Člani, ki želijo izstopiti iz zbornice, morajo na OZS (Celovška 71, Ljubljana) po pošti poslati izstopno izjavo, ki mora vsebovati podatke o poslovnem subjektu (naziv firme, ime, priimek), davčno številko, datum in originalen podpis. Med letom izstopi niso možni.

V skladu z obrtnim zakonom je veljalo 3-mesečno prehodno obdobje, v katerem so člani lahko izstopili, do 27. januarja 2014. Sedaj pa se izstopna izjava, ki jo prejme OZS med letom, upošteva z začetkom naslednjega koledarskega leta, če jo OZS prejme najkasneje do 30.9. Podrobneje je to opredeljeno v Statutu OZS.

Člani, ki izstopijo, morajo vrniti tudi kartico ugodnosti Mozaik podjetnih.

Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.

Članom svetujemo, da se pred izstopom iz zbornice podrobno seznanijo z vsemi ugodnostmi članstva ter s cenami storitev, ki veljajo za nečlane zbornice. S kartico Mozaik podjetnih lahko člani uveljavljajo posebne popuste in ugodnosti naših številnih partnerjev, trenutno jih je že preko 90.