Registri

Register sodnih izvedencev in cenilcev
Baza vseh sodnih izvedencev in cenilcev v obrtnih dejavnostih.

Register mojstrov
Register mojstrov je baza vseh oseb, ki jim je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenje podelila mojstrski naziv. Mojstrski naziv omogoča odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev.  

Register učnih mest
Register učnih mest je baza delodajalcev, članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki imajo verificirane obratovalnice in s tem vse pogoje za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom.

Razpis učnih mest
OZS  pred začetkom novega šolskega leta objavi razpis prostih učnih mest, kjer lahko dijaki opravljajo praktično usposabljajo z delom. Prosta učna mesta za šolsko leto so dostopna prek iskalnika.

Register licenc
OZS vodi register izdanih licenc, licenc Skupnosti ter število njihovih izdanih izvodov samostojnim podjetnikom, ki opravljajo avtotaksi prevoze ter cestne  prevoze potnikov in blaga v cestnem prometu.

Obrtni register
OZS vodi register, v katerega so vpisane fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ter dejavnost domače in umetnostne obrti.

Imenik vodij del
Imenik vodij del vsebuje seznam vodij del, ki so kot mojstri, s področja gradbeništva, vpisani v Imenik vodij del pri OZS in seznam vodij del, ki so v register vpisani kot nosilci obrtnih dejavnosti po Obrtnem zakonu.