Predstavitev sekcije

Sekcija čistilcev objektov pri OZS je bila ustanovljena 13. maja 1999 v Ljubljani. V začetku leta 2016 je v Sloveniji približno 1400 samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb opravljajo kot glavno ali stransko dejavnost vsaj eno od naslednjih dejavnosti (po standardni klasifikaciji dejavnosti):

 • čiščenje novogradenj pred prevzemom;

 • notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov in drugih poslovnih zgradb ter stanovanjskih blokov;

 • čiščenje oken;

 • čiščenje vlakov, avtobusov, letal.

Članstvo v sekciji (in hkrati v Obrtno-podjetniški zbornici) je prostovoljno. Po začetnem bolj množočnm izstopanju iz članstva v letih 2014 in 2015 se v letu 2016 zaznava obraten trend. Trenutno sekcija čistilcev objektov - upošrtevajoč le glano dejavnost firm - šteje nekaj čez 400 članov. 

Sekcija čistilcev objektov pri OZS je od 1.1.2006 članica evropske federacije čistilne industrije EFCI/FENI. Članstvo v tej organizaciji nam omogoča izmenjavo informacij in izkušenj s čistilnim sektorjem večine razvitejših evropskih držav ter vnos dobre poslovne prakse v naš prostor.
Predstavnik sekcije je tudi predstavnik Slovenije v socialnem dialogu za področje čistilnega sektorja, ki poteka v okviru Evropske komisije.

Več o delovanju sekcije je navoljo na njenih spletnih straneh www.cistilci.si.

Naloge sekcije

 • spremljanje zakonodaje s področja dejavnosti sekcije in priprava predlogov za njihove spremembe ali dopolnitve,
  zastopanje interesov članov sekcije pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb,

 • aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov, predvsem na področju kakovosti, standardizacije in metrologije, uvajanje sodobnih tehnologij, metod vodenja in poslovanja,

 • spremljanje pogojev poslovanja članov, njihovo medsebojno primerjanje in predlaganje njihovih sprememb,

 • sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačem in tujih trgih,

 • organiziranje aktivnosti za varovanje okolja in racionalno uporabo energije,

 • opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja članov,

 • oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in tudi drugih institucijah,

 • ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev,

 • posredovanje poslovnih informacij,

 • opravljanje drugih nalog v skladu s programom dela sekcije.