Sestava Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je dne 5.9.2018, imenoval sestavo Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, za mandatno obdobje 2018 - 2022 v naslednji sestavi:

Marko Lotrič, predsednik OZT (mobi: 051 696 602, marko@lotric.si)

Joško Rozina, podpredsednik OZT (mobi: 041 619 482, joze.rozina@siol.net)

Janez Kunaver, član OZT (mobi: 041 332 449, janezkunaver@gmail.com)

doc. dr. Miha Čekada, Institut Jožef Stefan, član OZT (tel.: 01 477 3829, miha.cekada@ijs.si)

izr. prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, član OZT (mobi: 059 23 28 01, maja.ravnikar@nib.si)

Valentina Melkić, sekretarka OZT  (mobi: 051 681 280, valentina.melkic@ozs.si)

VIZIJA Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS:

Odbor bo sledil planu dela in si prizadeval oblikovati čim bolj aplikativna sodelovanja, primerna za konkretne potrebe obrtnikov in podjetnikov. Ohranjal in širil bo dosedanja partnerstva z razvojno in raziskovalno sfero ter deloval v smer obojestranskih pozitivnih učinkov. Pri povezovanje gospodarstva in znanosti ter s tem zagotavljanju prenosa znanja in novih tehnologij bo odbor prevzemal predvsem povezovalno vlogo, delo članov odbora pa bo temeljilo na izobraževanju, spodbudah za razvoj in raziskave ter oblikovanju sodelovanj, povezovanj in skupnih nastopov pri kandidiranju za sredstva.

Glede na vizijo odbora bodo tako izpostavljeni trije ključni nivoji:  

* Učinkovito povezovanje in promocija gospodarstva in znanosti

* Organizacija dogodkov

* Vključitev v odločevalske verige pri razpisih

 

Poročilo o delu Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS za leto 2017.pdf
Program dela Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS za leto 2018.pdf 

 

AKTUALNO:

38. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: "Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije'' / Portorož 2019

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS vas vljudno vabi, da se udeležite 38. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ki jo že 38. leto zapored organizira Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru in bo potekala od 20. do 22. marca 2019 v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija v Portorožu.

Vsebine povezuje letošnji naslov konference "Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije''. Namen konference je povezovanje raziskovalcev, študentov, gospodarstvenikov ter predstavnikov javne uprave.

Več informacij o konferenci, registraciji in udeležbi lahko dobite na spletni povezavi https://fov.um.si/konferenca/sl/ .

Program konference: https://fov.um.si/konferenca/conference-programme/ .

Konferenca omogoča izmenjavo dobrih praks, seznanitev z razvijajočimi metodami in pristopi, ki predstavljajo nove priložnosti za organizacije. Možnosti mreženja, izmenjave izkušenj, predstavitve rešitev in izzivov, pestre aktivnosti za študente in ne nazadnje prijetno okolje, so doslej prepričale udeležence iz mnogih inštitucij in držav.

Tukaj poteka prijava na konferenco.

Informacije v zvezi s konferenco:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
Center za izobraževanje in svetovanje,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.
 
Spletna stran: www.fov.uni-mb.si/konferenca
E-pošta: cis@fov.uni-mb.si
Tel: +386 (4) 2374 245
Fax: +386 (4) 2374 299

Vljudno vabljeni !


Vavčerji - spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednja podjetja

Mikro, malim  in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) bo program spodbud malih vrednosti, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi  vsebinami:

Vir: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/542-sporocilo-za-podjetja-prihajajo-enostavne-spodbude-malih-vrednosti-za-msp-posebnost-spodbud-enostavnost-hitra-obravnava-na-voljo-skozi-vse-leto (25.1.2019)

 

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma.

 

Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato SPS MSP-jem predlaga, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želeli uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo. Pri tem velja:

 

· Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv na osnovi katerega bo podjetje lahko oddalo vlogo za sofinanciranje posameznih storitev;

· Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 % (max);

· Najvišja vrednost, ki jo lahko MSP pridobi za posamezni vavčer – do 10.000 EUR;

· Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

 

SPS je v Uradnem listu št. 5/2019 že objavil poziv za:

1. Vavčer za certifikate kakovosti;

2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

 

Pogoji so razvidni tudi na povezavi SPS-ja:

https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/550-slovenski-podjetniski-sklad-objavlja-prva-dva-vavcerska-poziva

Objava javnih pozivov

SPS bo vse javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

  

Pomoč pri pripravi vloge

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

V primeru dodatnih vprašanj glede vavčerjev se zainteresirani MSP-ji lahko obrnejo na svetovanje@ozs.si.

 

Povzeto po obvestilih Slovenskega podjetniškega sklada dosegljivih na: https://podjetniskisklad.si/sl/

 

Povzetek zapisa je pripravila Tadeja Bučar, svetovalka OZS.


_________________________________________________________________


Vabljeni na  Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 06.februar 2019

Vabimo vas, da se udeležite

srečanja med člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter vodstvom in raziskovalci Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani,

ki bo potekalo v sredo, 6. februarja 2019, s pričetkom ob 10. uri,

na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana.

Cilj srečanja je seznanitev z znanstveno-raziskovalnim delom Fakultete za elektrotehniko ter z različnimi možnostmi sodelovanja z gospodarstvom.

Dogodek bo potekal v skladu z usmeritvami in poslanstvom Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS (OZT).

Program: Raziskovalci bodo udeležencem najprej predstavili zgodovino, delovanje in organiziranost Fakultete. Sledili bodo ogledi izbranih laboratorijev ter individualni pogovori z raziskovalci.

Srečanje je namenjeno vodstvenemu in strokovnemu kadru v podjetjih, ki se bodo na srečanju lahko s strokovnjaki pogovorili tudi o konkretnih tehnološko-razvojnih problemih.

Prijave udeležencev zbira Fakulteta za elektrotehniko na tej povezavi.

Laboratorji - možnost ogleda na dogodku 6.2.2019.pdf

Vabilo na srečanje FE LJ in OZS, 6.02.2019.pdf

Seznam vseh kateder z laboratoriji.pdf

Vabljeni !

_________________________________________________________________________________________________   

IFAM, INTRONIKA, ROBOTICS in ICT4Industry 2019 - od 12.-14. februarja 201915. januar 2019 - rije dnevi v svetu avtomatizacije, robotike, digitalizacije in elektronike, od 12.-14. februarja 2019 v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču.

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS , v okviru skupne razstavne površine 32 m2 omogoča članom OZS, partnerjem in ostalim zainteresiranim sodelujočim, sodelovanje oz. razstavljanje na specializiranem strokovnem sejmu INTRONIKA, ki bo potekal sočasno kot sejmi IFAM, ROBOTICS in ICT4Industry 2019, v času od 12. – 14. februarja 2019 in sicer na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

INTRONIKA je edini strokovni sejem v Sloveniji in širši regiji za področje elektronike združuje v svoji vsebini komponente, profesionalno in industrijsko elektroniko, elektrotehniko, merilno tehniko, vire električne energije, programsko opremo, merilne tehnike in drugo. Organiziran je v sklopu Hi-Tech industrijskih sejmov  - IFAM, ROBOTICS & ICT4Industry.

Člani, eventualni potencialni člani in partnerji OZS imate možnost razstavljati na skupnem razstavnem prostoru, v dvorani C, kjer se bomo potrudili,  da bo 32 m2 velik razstavni prostor organiziran tako, da bodo razstavljavci, naši člani in partnerji, zadovoljni tako s svojo prezentacijo, kot tudi  z njenim daljnoročnim učinkom.

Pogoji za udeležbo oz. razstavljanje na skupnem razstavnem prostoru.

Vljudno vabljeni !

________________________________________________________________________________________________

Vabljeni na Seminar optične komunikacije, SOK 2019 (30. januar - 1. februar 2019)

Odbor za znanost in tehnologijo in Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS vas vljudno vabita, da se od 30. januarja - 1. februarja 2019 udeležite strokovnega 

Seminarja OPTIČNE KOMUNIKACIJE – SOK 2019, ki bo potekal na Fakulteti za elektrotehniko, Ljubljana

http://sok.fe.uni-lj.si  

Na podlagi sodelovanja OZS in Fakultete za elektrotehniko, Ljubljana se člani OZS lahko na dogodek, katerega pokrovitelj je OZS, prijavite s posebnimi, ugodnimi pogoji kotizacije:

-         Za člane OZS kotizacija za 3 dni – 25 % (352, 5 Eur + DDV)

-          Za člane OZS obstaja tudi možnost kotizacije 1 dan: 180 Eur + DDV

V obeh primerih v prijavni obrazec pod » dodatna sporočila«  člani OZS obvezno vpišite: »Član OZS«, za obisk enodnevnega dogodka pa še »udeležba en dan, dne…….«

Prijava poteka tukaj: http://sok.fe.uni-lj.si/2019/glavna.php?page=prijava.html

Program vključuje SOK 2019 pokriva več aktualnih razvojnih področij:

·         varnost v optičnih komunikacijah;

·         optični dostop: novosti v razvoju dostopovnih omrežij, pregled tekmujočih tehnologij, kandidati za standardizacijo naslednje generacije optičnega dostopa, tehnična vprašanja optičnega dostopa vključno z dostopom v notranjih prostorih;

·         optični transport: pregled dosežkov in perspektive v zaostreni tekmi med rastočimi potrebami v prometu in zmogljivostjo omrežja; obetajoče nove tehnologije, vključno z MIMO v nekajrodovnem vlaknu; nelinearnost optičnega vlakna kot zadnja še neobvladana omejitev;

·         standardi Etherneta in protokoli;

·         meritve in merilna oprema, predstavitve in razstava merilne opreme;

·         stična področja: mikrovalovna fotonika;

·         predstavitve in informacije slovenskih podjetij in ustanov;

·         migracija omrežja, mnenja operaterjev in proizvajalcev opreme;

·         vizija globalnih proizvajalcev opreme;

·         perspektive nadaljnjega razvoja dostopovnega omrežja v Sloveniji.

Več o programu najdete tukaj: http://sok.fe.uni-lj.si/2019/glavna.php?page=program.html

Vljudno vabljeni !

___________________________________________________________________________________________________


Vabljeni na obisk Tehnološkega konzultantskega centra (TKC) in Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT), 13.12.2018

Sekcija kovinarjev pri OZS in Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS organizirata za člane OZS dogodek

Obisk Tehnološkega konzultantskega centra (TKC) in

Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT)

 Program:

-              12:00 – 13:30     Predstavitev in ogled TKC

-              14:00 – 15:30     Uvodna predstavitev in ogledi laboratorijev IMT 

-             15:30 -               Kratki B2B sestanki (IMT)

 

Dogodek je brez kotizacije, je pa predhodno obvezna prijava tukaj: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001OTHdHUAX

Prijave potekajo do 6.12. oz. do zapolnitve prostih mest, saj je št. mest omejeno.

Kaj ponujata gostitelja?

Tehnološki konzultantski center d.o.o. (TKC) deluje kot podporni center predvsem orodjarski industriji in tudi drugim na področju sanacije poškodovanih strojnih elementov z varjenjem. Varjenje po vseh obločnih postopkih in plamensko varjenje nudijo s kvalitetnimi aparati in varilci. Specializirani so za varjenje orodnih jekel, varijo pa tudi druge zahtevne materiale, na primer barvne kovine, sivo litino, nodularno litino pa vse do titana. Varjenje po obločnih postopkih so dopolnili tudi z laserskim varjenjem, ki ga izvajajo z desetimi aparati nemškega in švicarskega porekla. Kvaliteto laserskega varjenja in drugih postopkov nadgrajujejo s pomočjo lastnega metalurškega laboratorija, ki nudi vrsto storitev s področja porušnih in neporušnih preiskav. Storitve laboratorija jim omogočajo kontrolo kvalitete laserskih varov. Sami izdelujejo tudi žice za varjenje, saj le z njimi lahko dosegajo želeno kvaliteto svojih varov, te pa nudijo tudi trgu.

Več o TKC: http://www.tkc.si/

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) je javni raziskovalni zavod, ki prvenstveno raziskovalno in pedagoško deluje na področju kovinskih materialov in tehnologij. Primarna naloga inštituta je ustvarjanje novega znanja predvsem na področju metalurgije, jeklarstva, aluminija, kovinskih materialov, orodjarstva in kovinsko predelovalne industrije, dodajnih tehnologij, biomaterialov, kompozitov, nanoznanosti in nanotehnologije, ekotehnologije, vakuumske tehnike, metrologije tlaka ter recikliranja in varstva okolja. Sekundarna naloga pa je prenos ustvarjenega novega znanja v prakso za potrebe proizvodnih gospodarskih družb, termo in nuklearne energetike, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja in trajnostnega razvoja. Središče raziskovanja na inštitutu poteka na področju kovinskih materialov kot so jekla, nikljeve superzlitine, aluminijve zlitine in ostali kovinski materiali, namenjeni težkim pogojem uporabe.

Več o IMT: https://www.imt.si/

______________________________________________________________________________________________________________

Posvet Avtomatizacija strege in montaže – ASM'18,  6. decembra 2018, na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani

Vljudno vabljeni na Posvet Avtomatizacija strege in montaže je edini specializirani tovrstni posvet v Sloveniji in se je uveljavil kot mesto srečevanja, posvetovanja in aktivne izmenjave mnenj strokovnjakov s tega področja. Na posvetu je poudarek predvsem na prenosu znanj in izmenjavi dobrih praks. To je tudi dogodek, kjer lahko podjetja in raziskovalne organizacije predstavijo svoje raziskovalne, strokovne pa tudi komercialne aktivnosti na področju širše avtomatizacije, še posebej pa avtomatizacije strege in montaže v luči odvijajoče se Industrije 4.0 oz aktivnosti, ki vodijo do tovarn prihodnosti.

PROGRAM: http://www.posvet-asm.si/index.php?page=pogram-asm-18

Več podatkov o posvetu je na http://www.posvet-asm.si

Ker tako Odbor za znanost in tehnologijo, kakor tudi strokovne sekcije ocenjujemo, da je dogodek v interesu večjega števila naših članov, smo za vse vas, ki bi se želeli posveta udeležiti, tudi letos uredili, da imate kot člani OZS 30% popusta na ceno kotizacije. Pomembno je le, da se prijavite kot član OZS na link: http://www.posvet-asm.si/index.php?page=prijava-ozs

Račun za kotizacijo, ki znaša 125€ in DDV - 30 % vam bodo izstavili po prijavi.

Kotizacijo nakažite do 6.12.2018 na podračun pri UJP:

01100 6030707507; sklic 00 519, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana.

Ob registraciji na posvetu morajo udeleženci predložiti potrdilo o plačilu kotizacije.

Za več informacij lahko pokličite :Organizacijski odbor ASM '18,Laboratorij LASIM,Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani (Aškerčeva 6,SI-1000 Ljubljana)

Tel.: 01/4771-725, e-mail: asm.lasim@fs.uni-lj.si

___________________________________________________________________________________________________


OZT na MOS 2018- uspešno v smeri svoje vizije

OZT je na MOS 2018 dosegel svoje clije: na 191 m2 je 22 razstavljavcev predstavilo nova znanja, izdelke in storitve. OZT je tako skupaj s partnerji širši javnosti uspel podati kot zaokroženo zgodbo napredka, novih tehnologij in produktov ter svežih tržnih možnosti.

Predstavitev pa  ni ostala neopažena- za celotno predstavitev je OZT prejel dva priznanja:

-              Posebno priznanje Celjskega sejma za povezovanje šolstva in podjetništva, katerega rezultat so inovativni dosežki partnerskih fakultet, razvojnih  inštitucij in srednješolskih centrov. (Zaradi uspešnega prenosa znanja in primeri dobrih praks povezovanja znanosti in gospodarstva je strokovna  komisija še posebej izpostavila predstavitev izdelkov dijakov srednjih šol.)

-              Posebno priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Z uspešno izvedenim sejemskim nastopom je Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS ponovno jasno sledil svoji viziji: permanentnemu oblikovanju in vzdrževanju vsestranskih, čim bolj aplikativnih, sodelovanj med gospodarstvom t.j. obrtniki in podjetniki, šolami, razvojno raziskovalnimi inštitucijami in partnerji.

Utrinke sejemskih dni si lahko ogledete tukaj:

https://www.dropbox.com/sh/3ykornpnctx6h4j/AAAZJ_c0eS5blPHnQAxrF5Gna?dl=0

Predstavitev na MOS 2018 je potekala pod sloganom »GOSPODARSTVO, RAZVOJ, ZNANOST, ŠOLSTVO, KAKOVOST IN ODLIČNOST «

Razstavni prostor je zajemal tako predstavitev produktov in storitev, kakor tudi uspešne prenose znanja in primere dobrih praks povezovanja znanosti in gospodarstva, dosežke na področju razvoja in raziskav, sodelovanje s šolami, fakultetami, razvojno-raziskovalnimi inštitucijami. Poseben poudarek je bil letos namenjen promociji kulture kakovosti in odličnosti v Sloveniji.

 Prestavili so se:

-              DRM, D.O.O.

-              FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, UNIVERZA V LJUBLJANI

-              FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, UNIVERZA V MARIBORU

-              FIBERNET D.O.O. LJUBLJANA

-              INSTITUT ˇJOŽEF STEFANˇ in BALDER D.O.O.

-              KGL D.O.O. PROIZVODNJA IN OBDELAVA KOVINSKIH IZDELKOV

-              MEBOR D.O.O.

-              NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

-              ODDELEK ZA LESARSTVO BIOTEHNIŠKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

-              PRALNA TEHNIKA D.O.O. (PRIMUS)

-              SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST IN ODLIČNOST (SZKO)

-              SREDNJA ELEKTRO ŠOLA IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA NOVO MESTO

-              SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE

-              SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA KOPER

-              ŠOLSKI CENTER KRŠKO – SEVNICA IN GEN ENERGIJA, D.O.O.

-              ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA

-              ŠOLSKI CENTER VELENJE

-              SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA (SERŠ), MARIBOR

-              SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA

-              VEGOVA, ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN

                GIMNAZIJA LJUBLJANA

Na prostoru OZT so bili  predstavljeni dosežki in inovativni produkti, pa tudi storitve partnerskih fakultet, razvojnih inštitucij in srednješolskih centrov, ki bodo obsegali pestro paleto dosežkov in podpornih storitev znotraj posameznih, različnih strok (strojništvo, elektronika, računalništvo, informatika, lesna dejavnost, plastika, pralništvo …..)

Obiskovalci sejma so lahko dostopali tudi do nabora informacij glede kakovosti in odličnosti v Sloveniji, ki jih je predstavilo Slovensko združenje za kakovost in odličnost (SZKO).

Da je bila predstavitev še bolj privlačna čim širšemu krogu obiskovalcev sejma, je bila podprta z računalniškimi simulacijami, video posnetki in s hologramskim prikazom.