Kontakti

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Odbor obrtnih zadrug

Iris Ksenija Brkovič, sekretarka Odbora obrtnih zadrug
Celovška c. 71, p.p. 2350, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 58 30 500, +386 (0)1 58 30 566 
E-naslov: iris.brkovic@ozs.si
Spletna stran: www.ozs.si/

Koristni naslovi

Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska c. 58,1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 47 89 000
E-naslov: gp.mkgp@gov.si
Spletna stran: www.mkgp.gov.si/

Zadružna zveza Slovenije
Miklošičeva 4/I., 1000 Ljubljana 
Telefon: +386 (0)1 24 41 360
Telefaks: +386 (0)1 24 41 370
E-naslov: info.zzs@zadruzna-zveza.si
Spletna stran: www.zadruzna-zveza.si/