Zakonodaja

 

Obrtna dovoljenja

Področje izdaje in odvzema obrtnih dovoljenj zakonsko urejajo:

Uredba o obrtnih dejavnostih

Obrtni zakon

Novela zakona

Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru

Neuradno prečiščeno besedilo Obrtnega zakona

Lista dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom Obr-Z običajno opravljajo na obrtni način

Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne obrtne dejavnosti

Licence in dovolilnice 

Področje licenc in dovolilnic zakonsko urejajo: 

  • Priloga II: Navodila za uporabo večstranskega kontingenta CEMT, namenjena državnim uradnikom in prevoznikom (Uradni list RS št. 120/05

  • Pravilnik o  oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cest. prometu

  • Uredba (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES

  • Uredba (ES) št. 1072/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga

  • Uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 (Besedilo velja za EGP)

 

Koristne povezave: