33. oddaja IZZIVI – obrt in podjetništvo

26. junij 2018

Oddaja opozarja na težave, ki jih imajo dimnikarji pri opravljanju dela na terenu. Pravijo, da vlada nered zaradi spremembe dimnikarskega zakona iz leta 2016. Pogledali smo še, kako je razvita slovenska rokodelska obrt. Vedno več mladih se ukvarja z dediščino, ki so jo na tem področju gojili in razvijali naši predniki, vendar je preživljanje z domačo in umetnostno obrtjo zelo težavno.

Dimnikarji pozivajo k ureditvi razmer za delo

Spoštovanje pravil stroke in varnost državljanov sta močno na udaru, saj se uporabniki strokovnim navodilom izmikajo. Sekcija dimnikarjev pri OZS si zato želi, da bi bila med prednostnimi nalogami nove vlade sprememba dimnikarskega zakona, ki povzroča nepopravljivo škodo. Od sprejetja zakona leta 2016 je bilo v Sloveniji več dimniških požarov, opravljanje rednih storitev je upadlo, ponekod se storitve sploh ne opravljajo. Dimnikarske službe ne vedo, katere uporabnike naj bi oskrbovale. Simon Dovrtel, predsednik Sekcije dimnikarjev pri OZS, je v studiu opozoril na težave, ki jih dimnikarjem povzročajo veljavni predpisi, in na posledice, ki se odražajo v manjši varnosti uporabnikov kurilnih naprav in požarih. »Če delaš po predpisih in opozarjaš na napake, da bi zaščitil javni interes, uporabniku, ki ga opozoriš na napako, povzročiš dodaten strošek in slabo voljo. Spoštuješ zakon, izgubiš pa uporabnika, stranko. Če pa ne spoštuješ zakona in pravil stroke, pa lahko izgubiš licenco,« je med drugim poudaril Dovrtel in dodal: »V takšnem okviru je nemogoče delovat.«

Domača in umetnostna obrt – priložnost za nove zaposlitve

Avtorji oddaje so se vprašali, kako cenjena je domača in umetnostna obrt in kako jo izpostaviti kot ekološko čisto dejavnost, pa tudi kot pomemben del nacionalne promocije. OZS se zaveda pomena domače in umetnostne obrti, zato želi z nekaterimi posegi v zakonodajo pripraviti prijaznejše okolje za vse tiste, ki jim je mar tudi na takšen način ohranjati slovensko dediščino.

Ko se v katerem koli delu Slovenije predstavijo rokodelci, so obiskovalci vedno znova začudeni, kaj vse znajo in zmorejo. Zelo pomembno je zato takemu delu priznati pravo veljavo, saj so domače in umetnostne obrti del nesnovne kulturne dediščine.

Prizadevanja OZS za boljši položaj izdelovalcev domače in umetnostne obrti je v studiu predstavil Goran Lesničar Pučko, sekretar Sekcije za domačo in umetnostno obrt pri OZS. Poudaril je, da se zbornica bori za sistemsko rešitev dejavnosti, ne le za pomoč rokodelcem v obliki subvencij. »Ustvariti je treba take delovne pogoje, da se rokodelci ne bodo umikali v osebno dopolnilno delo, kar se sedaj dogaja zaradi preveč birokracije in previsokih dajatev, ampak da bodo lahko delali in imeli tudi željo za prenos svojega znanja na mlajše. Položaj rokodelcev naj bi reševal oziroma izboljšal zaščitni zakon za rokodelstvo, ki ga je pripravila OZS, ampak v tem trenutku še ni neke politične volje, da bi se tega lotili celovito,« je pojasnil Lesničar Pučko, ki je dodal še, da je treba področje urediti tudi zato, ker se z rokodelstvom ukvarja tudi zelo veliko mladih in išče preživetje v tej dejavnosti. »Ampak dokler ne bo boljših pogojev za delo, je to garanje in preživljanje na silo,« je še dodal Lesničar Pučko.

nazaj na vse novice