Potek opravljanja mojstrskega izpita

Potek opravljanja mojstrskega izpita določa Pravilnik o mojstrskih izpitih.

Na mojstrskem izpitu mora kandidat dokazati tako praktična kot strokovno – teoretična znanja, znanja iz pedagogike in andragogike ter znanja, ki so nujno potrebna za vodenje podjetja. Nedvomno je za tistega, ki danes vstopa na trg kot podjetnik, pomembno poznavanje predpisov, ki ga zavezujejo.

Zaporedje opravljanja posameznih delov mojstrskega izpita, ki je sestavljen iz praktičnega, strokovno – teoretičnega, poslovodno – ekonomskega in pedagoško – andragoškega, določa izpitni katalog. Vrstni red opravljanja posameznih delov mojstrskega izpita kandidat lahko poljubno izbira, praviloma pa mora pred opravljanjem praktičnega dela uspešno opraviti strokovno – teoretični del mojstrskega izpita.

Pravilnik o mojstrskih izpitih:

Pravilnik o mojstrskih izpitih.pdf

 

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.