OZS na sejmu IFAM-Intronika

Na sejmu IFAM-Intronika v Celju se je predstavil odbor za znanost in tehnologijo, ki ga vodi Janez Škrlec v okviru FERI – Univerze v Mariboru. V okviru skupne predstavitve je odbor predstavil tudi partnerje: Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, Center odličnosti Namaste in druge partnerje.

Na sejmu IFAM-Intronika se je predstavila tudi sekcija elektronikov in mehatronikov, ki jo vodi Joško Rozina.

Sejem IFAM-Intronika je sejem avtomatike, robotike, elektronike, mehatronike, merilne tehnike in drugih področij. 


Sestava Odbora za znanost in tehnologijo v mandatnem obdobju 2010 - 2014

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je bil ustanovljen leta 2006 za potrebe povezovanja gospodarstva, še zlasti malih in mikro podjetji, z razvojno-raziskovalnimi inštitucijami. Skrbi za prenos novih in aktualnih tehnologij iz akademske in znanstvene sfere v drobno gospodarstvo, organizira strokovna izobraževanja, (tehnološke dneve, energetske dneve, strokovne seminarje, nanotehnološke dneve) in druge dogodke.

Predsednik: Janez Škrlec, e-naslov: janez.skrlec@siol.net

Podpredsednik: doc. dr. Iztok Kramberger, e-naslov: iztok.kramberger@uni-mb.si

Člani:

Andrej Krajnc, e-naslov: info@iser-ak.si
Bojan Črtalič, e-naslov: bojan.crtalic@ferrocrtalic.com
doc. dr. Tomaž Perme, e-naslov: tomaz.perme@drp.si


Valentina Melkić, sekretarka odbora, e-naslov: valentina.melkic@ozs.si

AKTUALNO:

Pretreseni in globoko užaloščeni smo pred kratkim sprejeli novico o tragičnem dogodku v katerem je umrl direktor Kemijskega inštituta, prof. dr. Janko Jamnik.    


Prof. dr. Janko Jamnik kot slavnostni govornik na. Nanotehnološkem dnevu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Šele dve dobri leti minevata, od kar je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na pobudo odbora za znanost in tehnologijo uspela podpisati  dogovor o medsebojnem sodelovanju. Dogovor o sodelovanju je za Kemijski inštitut podpisal prav profesor Jamnik, ki je verjel v možnost dobrega sodelovanja med obrtništvom, podjetništvom in znanstveno sfero. Kot predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, sem pred nekaj leti navezal prve kontakte s Kemijskim inštitutom. Profesor Jamnika sem poznal kot velikega in cenjenega znanstvenika, ki se je vrnil iz Max Planck inštituta. V nekaj letih pa sem ga spoznal kot izjemno prijetnega, iskrenega človeka, ki ni skrival naklonjenosti in simpatij do gospodarstva. Izjemno pozitivno mnenje je imel tudi do obrtništva in pomena povezovanja gospodarstva in znanosti. V zadnjih štirih letih se je redno udeleževal naših skupnih strokovnih dogodkov, kot so bili nanotehnološki dnevi, srečanja gospodarstva in znanosti in udeleževal se je tudi naših skupnih sejemskih predstavitev na sejmih LOS v Ljubljani in mednarodnih sejmih MOS v Celju. Z velikim navdušenjem je pohvalil naše sodelovanje na sejmu MOS, ko smo prejeli srebrno in zlato priznanje. Bil je pogosto slavnostni govornik na srečanjih gospodarstva in znanosti in na nanotehnoloških dnevih. V mnogih razgovorih, ki sva jih imela, je poudarjal prav pomen malih in mikro podjetji in verjel je, da lahko le s skupnimi močmi Slovenijo povlečemo iz krize. Zavedal se je, da znanost ni sama sebi namen, ampak je največji dosežek vsake družbe, da se znanje, inovacije in znanstveni dosežki implementirajo v gospodarstvu, kot proizvodi ali storitve z visoko dodano vrednostjo. Znanost in gospodarstvo sta izgubila velikega človeka, odbor za znanost in tehnologijo pri OZS pa velikega zaveznika povezovanja znanosti, obrti in podjetništva. Prof. dr. Janko Jamnik bo ostal globoko v našem spominu.

Janez Škrlec

Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Uspešna predstavitev odbora na sejmu MOS 2014

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je skupaj s partnerji iz akademske in znanstvene sfere ter inovativnimi in razvojno naravnanimi obrtniki in podjetniki prejel srebrno priznanje Celjskega sejma na sejmu MOS 2014. Priznanje je bilo podeljeno za celovito predstavitev novih tehnologij in inovacij ter podpore razvoju prvega slovenskega nanosatelita Trisat, ter za primere dobre prakse sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo. Izstopajoče inovacije na predstavitvi so bile: interaktivni modni čevlji, ki spreminjajo barvo preko pametnega telefona, razvojni koncept nanosatelita, bionska roka in posebna naprava, ki zaznava natančen izvor gama žarkov imenovana (aisense gamma).

Na razstavnem prostoru so bile predstavljene napredne tehnologije iz naslednjih področji: mehatronike, elektronike, avtomatike, robotike, energetike, IKT – informacijsko komunikacijskih tehnologij, bionike, mikro in nanotehnologije, 3D tehnologije, ter vesoljske tehnologije in tehnologije za vojaške aplikacije. Z pa so sodelovale ugledne razvojno-raziskovalne inštitucije kot je Institut Jožef Stefan z različnimi odseki, nadalje Kemijski inštitut iz Ljubljane, FERI-Univerze v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Mariboru, Center odličnosti Namaste (katerega članica tudi OZS), Center odličnosti za nanoznanosti in nanotehnologijo-Nanocenter, VSŠ ŠC Ptuj, VSŠ ŠC Velenje, VSŠ ŠC Kranj, SERŠ iz Maribora in inovativna, ter razvojno naravnana podjetja: PS d.o.o  iz Logatca, Miel Elektronika d.o.o iz Velenja, Makro Team d.o.o iz Lenarta, SkyLabs d.o.o iz Maribora, National Instruments Slovenija, INTRI d.o.o iz Ljubljane, VICOM d.o.o iz Maribora.

Srebrno priznanje je v imenu odbora za znanost in tehnologijo pri OZS prevzel predsednik Janez Škrlec.


11. nanotehnološki dan eden najuspešnejših strokovnih dogodkov doslej

Udeležilo se ga je več kot 270 udeležencev

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je skupaj s priznanimi strokovnjaki na 11. Nanotehnološkem dnevu, 9.5.2014, predstavil aktualno dogajanje na področju nanotehnologije in razvoja trajnostnih tehnologij, možnosti učinkovitega povezovanja gospodarstva in znanosti ter prenosa novih znanj in tehnologij v gospodarstvo, še zlasti v mala in mikro podjetja.

Video posnetek predavanj si lahko pogledate na TEJ POVEZAVI.

Nekaj zanimivih slik si lahko ogledate TUKAJ.

Vrhunski strokovnjaki iz Slovenije in tujine so udeležencem med drugim predstavili nanotehnološki stik bioloških in tehnoloških sistemov (komunikacija človek-stroj), možganske vsadke in vmesnike mišice-stroji, razvoj nano in biosenzorjev in nanomateriale za aplikacije v okoljevarstvu.Ob odprtju sta udeležence nagovorila generalni direktor direktorata za znanost Urban Krajcar in direktor Kemijskega inštituta Janko Jamnik. Krajcar je v nagovoru poudaril, da je nanotehnologija ena prioritet na področju evropske znanosti. V Sloveniji imamo po njegovih besedah na tem področju izjemne rezultate, prizadevati pa si moramo, da znanost in tehnologijo še bolj povežemo z gospodarstvom. Ob tem je poudaril, da je Slovenija v ključnem obdobju, saj se pripravljajo strateški dokumenti, ki bodo podlaga za črpanje sredstev EU na področju znanosti in tehnologije za tekoče sedemletno obdobje. Kot je dejal, si bodo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prizadevali, da bodo dokumenti pripravljeni 'ne pravočasno, ampak čim prej'. Jamnik pa je poudaril pomen podjetniških znanj in pogajalskih sposobnosti, ki jih v znanosti pogosto nekoliko primanjkuje. Opozoril je tudi na upad investicij v raziskave in razvoj v Sloveniji. V Kemijskem inštitutu, kjer četrtino prilivov ustvarijo na trgu, namreč opažajo, da se je količina investicij v raziskave v zadnjih petih letih drastično zmanjšala v vseh segmentih razen v farmaciji. Se je pa v istem obdobju povečala količina investicij iz tujine, ki zdaj predstavljajo že deset odstotkov prihodkov inštituta. Ob tem je omenil sodelovanje z japonskim avtomobilskim proizvajalcem Honda in ameriško-izraelskim podjetjem za sončno energijo Brightsource.

Stik s prihodnostjo je na današnjem dogodku predstavil Aleš Kolobar s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, govoril je namreč o komunikaciji človek – stroj. Omejil se je na živčni sistem. »V mišicah imamo več tisoč motoričnih enot, ki so med seboj prepletene in imajo t.i. aktivacijski potencial. S pomočjo sodobnih nano tehnologij smo sedaj sposobni dekodirati delovanje mišičnih vlaken. Biološki sistemi so čudoviti makro stroji, sestavljeni iz nano gradnikov,« je zaključil Holobar. Prof. dr. Maja Ravnikar iz Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani pa je predstavila delovanje in uporabnost virusov: »Pomen virusov je pozitiven, saj so pomembni za premikanje genetskega materiala, vplivajo na klimo, oceane, vsi organizmi so v interakciji z njimi, omogočajo pa tudi tehnološke aplikacije. Iz virusov izdelajo celo baterije, področje pa se vse bolj razvija.« Na koncu pa zaključila: »Narava je največji čudež, ki jo moramo ohraniti.«Jan Bitenc s Kemijskega inštituta v Ljubljani pa je predstavil grafen, čudežni material, atom iz ogljika debeline 0,2 nm. Grafen uporabljajo za shranjevanje in pretvorbo energije, za izboljšanje prevodnosti v akumulatorjih za uporabo v superkondenzatorjih, načrtujejo pa tudi za uporabo grafena v solarnih celicah, v bioloških sistemih, v senzorjih itd.

Dogodek je  že enajsto leto zapored organiziral Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), ki mu predseduje g. Janez Škrlec. 

Predstavitev na sejmu IFAM-Intronika 2014

Sejem IFAM-Intronika je specializiran sejem avtomatike, mehatronike, robotike, merilne tehnike in profesionalne elektronike. Naša predstavitev je letos potekala v okviru razstavnega prostora Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, ki je naš dolgoletni partner. V predstavitvi smo prikazali nove tehnologije in sodelovanje z partnerji: Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Centrom odličnosti NAMASTE, VSŠ ŠC Ptuj, TŠC Kranj, VSŠ ŠC Velenje, SERŠ – Maribor in drugimi. Z video predstavitvami je bila predstavljena tudi bionika in nov poklic inženirja bionike. Predstavili pa smo tudi primere dobre prakse povezovanja OZS z akademsko, znanstveno in šolsko sfero. Predstavitev je organiziral in vodil predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec.

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2013:

Odbor za znanost in tehnologijo se je skupaj s partnerji odlično predstavil na sejmu MOS 2013

ter prejel zlato priznanje Celjskega sejma za izjemen prispevek k povezovanju znanosti in gospodarstva. Priznanje je podelila posebna komisija pod vodstvom prof. Novaka. Razstavni prostor je obiskala tudi predsednica vlade RS in ministri.

Več o predstavitvi in vzpostavljenih kontaktih:

* http://www.youtube.com/watch?v=XLxSfYcFTZg&feature=player_embedded#t=3

* http://www.elektroniki.si/novi/forum/viewtopic.php?t=18628

*http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Aktualno/Novice/tabid/278/ArticleId/2509/Default.aspx

* http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Aktualno/Novice/tabid/278/ArticleId/2513/Default.aspx

Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije je bila partner Industrijskega foruma IRT (Potrorož, 10.- 12.6.2013)

Industrijski forum IRT je v treh dneh skupaj z dogodkom ISTMA europe obiskalo preko 400 udeležencev. Eden izmed medijskih partnerjev sta bili revija Obrtnik in Podjetnik. Industrijski forum IRT je bil že peti doslej in je bil namenjen predvsem predstavitvi dosežkov in novosti iz industrije, inovacij in inovativnih rešitev za industrijo, primerov prenosa znanja in izkušenj  ter uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju. 

Uspešen Industrijski forum IRT 2013.pdf

Zelo uspešen 10. nanotehnološki dan (18. april 2013,  Ljubljana)

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je ponovno organiziral zelo uspešen nanotehnološki dan. Tokratni jubilejni 10. nanotehnološki dan je obiskalo preko 250 udeležencev. Predavatelji  so slušatelje seznanili o naprednih tehnologijah, ki lahko vplivajo na razvoj in napredek v malem gospodarstvu, med drugim o tem, kakšen vpliv imajo nanotehnologije na prihodnje generacije akumulatorjev ter o komunikaciji človek-stroj-človek in družabnih omrežjih prihodnosti. Udeleženci so spoznali še novosti glede oksidnih nanomaterialov, spoznali so nove horizonte: iz bionike in nanomaterialov do problemov biokompatibilnosti,  razvoj in prihodnost nanofotonskih integriranih vezij ter novosti  o biorazgradljivih nanosenzorjih. 

Pokrovitelja dogodka sta bila Center odličnosti Namaste in Center odličnosti za Nanoznanosti in nanotehnologijo – Nanocenter. Uvodni nagovor sta imela direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarči in namestnik genaralnega sekretarja OZS, Pavel Sedovnik.

Nagovore in predavanja si lahko ogledate v besedi in sliki na naslovu: http://videolectures.net/10nanodan2013_ljubljana/

Kratko poročilo o 10. nanotehnološkem dnevu.pdf

Nastop na sejmu LOS 2013

Za nami je tudi predstavitev Odbora za znanost in tehnologijo na sejmu LOS 2013, kjer smo se skupaj s partnerji ponovno odlično predstavili. Utrinke s sejma si lahko ogledate na forumu sekcije elektronikov in mehatronikov.

ZAKLJUČNO POROČILO: predstavitev na sejmu LOS 2013.pdf

Odlična predstavitev na sejmu IFAM- Intronika (Celje, 30.1. - 1.2.2013)

Odlična predstavitev na sejmu IFAM -Intronika 2013 (Celje, 30.1. - 1.2.2013)

Tudiv letošnjem letu se je Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS skupaj s partnerji odlično predstavil na sejmu IFAm -Intronika 2013. V okviru OZS so se poleg odbora predstavili še: člani sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut iz Ljubljane, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Center odličnosti NAMASTE, Univerza iz Nove Gorice, VSŠ ŠC Ptuj, MIC in VSŠ ŠC Velenje in SERŠ iz Maribora.

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2012:

Izjemna udeležba na 9. Nanotehnološkem dnevu - fotogalerija

Poudarek 9. Nanotehnološkega dne je bil na propulzivnih smereh nanotehnologije - memristorju in memristorskih aplikacijah, nevromorfnem računalništvu in ambientni inteligenci, možganskih vsadkih (implantatih), o vplivu nanodelcev na lastnosti premazov, o trendih tehnološkega razvoja sončnih celic novih generacij, nanokeramiki v elektroniki in o razvoju novih materialov za avtomobilsko industrijo na podlagi numeričnega modeliranja.  Več o vsebinah: link. Gradivo 9. nanotehnološkega dne lahko najdete tudi na forumu sekcije elektronikov in mehatronikov.

9. Nanotehnološki dan je bil že 80 strokovni dogodek, ki ga je pod vodstvom Janeza Škrleca organiziral Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS. Prvič doslej so na dogodku sodelovale vse tri univerze: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani in Univerza v Novi Gorici ter Institut Jožef Štefan in Kemijski inštitut iz Ljubljane. Letos se je zbralo preko 270 udeležencev, med njimi tudi veliko mladih, kar potrjuje dejstvo, da so dogodki, ki približujejo visoko tehnologijo širši javnosti, zelo pomembni in potrebni.

Odbor za znanost in tehnologijo je skupaj s partnerji razstavljal na sejmu MOS 2012 (link). Za vsebinsko in celovito predstavitev novih tehnologij je prejel tudi posebno sejemsko priznanje. 

OSTALI DOGODKI V LETU 2012:

  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, je podelila priznanje predsedniku Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Janezu Škrlecu: Priznanje FERI-UM.pdf

KORISTNE POVEZAVE:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Strokovni svet za meroslovje RS
Znanstevni portal Videolectures.net
FERI-Univerza v Mariboru
FE- Univerza v Ljubljani
Institut Jozef Stefan
Kemijski institut  v Ljubljani
ŠC Ptuj, Višja strokovna šola Ptuj
Forum elektronikov in mehatronikov
Svet za znanost in tehnologijo RS
Nanocenter
Univerza v Novi Gorici
Center odličnosti NAMASTE
 

DOKUMENTI o delu OZT:


Predstavitev odbora OZT

Rezime dosedanjih aktivnosti OZT, januar 2015.pdf

Program dela OZT za leto 2015.pdf

Program dela OZT za leto 2014.pdf

Program OZT za 2012

Program OZT za 2011

Poročilo o delu OZT - 2011

Sodelovanje med OZS in IJS (2006-2011)

EnergyHub -predstavitev

Zaključno poročilo E-Pragmatic projekta

Poročilo o delu OZT -2012

Program OZT za 2013

Poročilo o delu OZT v letu 2013