Člani odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS v mandatnem obdobju 2010-2014

Predsednica:

 • Jožica Coif, Mariborska 100, Radizel, 2312 Orehova vas
  Telefon: +386 2 604 02 10, Telefaks: +386 2 604 02 11

Člani:

 • Aleksandra Vučkič Banfi, Veščica 17, 9000 Murska Sobota
  Telefon: +386 2 534 80 60

 • Andrej Benko, Prvačina 76 a, 5297 Prvačina
  Telefon: +386 5 301 50 00

 • Darko Javornik, Štrihovec 6, 2212 Šentilj
  Telefon: +386 2 650 00 70 

Sekretar Odbora pogrebnih dejavnosti:

 • Vlasta Markoja, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana
  Telefon: +836 1 583 05 71, E-naslov: vlasta.markoja@ozs.si