OZS pripravila za svoje člane blok davčnih računov (obrazec VKR)

29. januar 2015

S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so z 31. januarjem dosedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

 
Vlada RS se je odločila za postopno uvedbo tako imenovanih davčnih blagajn. Od 31. januarja 2015 dalje davčni zavezanci evidentirajo gotovinski promet le še s takšnimi elektronskimi blagajnami, ki omogočajo brisanje, dodajanje ali popravljanje evidentiranega prometa na podlagi sledljivosti teh sprememb (revizijska sled), vendar pa te blagajne še niso povezane s FURS. Davčni zavezanci še vedno lahko izdajajo ročno izpisane račune, vendar ne več na tako imenovanih paragonskih blokih, ampak le na predpisanih in prednatisnjenih obrazcih iz vezane knjige računov, ki jih je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Od 3. 2. 2015 dalje lahko na svojih območnih zbornicah po ugodni ceni kupite obrazce vezane knjige računov (obrazec VKR). Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov. Za naročilo obrazcev preko spleta kliknite na gumb naročilo.

POMEMBNO:

Pred prvo uporabo VKR-ja je potrebno potrditi uporabo obrazca pri Finančni upravi republike Slovenije (FURS) preko portala e-davki. Obrazec računa je namenjen predvsem tistim poslovnim subjektom, ki evidentirajo gotovinski promet blaga in storitev ročno, dolžni pa so ga imeti tudi tisti, ki uporabljate za evidentiranje prometa elektronske naprave (ali računalniške programe), za evidentiranje prometa v času, ko naprava iz različnih vzrokov ne bo delovala (okvara, izpad elektrike ipd).

Uporabniki na obrazcu izpolnjIjo različne podatke, ki so odvisni od tega, ali opravljajo obdavčen ali oproščen promet, ali izstavljajo račune za opravljen promet zavezancem za DDV oziroma tistim, ki kot poslovni subjekti niso zavezanci za DDV ali pa končnim potrošnikom. V določenih primerih je potrebno na računu napisati tudi klavzulo za DDV (okvirček »drugi podatki«).

Poleg predpisov s področja DDV je potrebno pri izstavljanju računov za gotovinski promet upoštevati tudi Slovenske računovodske standarde, računovodske sklepe ali notranje pravilnike o računovodstvu. Napačne podatke na računu se ne sme popravljati z brisanjem, črtanjem in kakršnimkoli prekrivanjem prvotnih podatkov, pač pa je potrebno napačen račun prečrtati in izstaviti novega. Vsak blok računov je potrebno hraniti 10 let od dneva izdaje zadnjega seta računov. Priporočamo, da na prvo stran vsakega bloka računov napišete datum, do kdaj ste ga dolžni hraniti.

NE PREZRITE:

Imate vsaj eno VKR? Ob obisku inšpektorja jo morate imeti, četudi imate računalniški program!

VKR mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije.

 

Povezane vsebine:

Sporočilo za javnost FURS ter opozorilo ob neupoštevanju predpisa


nazaj na vse novice