obiskala tudi predsednica vlade RS in ministri.

Več o predstavitvi in vzpostavljenih kontaktih:

* http://www.youtube.com/watch?v=XLxSfYcFTZg&feature=player_embedded#t=3

* http://www.elektroniki.si/novi/forum/viewtopic.php?t=18628

*http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Aktualno/Novice/tabid/278/ArticleId/2509/Default.aspx

* http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Aktualno/Novice/tabid/278/ArticleId/2513/Default.aspx

Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije je bila partner Industrijskega foruma IRT (Potrorož, 10.- 12.6.2013)

Industrijski forum IRT je v treh dneh skupaj z dogodkom ISTMA europe obiskalo preko 400 udeležencev. Eden izmed medijskih partnerjev sta bili revija Obrtnik in Podjetnik. Industrijski forum IRT je bil že peti doslej in je bil namenjen predvsem predstavitvi dosežkov in novosti iz industrije, inovacij in inovativnih rešitev za industrijo, primerov prenosa znanja in izkušenj  ter uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju. 

Uspešen Industrijski forum IRT 2013.pdf

Zelo uspešen 10. nanotehnološki dan (18. april 2013,  Ljubljana)

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je ponovno organiziral zelo uspešen nanotehnološki dan. Tokratni jubilejni 10. nanotehnološki dan je obiskalo preko 250 udeležencev. Predavatelji  so slušatelje seznanili o naprednih tehnologijah, ki lahko vplivajo na razvoj in napredek v malem gospodarstvu, med drugim o tem, kakšen vpliv imajo nanotehnologije na prihodnje generacije akumulatorjev ter o komunikaciji človek-stroj-človek in družabnih omrežjih prihodnosti. Udeleženci so spoznali še novosti glede oksidnih nanomaterialov, spoznali so nove horizonte: iz bionike in nanomaterialov do problemov biokompatibilnosti,  razvoj in prihodnost nanofotonskih integriranih vezij ter novosti  o biorazgradljivih nanosenzorjih. 

Pokrovitelja dogodka sta bila Center odličnosti Namaste in Center odličnosti za Nanoznanosti in nanotehnologijo – Nanocenter. Uvodni nagovor sta imela direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarči in namestnik genaralnega sekretarja OZS, Pavel Sedovnik.

Nagovore in predavanja si lahko ogledate v besedi in sliki na naslovu: http://videolectures.net/10nanodan2013_ljubljana/

Kratko poročilo o 10. nanotehnološkem dnevu.pdf

Nastop na sejmu LOS 2013

Za nami je tudi predstavitev Odbora za znanost in tehnologijo na sejmu LOS 2013, kjer smo se skupaj s partnerji ponovno odlično predstavili. Utrinke s sejma si lahko ogledate na forumu sekcije elektronikov in mehatronikov.

ZAKLJUČNO POROČILO: predstavitev na sejmu LOS 2013.pdf

Odlična predstavitev na sejmu IFAM- Intronika (Celje, 30.1. - 1.2.2013)

Odlična predstavitev na sejmu IFAM -Intronika 2013 (Celje, 30.1. - 1.2.2013)

Tudiv letošnjem letu se je Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS skupaj s partnerji odlično predstavil na sejmu IFAm -Intronika 2013. V okviru OZS so se poleg odbora predstavili še: člani sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut iz Ljubljane, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Center odličnosti NAMASTE, Univerza iz Nove Gorice, VSŠ ŠC Ptuj, MIC in VSŠ ŠC Velenje in SERŠ iz Maribora.

Pomembnejši dogodki v letu 2012:

Izjemna udeležba na 9. Nanotehnološkem dnevu - fotogalerija

Poudarek 9. Nanotehnološkega dne je bil na propulzivnih smereh nanotehnologije - memristorju in memristorskih aplikacijah, nevromorfnem računalništvu in ambientni inteligenci, možganskih vsadkih (implantatih), o vplivu nanodelcev na lastnosti premazov, o trendih tehnološkega razvoja sončnih celic novih generacij, nanokeramiki v elektroniki in o razvoju novih materialov za avtomobilsko industrijo na podlagi numeričnega modeliranja.  Več o vsebinah: link. Gradivo 9. nanotehnološkega dne lahko najdete tudi na forumu sekcije elektronikov in mehatronikov.

9. Nanotehnološki dan je bil že 80 strokovni dogodek, ki ga je pod vodstvom Janeza Škrleca organiziral Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS. Prvič doslej so na dogodku sodelovale vse tri univerze: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani in Univerza v Novi Gorici ter Institut Jožef Štefan in Kemijski inštitut iz Ljubljane. Letos se je zbralo preko 270 udeležencev, med njimi tudi veliko mladih, kar potrjuje dejstvo, da so dogodki, ki približujejo visoko tehnologijo širši javnosti, zelo pomembni in potrebni.

Odbor za znanost in tehnologijo je skupaj s partnerji razstavljal na sejmu MOS 2012 (link). Za vsebinsko in celovito predstavitev novih tehnologij je prejel tudi posebno sejemsko priznanje. 

OSTALI DOGODKI V LETU 2012:

  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, je podelila priznanje predsedniku Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Janezu Škrlecu: Priznanje FERI-UM.pdf

Sestava Odbora za znanost in tehnologijo v mandatnem obdobju 2010 - 2014

Odbor za znanost in tehnologijo javno in intenzivno podpira nacionalni sistem inovacij v Sloveniji. Aktivnosti uspešno izvaja s pomočjo TIA - Tehnološke agencije Slovenije in MVZT - Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije. 

Predsednik:

Janez Škrlec, e-naslov: janez.skrlec@siol.net

Podpredsednik:

doc. dr. Iztok Kramberger, e-naslov: iztok.kramberger@uni-mb.si

Člani:


Koristne povezave:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Strokovni svet za meroslovje RS
Znanstevni portal Videolectures.net
FERI-Univerza v Mariboru
FE- Univerza v Ljubljani
Institut Jozef Stefan
Kemijski institut  v Ljubljani
ŠC Ptuj, Višja strokovna šola Ptuj
Forum elektronikov in mehatronikov
Svet za znanost in tehnologijo RS
Nanocenter
Univerza v Novi Gorici
Center odličnosti NAMASTE
 

Pripeti dokumenti:

Predstavitev odbora OZT

Program OZT za 2012

Program OZT za 2011

Poročilo o delu OZT - 2011

Sodelovanje med OZS in IJS (2006-2011)

EnergyHub -predstavitev

Zaključno poročilo E-Pragmatic projekta

Poročilo o delu OZT -2012

Program OZT za 2013

Poročilo o delu OZT v letu 2013