Upravni odbor sekcije

Volilna skupščina Sekcije živilskih dejavnosti je izvolila nov, 9 članski UO Sekcije živilskih dejavnosti za mandatno obdobje 2014-2018 v naslednji sestavi:

Rednak Miroslav, MIROSLAV REDNAK s.p., predsednik Sekcije, predsednik Odbora za pekarsko in slaščičarsko dejavnost in poslanec Skupščine OZS
Lečnik Tomo, LEČNIK ALOJZ s.p., podpredsednik Sekcije in predsednik Odbora za mesarsko dejavnost
Božnar Amalija, BOŽNAR ČEBELARSTVO d.o.o., podpredsednica Sekcije
Kozole Karel, KRUHEK SEVNICA d.o.o., član UO Sekcije
Piskač Robert, PEKARNA PISKAČ, MARTIN PISKAČ s.p., član UO Sekcije
Zorman Marko, SLAŠČIČARSTVO M.M., član UO Sekcije
Kodila Janez, KODILA d.o.o., član UO Sekcije
Korošec Danijel, MLIN KOROŠEC d.o.o., član UO Sekcije
Keber Vladimir, VLADIMIR KEBER s.p., član UO Sekcije

Kontakt predsednika sekcije:
Rednak Miroslav
Luče 10
3334 Luče
Tel: 041 715 366
e-pošta: miroslav.rednak@siol.net