Usposabljanje in izpiti za serviserje hladilnih naprav

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila na podlagi javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor skupaj s podjetjem Termotehnika d.o.o. iz Braslovč izbrana za izvajalca usposabljanja in preizkusov strokovne usposobljenosti za serviserje opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. 

Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 60/16 določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov. 

Program usposabljanja serviserji - junij 2018

ki je namenjen

osebam (serviserjem), ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov (snovi) in njihovega zajemanja.

 

Kotizacija za udeležbo na usposabljanju znaša: 

  • za člane OZS in njihove zaposlene, čejih napoti delodajalec znaša kotizacija za udeležbo na 3 dnevnem usposabljanju 345,00 € (brez 22% DDV), za plačilo 420,90 €.,
  • za člane A Plus in člane KMS 276,00 € (brez 22% DDV), za plačilo 336,72 €,
  • za vse ostale kandidate velja redna cena 415,00 € (brez 22% DDV), za plačilo 506,30 €.

 

Strošek izpita (22. člen uredbe):

Cena izpita znaša 255,00 € (DDV oproščen)

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju in plačilo izpita predhodno nakažite na račun št.:SI56 02013-0253606416 (NLB), sklic 00 200035. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.        

Katalog

IZPITI za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline za program A

Pogoji za opravljanje izpita (23. člen uredbe)

- Starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe

- končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme , se servisiranje katere se usposablja,

- ali druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja,

- ali najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja.

Termini usposabljanja za leto 2018


Teoretično usposabljanje

(na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Celovška 71,  1000 Ljubljana)

Praktično usposabljanje

(v prostorih Kronoterm d.o.o., Orla vas 27 a, Braslovče


Junij 2018

8.6. in 9.6.2018

15.6.2018


September 2018

21.9. in 22.9.2018

28.9.2018


November 2018


16.11. in 17.11.2018


23.11.2018


 

Izpitni roki 2018


                  Izpitni rok                     

Rok za prijavo   


Junij 2018


15.6.2018 (teoretični del)

16.6.2018 (pratkični del)


do 30.5.2018


 September 2018


28.9.2018 (teoretični del)

29.9 ali 6.10.2018


do 15.9.2018


 November 2018


23.11.2018 (teoretični del )

24.11. ali 1.12.2018 (praktični del)


do 6.11.2018

 

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

VLJUDNO VABLJENI!

Prijavnica na usposabljanje

Prijavnica izpit

Dodatne informacije:

Mojca Poje, Strokovna sodelavka

Telefon: +386 1 583 05 20, e-naslov: mojca.poje@ozs.si
 
V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi.
 
Vljudno vabljeni!