Internacionalizacija oziroma mednarodno poslovanje je ključnega pomena za razvoj podjetij, njihove proizvodnje in storitev. V okviru OZS zagotavljamo celovito podporo in pomoč članom pri vstopu na tuje trge. Naloge, ki jih izvajamo so zastopanje, informiranje, strokovno svetovanje, podporne, promocijske in pospeševalne aktivnosti ter izobraževanje s področja internacionalizacije oziroma mednarodnega poslovanja.

OZS že od leta 2008 sodeluje v projektu Enterprise Europe Network/Evropska podjetniška mreža, ki ga financira Evropska komisija in je ključen instrument strategije Evropske unije za spodbujanje gospodarske rasti in števila delovnih mest. S 600 centri v več kot 60 državah in približno 4.000 izkušenimi strokovnjaki, povezanimi v enotno mrežo je Evropska podjetniška mreža največja mreža v Evropski uniji na področju nudenja strokovnega znanja in storitev podjetjem, univerzam, raziskovalnim organizacijam, tehnološkim centrom in drugim poslovnim in inovacijskim institucijam.

V okviru projekta nudimo podjetjem storitve s področja mednarodnega poslovnega sodelovanja, inovacij, prenos znanja in tehnologij, sodelovanje v programih EU. OZS nudi podjetjem tudi brezplačen vpis v Borzo mednarodnega poslovnega sodelovanja, ki omogoča podjetjem, da preko Enterprise Europe Network sklenejo komercialno, finančno, tehnično ali proizvodno poslovno sodelovanje. Podjetja se lahko odzovejo na ponudbe in povpraševanje tujih podjetij, lahko pa sama posredujejo svojo ponudbo za poslovno sodelovanje v tujini. V borzo poslovnih priložnosti so vključena mikro, mala in srednje velika podjetja na trgu EU, centralne in vzhodne Evrope ter mediteranskih držav. Borza mednarodnega poslovnega sodelovanja je brezplačna storitev in omogoča iskanje med že zbranimi ponudbami in povpraševanji tujih podjetij, povezovanje ustreznih ponudb in povpraševanj ter samostojen vnos vaše ponudbe in objavo oglasa v tujini.