Usposabljanje in izpiti za serviserje hladilnih naprav

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila na podlagi javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor skupaj s podjetjem Kronoterm d.o.o. iz Braslovč izbrana za izvajalca usposabljanja in preizkusov strokovne usposobljenosti za serviserje opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. 

Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 60/16 določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov. 

Program usposabljanja - maj 2019

ki je namenjen

osebam (serviserjem), ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov (snovi) in njihovega zajemanja.

Naloge serviserjev so: nameščanje, vzdrževanje in servisiranje naprav, preverjanje uhajanja plinov ( snovi ), njihovo zajemanje, recikliranje, predelava in uničenje.

Kotizacija za udeležbo na usposabljanju znaša: 

  • za člane OZS in njihove zaposlene, čejih napoti delodajalec znaša kotizacija za udeležbo na 3 dnevnem usposabljanju 345,00 € (brez 22% DDV), za plačilo 420,90 €.,
  • za člane A Plus in člane KMS 276,00 € (brez 22% DDV), za plačilo 336,72 €,
  • za vse ostale kandidate velja redna cena 415,00 € (brez 22% DDV), za plačilo 506,30 €.

 

Strošek izpita (22. člen uredbe):

Cena izpita znaša 255,00 € (DDV oproščen)

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju in plačilo izpita predhodno nakažite na račun št.:SI56 02013-0253606416 (NLB), sklic 00 200035. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana.        

Katalog

IZPITI za serviserje opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane toplogredne pline za program A

Serviserji, ki se ukvarjajo z namestitvijo, vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav ali klimatske opreme ter toplotnih črpalk ( hladilna tehnika ), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, morajo imeti po veljavni zakonodaji opravljen izpit.

1./Pogoji za opravljanje izpita (23. člen uredbe)

- Starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe

- končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme , se servisiranje katere se usposablja,

- ali druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja,

- ali najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in eno leto delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se usposablja.
 
 
2./ Kandidat se mora pred opravljanjem izpita udeležiti ustreznega programa usposabljanja in predložiti potrdilo o udeležbi na usposabljanju.
 

Termini usposabljanja za  leto 2019


Teoretično usposabljanje

(na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Celovška 71,  1000 Ljubljana)

Praktično usposabljanje

(v prostorih Kronoterm d.o.o., Orla vas 27 a, Braslovče

Maj 2019

24.5. in 25.5.2019

 

31.5.2019

 September 2019

20.9. in 21.9.2019

 

27.9.2019

November 2019

15.11. in 16.11.2019

 

22.11.2019


 

Izpitni roki  2019


                  Izpitni rok                     

Rok za prijavo   

Maj 2019

31.5.2019 (teoretični del )
1.6. ali 8.6.2019 (praktični del)

do 21.5.2019

September 2019

27.9.2019 (teoretični del)
28.9. ali 5.10.2019 (praktični del)

do 17.9.2019

November 2019

22.11.2019  (teoretični del)
23.11. ali 30.11.2019  (praktični del)

do 30.10.2019

 

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

VLJUDNO VABLJENI!

Prijavnica na usposabljanje

Prijavnica izpit

Dodatne informacije:

Mojca Poje, Strokovna sodelavka

Telefon: +386 1 583 05 20, e-naslov: mojca.poje@ozs.si
 
V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi.
 
Vljudno vabljeni!