Imenovan novi predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na svoji 62. redni seji, dne 19. 4. 2016, za predsednika Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, do konca mandatnega obdobja 2014 – 2018, imenoval gospoda Marka Lotriča.

 Prvo srečanje znanosti in gospodarstva, 16.02.2016, MIZŠ

Na pobudo predsednika Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janeza Škrleca, je 16.02.2016 na MIZŠ potekalo prvo srečanje znanosti in gospodarstva. Na dogodku je beseda tekla o tem, kaj napraviti, da bo sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo bistveno več, še zlasti z malimi in mikro podjetji.

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS, ki pravkar obeležuje 10 let delovanja, je namreč zaznal, da je pravega tovrstnega sodelovanja še vedno bistveno premalo, premalo pa je tudi podpore še zlasti zdaj, ko postaja aktualna tudi Slovenska Strategija pametne specializacije.  

Udeleženci srečanja so tako podali svoja mnenja kako naprej, v smislu še intenzivnejšega sodelovanja gospodarstva in znanosti in predlagal prisotnim ministrstvom, da bi skupno dosegli tehnološki preboj in omogočili malim in mikro podjetjem vključitev v SPS in v procese, ki vodijo k razvoju, napredku, inovacijam in večji dodani vrednosti tako izdelkov in storitev. Srečanje gospodarstva in znanosti na MIZŠ.pdf

Na srečanju so sodelovali: dr. Maja Makovec Brenčič, MIZŠ, minisrtica, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, predsednica direktorica NIB, prof.dr. Jadran Lenarčič, direktor IJS, Janez Škrlec, Predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, mag. Urban Krajcar, MIZŠ, direktorat za znanost, generalni direktor, dr. Tomaž Boh, MIZŠ, državni sekretar, prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta v Ljubljani, Bojan Črtalič, direktor podjetja FerroČrtalič international, Štefan Pavlinjek, direktor Roto d.o.o., mag. Janez Rogelj, MGRT, Marko Lotrič, direktor Lotrič meroslovje d.o.o., Milan Škapin, DEA Sežana s.p., Ludvik Kavčič, Precisium Kranj, Mojca Andolšek Črtalič, FerroČrtalič international, Valentina Melkič, sekretarka OZT pri OZS.

Predstavitev OZT na sejmu IFAM & INTRONIKA 2016

Na Celjskem sejmišču je od 27.1. - 29.1.2016 potekal sejem IFAM & INTRONIKA, kjer sta vsebinsko združena dva sejma. Odbor  se je letos simbolično predstavil v okviru FERI-Univerze v Mariboru, večji poudarek pa je bil namenjen predstavitvi dela OZT na poslovnem forumu, ki je v okviru sejma potekal v osrednjem delu sejmišča.

Poročilo predsednika odbora in več informacij si lahko preberete tukaj:

Povzetek s poslovnega foruma in sejma IFAM-Intronika 2016.pdf

10 let uspešnega delovanja Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Januarja leta 2006 je bila sprejeta pomembna odločitev, da se v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  ustanovi posebni odbor, ki bo zgradil mostove sodelovanja med drobnim gospodarstvom in akademsko ter znanstveno sfero. Pobudnika ustanovitve posebnega odbora sta bila njegov prvi in zdajšnji predsednik Janez Škrlec in takratni generalni sekretar OZS, dr. Viljem Pšeničny.

Odbor za znanost in tehnologijo (OZT) je bil pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ustanovljen kot prvi odbor v Sloveniji, ki si je za nalogo in poslanstvo zadal zgraditi mostove sodelovanja med drobnim gospodarstvom (še zlasti OZS) ter fakultetami, univerzami in inštituti. Vloga odbora pa je bila in ostala tudi približati nove in prihajajoče tehnologije obrtnikom in podjetnikom, še zlasti na propulzivnih področjih, kot je elektronika, IKT, mehatronika, avtomatika, robotika, bionika, področje novih materialov in nanotehnologije in drugo.

Več o delovanju odbora si lahko preberete tukaj:10 let delovanja Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS.pdf

Strategija pametne specializacije (SPS-S4)

3. novembra 2015, je Slovenija od Evropske komisije prejela dopis z uradno potrditvijo strategije pametne specializacije. Dokument, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila 20. 9. 2015, je bil v Bruslju sprejet brez pripomb. S potrditvijo dokumenta Slovenija prehaja v fazo izvedbe, tako svežnja ukrepov, kot vzpostavitve strukture upravljanja.

Ključne informacije glede SPS lahko najdete na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK):http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/strategija_pametne_specializacije_s4/
Na tem mestu najdete tudi informacije glede tudi glede strateških razvojno - inovacijskih partnerstvih (SRIP)

Dokument SPS je objavljen na povezavi http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/SPS_10_7_2015.pdf


Za več informacij s tega področja se lahko zainteresirani člani OZS in zaposleni v sistemu obrnejo na gospoda Janeza Škrleca, ki je kot predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS do sedaj aktivno sledil tematiki povezani s SPS (mobi: 040 309 380, e-mail: janez.skrlec@siol.net )

 

Odlična in uspešna predstavitev Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS na sejmu MOS 2015

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ga vodi predsednik Janez Škrlec se je letos predstavil na sejmu MOS v Celju skupaj s partnerji: Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, FERI – Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Centrom odličnosti Namaste, Centrom odličnosti  - Nanocentrom, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, VSŠ ŠC Ptuj in drugimi. V okviru odbora so se predstavila tudi inovativna in razvojno naravnana podjetja.

Na sejmu so bile predstavljene nove tehnologije s področji: elektronike, mehatronike, avtomatike, robotike, energetike, IKT, bionike, biomimetike, fotonike, področji novih materialov, nanotehnologije, vesoljske tehnologije, medicinske tehnologije, 3D tehnologije in drugo. Poseben poudarek pa je letos bil na predstavitvi pametnih in inteligentnih tekstilij, ki so jih uspešno predstavili s pomočjo Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in še zlasti s pomočjo Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje. Letos  so bile posebej učinkovito predstavljene številne inovacije, razvojni koncepti in projekti, ter primeri dobre prakse sodelovanja gospodarstva in akademsko-znanstvene sfere.

Odbor za znanost in tehnologijo je letos prejel tudi dve priznanji, in sicer priznanje Obrtno-podjetniške zbornice in srebrno priznanje Celjskega sejma. Priznanji sta bili podeljeni za predstavitev novih tehnologij, inovacij in uspešnega sodelovanja z Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, FERI, Univerze v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Centrom odličnosti Namaste in Nanocentrom, Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi   Gorici in drugimi. Podeljeni priznanji sta le še potrdili uspešno in aktivno delo Odbora za znanost in tehnologijo na številnih zahtevnih tehnoloških področjih.

Več na: https://www.youtube.com/watch?v=NZJ7_j9qDCU


Obisk katedre za merjenja in robotiko, Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani

16. julija 2015 se je predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec, odzval povabilu prof. dr. Janka Drnovška iz Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani in obiskal njihove laboratorije in se po bliže seznanil z njihovim poslanstvom. Na srečanju ga je sprejel tudi dekan fakultete za elektrotehniko, prof. dr. Igor Papič.

Prof. dr. Drnovšek je g. Škrlecu predstavil katedro za merjenja in robotiko in vrhunsko opremo ter mednarodne dosežke in sodelovanje z industrijo in gospodarstvom. Cilj obiska in srečanja je bil pospešit sodelovanje med Fakulteto za elektrotehniko in njihovimi laboratoriji ter Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, še zlasti pospešiti sodelovanje s strokovnimi sekcijami in seveda malimi in mikro podjetji.

Predsednik odbora OZT, Janez Škrlec je Prof. dr. Janko Drnovška informiral o aktivnostih Odbora za znanost in tehnologijo in o možnostih sodelovanja na skupnih dogodkih in tudi v projektih. Katedra, ki si ju je ob obisku ogledal predsednik OZT,Škrlec, pokriva dve znanstveni področji: merjenja in robotiko. Za obe področji je značilna močna vpetost v evropske raziskovalne projekte in tesno sodelovanje z industrijo in gospodarstvom.  Katedra obsega tri laboratorije: Laboratorij za metrologijo in kakovost, Laboratorij za procesno-merilno tehniko, akustiko in magnetiko ter Laboratorij za robotiko in biomedicinsko tehniko. Za vse laboratorije je značilna odlična opremljenost, ki nudi študentom odlične možnosti za izvajanje praktičnih vaj in projektov. Laboratoriji pa so velik potencial tudi za sodelovanje z gospodarstvom.

Delegacija iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je pod vodstvom predsednika Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrleca, 27.05.2015 obiskala Kemijski inštitut

ter se seznanila z izjemnim znanstvenim in tehnološkim razvojem, ki se ustvarja na tem inštitutu in novimi materiali, ki bodo oblikovali našo prihodnost. Predstavljene tehnologije, so seveda zanimive za industrijo in koristne tudi za širše gospodarstvo, še zlasti mala, srednja in mikro podjetja. Obisk delegacije iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je bil le en korak bližje k uspešnejšemu povezovanju gospodarstva in znanosti in boljšemu prenosu novih tehnologij v gospodarski sektor.

Več o vsebini in namenu obiska ......

 Odbor za znanost in tehnologijo, pod vodstvom njenega predsednika, Janeza Škrleca, organiziral obisk OZS na Institutu Jožef Stefan

Da bi pobližje spoznali delovanje in dosežke Instituta Jožefa Stefana, so predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, na čelu s predsednikom Brankom Mehom in predsednikom Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS Janezom Škrlecom, dne 9.4. 2015 obiskali posamezne odseke inštituta in laboratorije, ogledali pa so si tudi jedrski reaktor in ionski pospeševalnik v Podgorici pri Ljubljani. Predstavnike OZS je sprejel direktor instituta prof. dr. Jadran Lenarčič, ki je med drugim izpostavil vlogo instituta na področju raziskav in razvoja novih materialov, na katerem v več primerih prehitevajo svetovno konkurenco, na področju raziskovanja okolja in na področju evropskih projektov. Ob tem je poudaril, da sodi Institut Jožefa Stefana med prvih pet evropskih institutov po številu evropskih projektov, v katere so vključeni.  

Prof. Lenarčič je v svoji predstavitvi posebej pohvalil predsednika Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrleca, predvsem za zasluge dobrega dosedanjega sodelovanja. OZS je dogovor o sodelovanju z Institutom Jožef Stefan podpisala že leta 2006.

Strokovna ekskurzija na Institutu Jožef Stefan.pdf

Utrinki z odmevnega obiska tudi na www.ozs.si.

OZS na sejmu IFAM-Intronika

Na sejmu IFAM-Intronika v Celju se je predstavil odbor za znanost in tehnologijo, ki ga vodi Janez Škrlec v okviru FERI – Univerze v Mariboru. V okviru skupne predstavitve je odbor predstavil tudi partnerje: Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, Center odličnosti Namaste in druge partnerje.

Na sejmu IFAM-Intronika se je predstavila tudi sekcija elektronikov in mehatronikov, ki jo vodi Joško Rozina.

Sejem IFAM-Intronika je sejem avtomatike, robotike, elektronike, mehatronike, merilne tehnike in drugih področij. Uspešna predstavitev odbora na sejmu MOS 2014

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je skupaj s partnerji iz akademske in znanstvene sfere ter inovativnimi in razvojno naravnanimi obrtniki in podjetniki prejel srebrno priznanje Celjskega sejma na sejmu MOS 2014. Priznanje je bilo podeljeno za celovito predstavitev novih tehnologij in inovacij ter podpore razvoju prvega slovenskega nanosatelita Trisat, ter za primere dobre prakse sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo. Izstopajoče inovacije na predstavitvi so bile: interaktivni modni čevlji, ki spreminjajo barvo preko pametnega telefona, razvojni koncept nanosatelita, bionska roka in posebna naprava, ki zaznava natančen izvor gama žarkov imenovana (aisense gamma).

Na razstavnem prostoru so bile predstavljene napredne tehnologije iz naslednjih področji: mehatronike, elektronike, avtomatike, robotike, energetike, IKT – informacijsko komunikacijskih tehnologij, bionike, mikro in nanotehnologije, 3D tehnologije, ter vesoljske tehnologije in tehnologije za vojaške aplikacije. Z pa so sodelovale ugledne razvojno-raziskovalne inštitucije kot je Institut Jožef Stefan z različnimi odseki, nadalje Kemijski inštitut iz Ljubljane, FERI-Univerze v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Mariboru, Center odličnosti Namaste (katerega članica tudi OZS), Center odličnosti za nanoznanosti in nanotehnologijo-Nanocenter, VSŠ ŠC Ptuj, VSŠ ŠC Velenje, VSŠ ŠC Kranj, SERŠ iz Maribora in inovativna, ter razvojno naravnana podjetja: PS d.o.o  iz Logatca, Miel Elektronika d.o.o iz Velenja, Makro Team d.o.o iz Lenarta, SkyLabs d.o.o iz Maribora, National Instruments Slovenija, INTRI d.o.o iz Ljubljane, VICOM d.o.o iz Maribora.

Srebrno priznanje je v imenu odbora za znanost in tehnologijo pri OZS prevzel predsednik Janez Škrlec.


11. nanotehnološki dan eden najuspešnejših strokovnih dogodkov doslej

Udeležilo se ga je več kot 270 udeležencev

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je skupaj s priznanimi strokovnjaki na 11. Nanotehnološkem dnevu, 9.5.2014, predstavil aktualno dogajanje na področju nanotehnologije in razvoja trajnostnih tehnologij, možnosti učinkovitega povezovanja gospodarstva in znanosti ter prenosa novih znanj in tehnologij v gospodarstvo, še zlasti v mala in mikro podjetja.

Video posnetek predavanj si lahko pogledate na TEJ POVEZAVI.

Nekaj zanimivih slik si lahko ogledate TUKAJ.

Vrhunski strokovnjaki iz Slovenije in tujine so udeležencem med drugim predstavili nanotehnološki stik bioloških in tehnoloških sistemov (komunikacija človek-stroj), možganske vsadke in vmesnike mišice-stroji, razvoj nano in biosenzorjev in nanomateriale za aplikacije v okoljevarstvu.Ob odprtju sta udeležence nagovorila generalni direktor direktorata za znanost Urban Krajcar in direktor Kemijskega inštituta Janko Jamnik. Krajcar je v nagovoru poudaril, da je nanotehnologija ena prioritet na področju evropske znanosti. V Sloveniji imamo po njegovih besedah na tem področju izjemne rezultate, prizadevati pa si moramo, da znanost in tehnologijo še bolj povežemo z gospodarstvom. Ob tem je poudaril, da je Slovenija v ključnem obdobju, saj se pripravljajo strateški dokumenti, ki bodo podlaga za črpanje sredstev EU na področju znanosti in tehnologije za tekoče sedemletno obdobje. Kot je dejal, si bodo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prizadevali, da bodo dokumenti pripravljeni 'ne pravočasno, ampak čim prej'. Jamnik pa je poudaril pomen podjetniških znanj in pogajalskih sposobnosti, ki jih v znanosti pogosto nekoliko primanjkuje. Opozoril je tudi na upad investicij v raziskave in razvoj v Sloveniji. V Kemijskem inštitutu, kjer četrtino prilivov ustvarijo na trgu, namreč opažajo, da se je količina investicij v raziskave v zadnjih petih letih drastično zmanjšala v vseh segmentih razen v farmaciji. Se je pa v istem obdobju povečala količina investicij iz tujine, ki zdaj predstavljajo že deset odstotkov prihodkov inštituta. Ob tem je omenil sodelovanje z japonskim avtomobilskim proizvajalcem Honda in ameriško-izraelskim podjetjem za sončno energijo Brightsource.

Stik s prihodnostjo je na današnjem dogodku predstavil Aleš Kolobar s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, govoril je namreč o komunikaciji človek – stroj. Omejil se je na živčni sistem. »V mišicah imamo več tisoč motoričnih enot, ki so med seboj prepletene in imajo t.i. aktivacijski potencial. S pomočjo sodobnih nano tehnologij smo sedaj sposobni dekodirati delovanje mišičnih vlaken. Biološki sistemi so čudoviti makro stroji, sestavljeni iz nano gradnikov,« je zaključil Holobar. Prof. dr. Maja Ravnikar iz Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani pa je predstavila delovanje in uporabnost virusov: »Pomen virusov je pozitiven, saj so pomembni za premikanje genetskega materiala, vplivajo na klimo, oceane, vsi organizmi so v interakciji z njimi, omogočajo pa tudi tehnološke aplikacije. Iz virusov izdelajo celo baterije, področje pa se vse bolj razvija.« Na koncu pa zaključila: »Narava je največji čudež, ki jo moramo ohraniti.«Jan Bitenc s Kemijskega inštituta v Ljubljani pa je predstavil grafen, čudežni material, atom iz ogljika debeline 0,2 nm. Grafen uporabljajo za shranjevanje in pretvorbo energije, za izboljšanje prevodnosti v akumulatorjih za uporabo v superkondenzatorjih, načrtujejo pa tudi za uporabo grafena v solarnih celicah, v bioloških sistemih, v senzorjih itd.

Dogodek je  že enajsto leto zapored organiziral Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), ki mu predseduje g. Janez Škrlec. 

Predstavitev na sejmu IFAM-Intronika 2014

Sejem IFAM-Intronika je specializiran sejem avtomatike, mehatronike, robotike, merilne tehnike in profesionalne elektronike. Naša predstavitev je letos potekala v okviru razstavnega prostora Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, ki je naš dolgoletni partner. V predstavitvi smo prikazali nove tehnologije in sodelovanje z partnerji: Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Centrom odličnosti NAMASTE, VSŠ ŠC Ptuj, TŠC Kranj, VSŠ ŠC Velenje, SERŠ – Maribor in drugimi. Z video predstavitvami je bila predstavljena tudi bionika in nov poklic inženirja bionike. Predstavili pa smo tudi primere dobre prakse povezovanja OZS z akademsko, znanstveno in šolsko sfero. Predstavitev je organiziral in vodil predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec.

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2013:

Odbor za znanost in tehnologijo se je skupaj s partnerji odlično predstavil na sejmu MOS 2013

ter prejel zlato priznanje Celjskega sejma za izjemen prispevek k povezovanju znanosti in gospodarstva. Priznanje je podelila posebna komisija pod vodstvom prof. Novaka. Razstavni prostor je obiskala tudi predsednica vlade RS in ministri.

Več o predstavitvi in vzpostavljenih kontaktih:

* http://www.youtube.com/watch?v=XLxSfYcFTZg&feature=player_embedded#t=3

* http://www.elektroniki.si/novi/forum/viewtopic.php?t=18628

*http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Aktualno/Novice/tabid/278/ArticleId/2509/Default.aspx

* http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Aktualno/Novice/tabid/278/ArticleId/2513/Default.aspx

Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije je bila partner Industrijskega foruma IRT (Potrorož, 10.- 12.6.2013)

Industrijski forum IRT je v treh dneh skupaj z dogodkom ISTMA europe obiskalo preko 400 udeležencev. Eden izmed medijskih partnerjev sta bili revija Obrtnik in Podjetnik. Industrijski forum IRT je bil že peti doslej in je bil namenjen predvsem predstavitvi dosežkov in novosti iz industrije, inovacij in inovativnih rešitev za industrijo, primerov prenosa znanja in izkušenj  ter uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju. 

Uspešen Industrijski forum IRT 2013.pdf

Zelo uspešen 10. nanotehnološki dan (18. april 2013,  Ljubljana)

Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS je ponovno organiziral zelo uspešen nanotehnološki dan. Tokratni jubilejni 10. nanotehnološki dan je obiskalo preko 250 udeležencev. Predavatelji  so slušatelje seznanili o naprednih tehnologijah, ki lahko vplivajo na razvoj in napredek v malem gospodarstvu, med drugim o tem, kakšen vpliv imajo nanotehnologije na prihodnje generacije akumulatorjev ter o komunikaciji človek-stroj-človek in družabnih omrežjih prihodnosti. Udeleženci so spoznali še novosti glede oksidnih nanomaterialov, spoznali so nove horizonte: iz bionike in nanomaterialov do problemov biokompatibilnosti,  razvoj in prihodnost nanofotonskih integriranih vezij ter novosti  o biorazgradljivih nanosenzorjih. 

Pokrovitelja dogodka sta bila Center odličnosti Namaste in Center odličnosti za Nanoznanosti in nanotehnologijo – Nanocenter. Uvodni nagovor sta imela direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarči in namestnik genaralnega sekretarja OZS, Pavel Sedovnik.

Nagovore in predavanja si lahko ogledate v besedi in sliki na naslovu: http://videolectures.net/10nanodan2013_ljubljana/

Kratko poročilo o 10. nanotehnološkem dnevu.pdf

Nastop na sejmu LOS 2013

Za nami je tudi predstavitev Odbora za znanost in tehnologijo na sejmu LOS 2013, kjer smo se skupaj s partnerji ponovno odlično predstavili. Utrinke s sejma si lahko ogledate na forumu sekcije elektronikov in mehatronikov.

ZAKLJUČNO POROČILO: predstavitev na sejmu LOS 2013.pdf

Odlična predstavitev na sejmu IFAM- Intronika (Celje, 30.1. - 1.2.2013)


Odlična predstavitev na sejmu IFAM -Intronika 2013 (Celje, 30.1. - 1.2.2013)

Tudiv letošnjem letu se je Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS skupaj s partnerji odlično predstavil na sejmu IFAm -Intronika 2013. V okviru OZS so se poleg odbora predstavili še: člani sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS, Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut iz Ljubljane, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Center odličnosti NAMASTE, Univerza iz Nove Gorice, VSŠ ŠC Ptuj, MIC in VSŠ ŠC Velenje in SERŠ iz Maribora.

POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2012:

Izjemna udeležba na 9. Nanotehnološkem dnevu - fotogalerija

Poudarek 9. Nanotehnološkega dne je bil na propulzivnih smereh nanotehnologije - memristorju in memristorskih aplikacijah, nevromorfnem računalništvu in ambientni inteligenci, možganskih vsadkih (implantatih), o vplivu nanodelcev na lastnosti premazov, o trendih tehnološkega razvoja sončnih celic novih generacij, nanokeramiki v elektroniki in o razvoju novih materialov za avtomobilsko industrijo na podlagi numeričnega modeliranja.  Več o vsebinah: link. Gradivo 9. nanotehnološkega dne lahko najdete tudi na forumu sekcije elektronikov in mehatronikov.

9. Nanotehnološki dan je bil že 80 strokovni dogodek, ki ga je pod vodstvom Janeza Škrleca organiziral Odbor za znanost in tehnologijo pri OZS. Prvič doslej so na dogodku sodelovale vse tri univerze: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani in Univerza v Novi Gorici ter Institut Jožef Štefan in Kemijski inštitut iz Ljubljane. Letos se je zbralo preko 270 udeležencev, med njimi tudi veliko mladih, kar potrjuje dejstvo, da so dogodki, ki približujejo visoko tehnologijo širši javnosti, zelo pomembni in potrebni.

Odbor za znanost in tehnologijo je skupaj s partnerji razstavljal na sejmu MOS 2012 (link). Za vsebinsko in celovito predstavitev novih tehnologij je prejel tudi posebno sejemsko priznanje. 

OSTALI DOGODKI V LETU 2012:

  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, je podelila priznanje predsedniku Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Janezu Škrlecu: Priznanje FERI-UM.pdf

KORISTNE POVEZAVE:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Strokovni svet za meroslovje RS
Znanstevni portal Videolectures.net
FERI-Univerza v Mariboru
FE- Univerza v Ljubljani
Institut Jozef Stefan
Kemijski institut  v Ljubljani
ŠC Ptuj, Višja strokovna šola Ptuj
Forum elektronikov in mehatronikov
Svet za znanost in tehnologijo RS
Nanocenter
Univerza v Novi Gorici
Center odličnosti NAMASTE
 

DOKUMENTI o delu OZT:

Program dela OZT za leto 2016.pdf

Predstavitev odbora OZT

Rezime dosedanjih aktivnosti OZT, januar 2015.pdf

Program dela OZT za leto 2015.pdf

Program dela OZT za leto 2014.pdf

Program OZT za 2012

Program OZT za 2011

Poročilo o delu OZT - 2011

Sodelovanje med OZS in IJS (2006-2011)

EnergyHub -predstavitev

Zaključno poročilo E-Pragmatic projekta

Poročilo o delu OZT -2012

Program OZT za 2013

Poročilo o delu OZT v letu 2013

Poročilo o delu OZT v letu 2014

Poročilo o delu OZT 22.12.2015.pdf

Kratek rezime dela OZT do oktobra 2015

Vsebine nanotehnoloških dni si lahko ogledate tukaj: http://videolectures.net/11nanodan2014_ljubljana/