Subvencije za zaposlitev

8. november 2018

Nepovratne finančne spodbude Zavoda RS za zaposlovanje so na voljo delodajalcem. Subvencija za zaposlitev brezposelne osebe marsikateremu delodajalcu olajša odločitev, da okrepi svoj kader in v ekipo zaposlenih sprejme novega člana. Obenem pa izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja v sodelovanju z vami pomembno uravnava ponudbo in povpraševanje na trgu dela.   

Preverite, ali ste upravičeni do subvencije za nove zaposlitve oziroma do povrnitve prispevkov za novo zaposlene sodelavce. Programi, ki so sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada, ki omogočajo pridobivanje nepovratnih sredstev za zaposlitev brezposelnih:

1. Ukrep Trajno zaposlovanje mladih je namenjen mladim do 30. leta starosti, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Višina subvencije za zaposlitev za nedoločen čas znaša 5000 EUR. 

2. Program Zaposli.me je namenjen spodbujanju zaposlovanja oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih, starejših od 50 let ter starejših od 30 let, ki so nizko izobražene ali dolgotrajno brezposelne oziroma se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela. Delodajalec lahko pridobi subvencijo za zaposlitev, katere višina je odvisna od izpolnjevanja kriterijev brezposelne osebe in znaša od 5000 do 7000 evrov. 

3. Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice omogočajo delodajalcu, da lahko pridobi subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Subvencija znaša 4000 evrov za najmanj 6-mesečno zaposlitev ali 8000 evrov za najmanj enoletno zaposlitev brez prekinitve. 

4.Sodite med tiste delodajalce, ki menite, da lahko starejši prinesejo v kolektiv nova znanja in veščine ter popestrijo delovno vzdušje? Potem le preverite, kaj vam ponuja program Aktivni do upokojitve. Če boste zaposlili brezposelno osebo, ki je dopolnila 58 let in več, lahko pridobite subvencijo za njeno zaposlitev za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Subvencija znaša 11.000 evrov.    

Delodajalci, bodite pozorni na postopek subvencionirane zaposlitve brezposelne osebe z oddajo ponudbe na javno povabilo:    

- Preglejte javno povabilo in preverite, ali ustrezate pogojem za pridobitev subvencije. 

- Zavodu RS za zaposlovanje sporočite prosto delovno mesto (elektronsko, prek portala: www.zadelodajalce.si).  

-  Izberite ustreznega kandidata izmed tistih, ki smo vam jih napotili, in nas o tem obvestite.  

- Oddajte ponudbo na javno povabilo (elektronsko, prek portala: www.zadelodajalce.si).  

- Podpišite pogodbo o dodelitvi sredstev. 

- Zaposlite izbranega kandidata. 

- Predložite zahtevek za izplačilo (eRačun).   

Dodatne informacije o preostalih programih, rokih za oddajo ponudb ter o pridobivanju nepovratnih sredstev za zaposlovanje in tudi za usposabljanje brezposelnih so na voljo na www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude, na brezplačni telefonski številki Kontaktnega centra 080 20 55 ali pri svetovalcih v vam najbližji pisarni za delodajalce. 

 

nazaj na vse novice