Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vodi register izdanih licenc, licenc Skupnosti ter število njihovih izdanih izvodov samostojnim podjetnikom, ki opravljajo avtotaksi prevoze ter cestne  prevoze potnikov in blaga v cestnem prometu.