Pripravljalni seminarji za posamezne dele mojstrskega izpita

Pripravljalni seminarji za opravljanje posameznih delov mojstrskega izpita za kandidate niso obvezni, vendar jih za lažje opravljanje izpitov ter za pridobitev širših in uporabnih znanj priporočamo.

Pripravljalne seminarje za III. poslovodno –ekonomski del in IV. pedagoško - andragoški del mojstrskega izpita organizira Izobraževalni center pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije. Vsebine, okvirni termini in cenik je kandidatom na voljo na spodnjih dveh naslovih (Poslovodno – ekonomski seminar, Pedagoško – andragoški seminar).

Informacije o pripravljalnih seminarjih za I. praktični in II. strokovno – teoretični del mojstrskega izpita za posamezne nazive so kandidatom prav tako na voljo na spodnjih naslovih. Udeleženci običajno prejmejo dodatno učno gradivo in povzetke predavanj.

 

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

ErrorAn error has occurred.
Error: is currently unavailable.

Za ostale mojstrske nazive trenutno pripravljalni seminarji ne potekajo.