Svetovanje in nadzor nad praktičnim usposabljanjem z delom

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na podlagi 19. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list št. 79/06) organizira in izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom.

Nadzor je predvsem svetovalne narave in je priložnost, da delodajalci, člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, izrazijo svoje mnenje, predloge in želje glede izvajanja praktičnega usposabljanja z delom in s tem direktno vplivajo na izobraževanje, strokovne vsebine in nivo znana svojega bodočega kadra. Nadzorni obisk je prav tako preverjanje trenutnega znanja dijaka in njegovih kompetenc, ki jih mora doseči, glede na izobraževalni program.

Nadzor nad praktičnim usposabljanjem z delom je direktno povezan z vmesnim preizkusom, ki ga morajo dijaki s sklenjenimi individualnimi učnimi pogodbami, opraviti praviloma v 2. letniku.

Strokovni nadzornik/svetovalec predvsem svetuje in ugotavlja:

  • ali ima delodajalec izdelan učni načrt napodlagi izobraževalnega programa, po katerem mora potekati praktično usposabljanje z delom,

  • ali je z dijakom mogoče izvesti vse naloge, ki so predvidene po izobraževalnem programu,

  • ali je delodajalec zadovoljen z delom dijaka, prihajanjem na praktično usposabljanje z delom, kakšen odnos imata dijakin delodajalec in kakšen odnos ima dijak z zaposlenimi, itd.,

  • ali ima delodajalec urejeno vso dokumentacijo vzvezi s praktičnim usposabljanjem z delom (obvezna nagrada dijaku,plačilo pavšalnega prispevka za primer nezgode pri delu in poklicno bolezen, varnostni predpisi),

  • ali ima dijak na učnem mestu dnevnik, kako ga vodi in kako je urejen,

  • ali delodajalec oziroma mentor redno pregleduje dijakov dnevnik,

  • mnenje dijaka o praktičnem usposabljanju z delom, o izbiri poklica in počutju v obratovalnici, itd. 

Ob obisku strokovni nadzornik izpolni zapisnik. En izvod zapisnika (kopijo) prejme tudi delodajalec.

V izogib neprijetnostim, ki lahko izhajajo iz neupoštevanja pogodbenih določil, delodajalcem in dijakom svetujemo, da vse morebitne težave rešujejo sproti in da se v primeru nejasnosti obrnejo na strokovno službo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Dijak bo s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije obiskan najmanj dva krat v treh letih izobraževanja. Eden od obiskov je tudi vmesni preizkus, ki ga morajo opraviti dijaki s sklenjeno individualno učno pogodbo.

Kontakt:

Mitja Korunovski
Telefon: +386 1 583 05 00, e-naslov: mitja.korunovski@ozs.si