Obvestilo o novi članarini

Članarina, ki velja od 1. novembra 2013, znaša:

  1. Člani, ki osebno opravljajo dejavnost  domače in umetnostne obrti - 10 EUR mesečno

  2. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe brez zaposlenih - 18 EUR mesečno

  3. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo zaposlene - 27 EUR mesečno

IZKORISTITE POPUST - Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine OZS in OOZ od 1. 1. 2017 dalje

DVOJNI ČLANI – V primeru dvojnega članstva (obveznega v KGZS in prostovoljnega v OZS in OOZ) član ne plačuje več OZS najnižje članarine, kot je to veljalo v času obveznega članstva v OZS. Poseben položaj takega dvojnega člana ni več opredeljen  v Sklepu o določitvi višine in načina plačevanja članarine,  ki ga je sprejela Skupščina OZS na svoji zadnji seji.

Vloga za oprostitev plačila članarine

OBRAZEC-VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA ČLANARINE_19 6 2014_edit.pdf