EU potrdila

 

Poslovni subjekti, ki želijo opravljati obrtno dejavnost tudi izven Republike Slovenije, si morajo, poleg ostalih dokumentov, pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za dokument, ki ga izda OZS in vsebuje podatke o poslovnem subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru.  

Stranka poda vlogo za izdajo evropskega potrdila na obrazcu dosegljivem na spletnih straneh ali osebno na OZS ali OOZ. Izpolnjeno vlogo, ki mora biti popolna, se lahko odda elektronsko (na elektronski naslov jana.sedovnik@ozs.si) ali osebno na OZS in OOZ po sedežu dejavnosti, oziroma po navadni pošti na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana.

Ker stranka potrebuje pri oddaji dokumentacije za delo v tujini tudi izpis iz obrtnega registra, ki mora biti usklajen z dejavnostmi v Poslovnem registru Slovenije, svetujemo vsem strankam, da se pred oddajo vloge oglasijo na svoji OOZ in preverijo, ali imajo urejene podatke v Obrtnem registru in izdane dokumente v skladu z zadnjo Uredbo o obrtnih dejavnostih ter obrti podobnih dejavnosti (UL RS št. 63/13).

Po pregledu dokumentacije in izpolnjevanja ostalih pogojev, se potrdilo izda najkasneje v petih delovnih dneh.  

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Jano Sedovnik, tel. št. 01 58 30 552 ali e-mail: jana.sedovnik@ozs.si .

Vloga za izdajo EU potrdila