Mesečne elektronske novice 

V mesečnih elektronskih novicah, ki izhajajo v okviru mreže Enterprise Europe Network so objavljeni poslovni dogodki mreže, odprti razpisi v Sloveniji, odprti razpisi programov Evropske unije, aktualni projektni predlogi (iščejo partnerje), borza poslovnih priložnosti in borza inovacij, znanja in tehnologije.

Aktualne objave:

Poleg mesečnih elektronskih novic člani slovenskega konzorcija Enterprise Europe Network dvakrat letno izdajo tudi tiskane novice na temo mednarodnega poslovnega sodelovanja.

Slovenski konzorcij mreže Enterprise Europe Network lahko spremljate tudi na www.een.si ali Facebook/EENSlovenija.