Skupinski sejemski nastopi

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije samostojno in v okviru članstva mreži Enterprise Europe Network organizira skupinske sejemske nastope na mednarodnih sejmih doma in v tujini, ki so učinkovito trženjsko orodje za pospeševanje izvoza in predstavljajo tradicionalno obliko srečevanja poslovnih partnerjev ter so tudi eden izmed osrednjih instrumentov pri internacionalizaciji podjetij.

Sejemske predstavitve omogočajo malim in srednje velikim podjetjem dostop do novih informacij o tujih trgih, poslovnih priložnosti in možnosti neposrednega razgovora s potencialnimi poslovnimi partnerji na eni strani ter uvajanje izdelka oz. inovacij, prenos tehnologij in znanja ter pregled novosti in tuje konkurence na drugi strani.

Sejemski nastop je pomembno promocijsko orodje in velika naložba, ki je tako organizacijsko kot finančno dokaj zahtevno za vsakega razstavljavca. Potrebno se je namreč zavedati, da nastopi na sejmih predstavljajo relativno velike stroške, še zlasti za mala in srednje velika podjetja.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, z namenom zniževanja teh stroškov podjetij, prevzema organizacijske, pripravljalne in izvedbene naloge, ki mala in srednja podjetja še posebej obremenjujejo ter nosi tudi del stroškov sejemskega nastopa ter tako prispeva k pomembnim stroškovnim prihrankom podjetij.

 

 

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.