Kontakt

Igor Pipan, sekretar sekcij

Mobitel: +386 (0)41 725 448
Telefon: +386 (0)1 58 30 568
E-naslov: igor.pipan@ozs.si

 

 

 

Povezave

Agencija izvaja regulatorne, razvojne, strokovne in druge naloge tudi s področja  vozil.

Za delo na črno se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen v skladu z zakonodajo. Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka je potrebno navesti čimveč podatkov o takem posamezniku in sicer: podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče), opis prekrška, navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka).