Pri OZS podelili prve znake odličnosti v gradbeništvu

5. februar 2016

Po obsežnih pripravah je Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije konec prejšnjega leta in januarja letos izvedla postopke za ocenjevanje in podelitve prvih Znakov odličnosti v gradbeništvu. Znaki odličnosti se podeljujejo v treh nivojih, glede na dosežene rezultate in sicer v bronasti, srebrni in zlati barvi. Ob tem je potrebno poudariti, da je že bronasti znak odličnosti pokazatelj odličnega poslovanja ocenjenega podjetja in da do vrhunskega nivoja manjka samo še odtenek, saj je že za bronasti znak potrebno imeti zgledno urejeno poslovanje na vseh segmentih. V postopkih ocenjevanja se ocenjuje podjetja celovito, po načelih poslovne odličnosti, kjer je del presoje osredotočen na vzpostavljene dejavnike v podjetju oziroma način poslovanja in drugi del na rezultate, ki jih podjetje dosega.

Znak odličnosti v gradbeništvu zagotavlja, da podjetja - prejemniki teh znakov odličnosti poslujejo po uveljavljenih načelih trajno uspešnega delovanja, da ustvarjajo uspešno prihodnost in ohranjajo uspešne (poslovne) rezultate z dodano vrednostjo za svoje kupce, okolico  in dobavitelje. Podjetja – prejemniki  na visoki ravni spremljajo poslovno okolje,  prepoznavajo tveganja in priložnosti, se agilno odzivajo na spremembe v okolici, uspehe dosegajo z nadarjenostjo zaposlenih, spodbujanjem ustvarjalnosti ter inovativnosti in skrbijo za pozitivne vplive na družbo in okolje.

V tem prvem obdobju je pogoje za pridobitev Znaka odličnosti v gradbeništvu izpolnilo devet podjetij, članov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki prihajajo s področij različnih gradbenih dejavnosti. Znaki odličnosti so bili podeljeni v sklopu strokovnega druženja gradbenikov, v petek 29. 1. 2016, v Termah Zreče, na slovesni večerni podelitvi.

Prejemniki znakov odličnosti v gradbeništvu so bili:

Zlati znak je prejelo podjetje Stane d. o. o. iz Mežice.

Srebrne znake so prejeli: Marjan Borovnik s. p. iz Vitanj, Proslik d. o. o. iz Pesnice, Jože Mehle s. p. iz Šmarja-Sap, Jožef Kodrič s. p. iz Leskovca, GP KERAS d. o. o. iz Ljubljane, Stipanič skupina Andreja Stipanič s. p. iz Ljubljane in Splošno mizarstvo Dušan Fidler s. p. iz Maribora.

Bronasti znak je prejel: IVAGRAD  d. o. o. iz Sežane.

nazaj na vse novice