Koristni naslovi

Strani v slovenskem jeziku

Služba vlade RS za evropske zadeve
Urad vlade RS za informiranje
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za regionalni razvoj
Služba Vlade za zakonodajo
Urad za makroekonomske raziskave in razvoj
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja
Urad RS za meroslovje
SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje
Javna agencija, SPIRIT Slovenija
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, Bruselj
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
EDC - Evropski dokumentacijski center, Ljubljana
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani
Banka Slovenije

Spletne strani v EU jezikih

Strežnik Europa - Osrednji informacijski strežnik Evropske unije v enajstih uradni jezikih Unije. Obnavlja se dnevno in vsebuje več kot milijon dokumentov.
Splošne informacije o EU
ABC o EU
Dogodki v EU
Novice
Bilten EU
Enlargement Weekly
Urad za uradne publikacije EUR-OP
CELEX - Glavni in najpomembnejši vir zakonodaje EU na internetu baza je dostopna proti plačilu.
EUR-LEX - Brezplačna baza pravnih dokumentov namenjena najširši javnosti. Vsebuje vse tekste objavljene v Uradnih listih evropskih skupnosti serije L (zakonodaja) in serije C (informacije in obvestila).

Evropske institucije, organi, uradi in organizacije

Virtualni ogled evropskih institucij
Evropski parlament (European Parliament)
Svet EU (Council of the EU)
Evropska komisija (European Commission)
Direktorati
Direktorat za širitev (DG Enlargement)
Generalni direktorat Enterprise (DG Enterprise)
Evropska centralna banka (European Central Bank)
Evropska investicijska banka (European Investment Bank)
Statistični urad Evropskih skupnosti (Statistical Office of the European Communities)
Mednarodnna organizacija za standarde (International Organization for Standards)
Evropski komite za standardizacijo (European Committee for Standardization)
Evropska organizacija za ugotavljanje skladnosti (European Organisation for Conformity Assessment)
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (European Agency for Safety and Health at Work)
Evropska okoljska agencija (Euopean Environment Agency)
Urad za izmenjavo informacij o tehnično pomoči (TAIEX)
UEAPME- Evropsko združenje obrti ter malih in srednjih podjetij

Ostale spletne povezave združenj, zbornic

Nemčija

Obrtna zbornica za München in Zgornjo Bavarsko

Avstrija

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
Avstrijska gospodarska zbornica za Koroško
Avstrijska gospodarska zbornica za Štajersko

Italija

Confartigianato
Slovensko deželno združenje v Trstu
Trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica iz Trsta
Združenje trgovinskih zbornic iz Veneta
Trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica iz Vidma

Hrvaška

Hrvaška obrtna zbornica
Hrvaška gospodarska zbornica
Hrvaška gospodarska zbornica - županska zbornica Reka
Hrvaška gospodarska zbornica - županska zbornica Pula

Bosna in Hercegovina

Biznis servis center Zenica
Agencija za promocijo tujih investicij BIH (FIPA)

Srbija

Gospodarska zbornica Srbije
Gospodarska zbornica Beograd

Črna Gora

Direkcija za MSP Črne Gore

Kosovo

Gospodarska zbornica Kosovo
Slovensko-kosovsko poslovno združenje 

Makedonija

Obrtna zbornica Makedonije
Agencija za promocijo podjetništva v Makedoniji

Romunija

Slovensko-romunski poslovni klub "Triglav-Carpati"

Izrael

Združenje za obrt in industrijo v Izraelu

Kazahstan

Amerika

Slovensko-ameriški gospodarski klub - SABA