REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV V CESTNEM PROMETU - izbira pravega programa

(podaljšanje veljavnosti kode Skupnosti »95«)


Podaljšanje veljavnosti kode je možno z opravljenim 35-urnim rednim usposabljanjem (5 usposabljanj x 7 ur), po programih, ki so predpisani za zadnjih 5 let in sicer:

Voznik, ki opravlja usposabljanja v letu 2019, mora opraviti usposabljanja po programih:  2015 (sklop1), 2016 (sklop2), 2017 (sklop3), 2018 (sklop4) in 2019 (sklop5)– v tem primeru mu pooblaščeni center izda spričevalo, s katerim podaljša veljavnost kode od dneva zaključka usposabljanja do 2024.


Vozniki se lahko odločijo za letno (7 urno usposabljanje) po programih, ki so predpisani za tekoče leto ali pa opravijo usposabljanje za vseh 5 programov v zadnjem letu – preden jim poteče veljavnost kode.

Vozniki, katerim veljavnost kode poteče, in je ne podaljšajo pravočasno, morajo za podaljšanje imeti opravljenih 35 ur rednega usposabljanja po programih določenih za pet let nazaj, šteto od leta v katerem želi voznik ponovno podaljšati veljavnost kode.

Termini rednega usposabljanja voznikov


Datum

Program usposabljanja

Trajanje

Kraj izvedbe

Spletna prijava

 Petek

10.05.2019
Leto 2019
 14:00 do 20:00
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 69, 1000 Ljubljana
 Spletna prijavnica
Nedelja

12.05.2019
Leto 2015
 7:00 do 13:00
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 69, 1000 Ljubljana
 Spletna prijavnica
 Nedelja

19.5.2019
Leto 2016
 7:00 do 13:00
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 69. 1000 Ljubljana
 Spletna prijavnica
 Sobota

25.5.2019
 Leto 2017
 7:00 do 13:00
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 69, 1000 Ljubljana
 Spletna prijavnica
 Nedelja

26.5.2019
Leto 2018
 7:00 do 13:00
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 69, 1000 Ljubljana
 Spletna prijavnica
 Sobota

1.6.2019
Leto 2019
 7:00 do 13:00
 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 69, 1000 Ljubljana
 Spletna prijavnica
 

Usposabljanje voznikov bomo izvedli ob zadostnem številu prijav.

Pravočasno bomo vse prijavljene voznike obvestili o morebitni odpovedi termina usposabljanja. 

Informacije in dodatna pojasnila:

Mojca Poje, tel. št.: +386 (1) 58 30 520, e-naslov: mojca.poje@ozs.si
 
Če ste že oddali elektronsko prijavo, vam pisne prijave ni potrebno oddati.
V primeru, da prijave ne boste izvedli preko spletne prijavnice temveč po elektronski pošti, klasični pošti ali po faksu, vas prosimo, da na spodnji povezavi izberete ustrezno prijavnico, jo izpolnite ter nam jo posredujete (na voljo je več oblik dokumenta).

Prijavnica na redno usposabljanje voznikov

Prijavnica
Prijavnica
 
Kontaktni podatki za posredovanje prijave:
e-naslov: mojca.poje@ozs.si
naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (za Mojca Poje), Celovška 71, 1000 Ljubljana
faks: +386 1 58 30 592

Opombe:

Kotizacijo za udeležbo na rednem usposabljanju je potrebno poravnati pred udeležbo.
Na usposabljanju imejte s seboj kopijo veljavnega vozniškega dovoljenja.
V kolikor bo to vaša prva udeležba v sklopu zborničnega sistema nam k prijavnici prosimo priložite kopije vozniškega dovoljenja iz obeh strani.  

CENE IZDAJE NOVEGA DOKUMENTA:

- DVOJNIK POTRDILA O OPRAVLJENEM DELNEM REDNEM USPOSABLJANJU VOZNIKOV - CENA 10,00 € Z DDV

- DVOJNIK SPRIČEVALA - REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV - CENA 10,00 € Z DDV