Organi odbora zadrug za mandatno obdobje 2010-2014

Martin Čavž, predsednik Odbora obrtnih zadrug
OZ ZORA DOMŽALE
Prešernova 33, 1234 Mengeš
E-naslov: info@zora.si

Milena Tratar
OZ ŽELEZOPROMET
Podmilščakova 18, 1000 Ljubljana
E-naslov: kontakt@ozzelezopromet.si

Majda Javornik
OZ MAGRO
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1Ib, 1290 Grosuplje
E-naslov: magro@oz-magro.si

Tibor Čarni

PREKMURKA INŽENIRING, z.b.o.
Slomškova ulica 25, 9000 MURSKA SOBOTA
E-naslov: prekmurkamsobotabo@siol.net

Iris-Ksenija Brkovič
, sekretarka Odbora obrtnih zadrug
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 583 05 66
E-naslov: iris.brkovic@ozs.si