Sestava Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je dne 5.9.2018, imenoval sestavo Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, za mandatno obdobje 2018 - 2022 v naslednji sestavi:

Marko Lotrič, predsednik OZT (mobi: 051 696 602, marko@lotric.si)

Joško Rozina, podpredsednik OZT (mobi: 041 619 482, joze.rozina@siol.net)

Janez Kunaver, član OZT (mobi: 041 332 449, janezkunaver@gmail.com)

doc. dr. Miha Čekada, Institut Jožef Stefan, član OZT (tel.: 01 477 3829, miha.cekada@ijs.si)

izr. prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, član OZT (mobi: 059 23 28 01, maja.ravnikar@nib.si)

Valentina Melkić, sekretarka OZT  (mobi: 051 681 280, valentina.melkic@ozs.si)

VIZIJA Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS:

Odbor bo sledil planu dela in si prizadeval oblikovati čim bolj aplikativna sodelovanja, primerna za konkretne potrebe obrtnikov in podjetnikov. Ohranjal in širil bo dosedanja partnerstva z razvojno in raziskovalno sfero ter deloval v smer obojestranskih pozitivnih učinkov. Pri povezovanje gospodarstva in znanosti ter s tem zagotavljanju prenosa znanja in novih tehnologij bo odbor prevzemal predvsem povezovalno vlogo, delo članov odbora pa bo temeljilo na izobraževanju, spodbudah za razvoj in raziskave ter oblikovanju sodelovanj, povezovanj in skupnih nastopov pri kandidiranju za sredstva.

Glede na vizijo odbora bodo tako izpostavljeni trije ključni nivoji:  

* Učinkovito povezovanje in promocija gospodarstva in znanosti

* Organizacija dogodkov

* Vključitev v odločevalske verige pri razpisih

 

Poročilo o delu Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS za leto 2017.pdf
Program dela Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS za leto 2018.pdf 

 

AKTUALNO:

Vabljeni na obisk Tehnološkega konzultantskega centra (TKC) in Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT), 13.12.2018

Sekcija kovinarjev pri OZS in Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS organizirata za člane OZS dogodek

Obisk Tehnološkega konzultantskega centra (TKC) in

Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT)

 Program:

-              12:00 – 13:30     Predstavitev in ogled TKC

-              14:00 – 15:30     Uvodna predstavitev in ogledi laboratorijev IMT 

-             15:30 -               Kratki B2B sestanki (IMT)

 

Dogodek je brez kotizacije, je pa predhodno obvezna prijava tukaj: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001OTHdHUAX

Prijave potekajo do 6.12. oz. do zapolnitve prostih mest, saj je št. mest omejeno.

Kaj ponujata gostitelja?

Tehnološki konzultantski center d.o.o. (TKC) deluje kot podporni center predvsem orodjarski industriji in tudi drugim na področju sanacije poškodovanih strojnih elementov z varjenjem. Varjenje po vseh obločnih postopkih in plamensko varjenje nudijo s kvalitetnimi aparati in varilci. Specializirani so za varjenje orodnih jekel, varijo pa tudi druge zahtevne materiale, na primer barvne kovine, sivo litino, nodularno litino pa vse do titana. Varjenje po obločnih postopkih so dopolnili tudi z laserskim varjenjem, ki ga izvajajo z desetimi aparati nemškega in švicarskega porekla. Kvaliteto laserskega varjenja in drugih postopkov nadgrajujejo s pomočjo lastnega metalurškega laboratorija, ki nudi vrsto storitev s področja porušnih in neporušnih preiskav. Storitve laboratorija jim omogočajo kontrolo kvalitete laserskih varov. Sami izdelujejo tudi žice za varjenje, saj le z njimi lahko dosegajo želeno kvaliteto svojih varov, te pa nudijo tudi trgu.

Več o TKC: http://www.tkc.si/

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) je javni raziskovalni zavod, ki prvenstveno raziskovalno in pedagoško deluje na področju kovinskih materialov in tehnologij. Primarna naloga inštituta je ustvarjanje novega znanja predvsem na področju metalurgije, jeklarstva, aluminija, kovinskih materialov, orodjarstva in kovinsko predelovalne industrije, dodajnih tehnologij, biomaterialov, kompozitov, nanoznanosti in nanotehnologije, ekotehnologije, vakuumske tehnike, metrologije tlaka ter recikliranja in varstva okolja. Sekundarna naloga pa je prenos ustvarjenega novega znanja v prakso za potrebe proizvodnih gospodarskih družb, termo in nuklearne energetike, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja in trajnostnega razvoja. Središče raziskovanja na inštitutu poteka na področju kovinskih materialov kot so jekla, nikljeve superzlitine, aluminijve zlitine in ostali kovinski materiali, namenjeni težkim pogojem uporabe.

Več o IMT: https://www.imt.si/OZT na MOS 2018- uspešno v smeri svoje vizije

OZT je na MOS 2018 dosegel svoje clije: na 191 m2 je 22 razstavljavcev predstavilo nova znanja, izdelke in storitve. OZT je tako skupaj s partnerji širši javnosti uspel podati kot zaokroženo zgodbo napredka, novih tehnologij in produktov ter svežih tržnih možnosti.

Predstavitev pa  ni ostala neopažena- za celotno predstavitev je OZT prejel dva priznanja:

-              Posebno priznanje Celjskega sejma za povezovanje šolstva in podjetništva, katerega rezultat so inovativni dosežki partnerskih fakultet, razvojnih  inštitucij in srednješolskih centrov. (Zaradi uspešnega prenosa znanja in primeri dobrih praks povezovanja znanosti in gospodarstva je strokovna  komisija še posebej izpostavila predstavitev izdelkov dijakov srednjih šol.)

-              Posebno priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Z uspešno izvedenim sejemskim nastopom je Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS ponovno jasno sledil svoji viziji: permanentnemu oblikovanju in vzdrževanju vsestranskih, čim bolj aplikativnih, sodelovanj med gospodarstvom t.j. obrtniki in podjetniki, šolami, razvojno raziskovalnimi inštitucijami in partnerji.

Utrinke sejemskih dni si lahko ogledete tukaj:

https://www.dropbox.com/sh/3ykornpnctx6h4j/AAAZJ_c0eS5blPHnQAxrF5Gna?dl=0

Predstavitev na MOS 2018 je potekala pod sloganom »GOSPODARSTVO, RAZVOJ, ZNANOST, ŠOLSTVO, KAKOVOST IN ODLIČNOST «

Razstavni prostor je zajemal tako predstavitev produktov in storitev, kakor tudi uspešne prenose znanja in primere dobrih praks povezovanja znanosti in gospodarstva, dosežke na področju razvoja in raziskav, sodelovanje s šolami, fakultetami, razvojno-raziskovalnimi inštitucijami. Poseben poudarek je bil letos namenjen promociji kulture kakovosti in odličnosti v Sloveniji.

 Prestavili so se:

-              DRM, D.O.O.

-              FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, UNIVERZA V LJUBLJANI

-              FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, UNIVERZA V MARIBORU

-              FIBERNET D.O.O. LJUBLJANA

-              INSTITUT ˇJOŽEF STEFANˇ in BALDER D.O.O.

-              KGL D.O.O. PROIZVODNJA IN OBDELAVA KOVINSKIH IZDELKOV

-              MEBOR D.O.O.

-              NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

-              ODDELEK ZA LESARSTVO BIOTEHNIŠKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

-              PRALNA TEHNIKA D.O.O. (PRIMUS)

-              SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST IN ODLIČNOST (SZKO)

-              SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA NOVO MESTO

-              SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE

-              SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER

-              ŠOLSKI CENTER KRŠKO – SEVNICA IN GEN ENERGIJA, D.O.O.

-              ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA

-              ŠOLSKI CENTER VELENJE

-              SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA (SERŠ), MARIBOR

-              SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

-              VEGOVA, ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN

                GIMNAZIJA LJUBLJANA

Na prostoru OZT so bili  predstavljeni dosežki in inovativni produkti, pa tudi storitve partnerskih fakultet, razvojnih inštitucij in srednješolskih centrov, ki bodo obsegali pestro paleto dosežkov in podpornih storitev znotraj posameznih, različnih strok (strojništvo, elektronika, računalništvo, informatika, lesna dejavnost, plastika, pralništvo …..)

Obiskovalci sejma so lahko dostopali tudi do nabora informacij glede kakovosti in odličnosti v Sloveniji, ki jih je predstavilo Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO).

Da je bila predstavitev še bolj privlačna čim širšemu krogu obiskovalcev sejma, je bila podprta z računalniškimi simulacijami, video posnetki in s hologramskim prikazom.