Kalkulacija delovne ure v avtoservisnem obratu

Sekcija avtoserviserjev je februarja 2008 začela med svojimi člani predstavljati in promovirati nov računalniški program »kalkulacija cene delovne ure v avtoservisnem obratu«. Izdelavo računalniškega programa izračuna cene delovne ure v avtoservisnem obratu je sekcija pripravila za svoje člane. Program omogoča servisu informativni izračun delovne ure v avtoservisnem obratu. S programom servis lahko točno določi urno postavko za opravljeno storitev in hkrati lahko preveri ali s svojo urno postavko pokrije vse stroške in ustvari tudi dobiček. Tako si lahko vsak član sam izračuna na podlagi knjigovodskih izkazov ceno svoje delovne ure.

Vstop do računalniškega programa je zavarovan s člansko številko in z individualnim vstopnim geslom, kar zagotavlja tudi varnost in anonimnost vnešenih podatkov. Hkrati pa zagotavlja izpis individualne kalkulacije, ki je definirana tudi z nazivom firme člana.

Metodologija, uporabljena za izračun cene delovne ure v avtoservisnem obratu, po kateri deluje računalniški program je bil na seji Lakirno-karoserijskega sveta dne 29. junija 2010 predstavljen tudi zavarovalnicam in firmi Eurotax. Ti se z uporabljeno metodologijo strinjajo in kalkulacijo cene delovne ure narejene s tem programom sprejemajo kot argument v pogajanjih glede cene ure. 

Povezava do programa je na razpolago s klikom na povezavo: kalkulacije delovne ure v AS obratu.

 

PRIPOROčILO CENIKA VULKANIZERSKIH STORITEV

Dejavnosti, ki ima po SKD (Standardna klasifikacija dejavnosti) naziv popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, uravnovešanje koles v pogovornem jeziku pravimo vulkanizerstvo. Dejavnost spada v razred G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil.  Za opravljanje te dejavnosti je potrebno izpolnjevati tudi IZOBRAZBENI POGOJ in sicer je potrebno imeti vsaj ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) - tj. Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka. 

Tudi na OZS lahko opravite preverjanje in potrjevanje NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka. Za informacije se obrtnite na sekretarja sekcije ali na ga. Mojco Poje:  mojca.poje@ozs.si.

Dejavnost, izhajajoč iz podatkov obrtnega registra v Sloveniji opravlja:

  • 199 subjektov – kot glavno dejavnost

  • 2.170 subjketov – kot stransko dejavnost.  

Ključna dela v dejavnosti so: postavitev diagnoze o stanju pnevmatik in platišč, njihovo vzdrževanje in popravilo. Mnogi, ki opravljajo dejavnosti s področja SKD G45.20, so člani Obrtno-podjetniške zbornice, sekcije avtoserviserjev. Znotraj sekcije na tem področju deluje odbor vulkanizerjev, ki ga vodi članica Upravnega odbora sekcije ga. Sabina Markelj.

Priporočilo cenika je sprejel UO sekcije avtoserviserjev, pripravil pa ga je Odbor vulkanizerjev pri sekciji avtoserviserjev. Priporočilo cenika je bilo pripravljeno upoštevaje podatke s cenikov, ki veljajo na trgu.

Sekcija bo spremljala odzive članov in njihovo ravnanje ter na podlagi tega sprejela odločitve, kako bo na tem področju delovala v bodoče.

  PRIPOROČILO CENIKA VULKANIZ.STORITEV

 

POGODBA ZA IZRABLJENE GUME

Največ izrabljenih gum se pojavlja prav ob menjavi letno-zimskih pnevmatik. Za pogoje odvoza izrabljenih pnevmatik se je sekcija avtoserviserjev dogovarjala tako s proizvajalci pnevmatik kot tudi z zbiralcem izrabljenih gum  - družbo SLOPAK d.o.o., ki je s strani reprezentativne skupine proizvajalcev izbrana za nosilca skupnega načrta. Dogovorjeni so bili pogoji, ki jih vsebuje priložena pogodba, ki jo sicer najdete tudi na spletni strani družbe Slopak d.o.o.

Pogodba_Izrabljene_Gume

 

Določeni pa so tudi pogoji za hrambo izrabljenih gum:  določa jih Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/2011), so pa pogoji odvisni od količine in kraja, kjer jih skladiščite.