NOVO OZNAČEVANJE PNEVMATIK

Avtoserviserji, ki tudi prodajajo pnevmatike, prevzemajo del odgovornosti za predpisano in pravilno obveščanje kupcev!

Od 1. novembra 2012 morajo biti vse pnevmatike za osebna in lahka tovorna vozila, ki so prodane v Evropi, opremljene s posebno, novo nalepko, ki vsebuje nekaj osnovnih dejstev o zmogljivosti pnevmatike – primerja njihove lastnosti po treh osnovnih parametrih: izkoristek goriva, oprijem na mokri podlagi, zunanji kotalni hrup. Zakonodaja (Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre) se nanaša na vse prodane pnevmatike po 1. novembru 2012 oz. na pnevmatike, vgrajene na nova osebna, lahka tovorna in tovorna vozila ter avtobuse, proizvedene 1. julija 2012 ali kasneje. Označbe so naslednje:

1.    Primerjava izkoristka goriva: izkoristek goriva je razvrščen v razrede od A (najbolj učinkovite) do G (najmanj učinkovite)

2.    Primerjava učinkov zaviranja na mokri podlagi: pnevmatike so razvrščene glede na zmogljivost zaviranja na mokri podlagi v razrede od A (najkrajša zavorna pot) do razreda G (najdaljša zavorna pot)

3.    Primerjajte raven zunanjega kotalnega hrupa: diagram prikazuje raven kotalnega hrupa pnevmatik v decibelih (dB): več zvočnih valov predstavlja višjo raven hrupa.

Posebej pa želimo OPOZORITI AVTOSERVISERJE, ki prodajajo pnevamatike, da morajo v skladu s 6. členom uredbe:

 1. Na prodajnih mestih zagotoviti:

  • da imajo pnevmatike na prodajnih mestih na vidnih mestih nalepke, s katerimi so jih opremili dobavitelji, ali

  • tudi že pred prodajo pnevmatike je oznaka končnemu uporabniku jasno prikazana in je v neposredni bližini pnevmatike oz. na prodajnem mestu.

 2. Če pnevmatike, namenjene za prodajo, končnim uporabnikom niso vidne (npr.: prodaja preko spleta, iz skladišča, …), morate strankam kljub temu zagotoviti že prej navedene podatke.

 3. Na računih, ki jih izstavite končnim uporabnikom ob nakupu pnevmatik, ali na dokumentu, ki ga priložite računu, navesti razred glede na izkoristek goriva, izmerjeno vrednost zunanjega kotalnega hrupa in po potrebi razred glede na oprijem na mokri podlagi (podatke lahko zagotovite npr.: na garancijskemlistu, ki ga priložite računu ob prodaji).

Ker v Uredbi 1222/2009/ES ni določenega nadzornega organa, se je s sprejemom Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre določil tudi nadzorni organ v Republiki Sloveniji. Toje inšpekcija, pristojna za nadzor skladnosti motornih vozil z Inšpektorata RSza promet, energetiko in prostor.

primer celotne nalepke:

Varnost v cestnem prometu: s strožjimi pravili pri tehničnih pregledih vozil do manj smrtnih žrtev  

13. julija 2012 je Evropska komisija sprejela nova pravila, da zaostri pravila glede tehničnih pregledov - zaradi varnosti v cestnem prometu, saj več kot 5 ljudi umre na evropskih cestah vsak dan v nesrečah, povezanih s tehnično napako na vozilu.

(povzeto po sporočilu za medije Evropske komisije)

Tehnične okvare so eden izmed pomembnih vzrokov nesreč. Sodeč po nedavno opravljenih študijah v Veliki Britaniji in Nemčiji je kar do 10 % avtomobilov vsaj enkrat imelo okvaro, zaradi katere tehničnega pregleda ne bi opravili. Poleg tega obstaja veliko tehničnih okvar, ki imajo lahko resne posledice za varnost (kot je ABS in ESP), njihovo odkrivanje pa v okviru sedanjih pravil niti ni zajeto v tehničnem pregledu. Sedanja pravila EU o minimalnih standardih za preglede vozil so bila uvedena že leta 1977, od takrat pa so z izjemo manjših posodobitev ostala enaka kljub temu, da so se od tistega časa avtomobili, obnašanje voznikov in tehnologija zelo spremenili.

Ključni elementi novih predlogov

Ključni elementi novih predlogov vključujejo naslednje:

 • obvezne preglede za skuterje in motorna kolesa po vsej EU; vozniki motornih koles in skuterjev, zlasti mladi, so namreč najbolj tvegana skupina med udeleženci cestnega prometa;

 • povečanje pogostosti rednihtehničnih pregledov za stara vozila; med 5. in 6. letom uporabe vozila se število hudih prometnih nesreč, povezanih s tehnično okvaro, močno poveča;

 • povečanje pogostosti pregledov za vozila in kombije z izjemno velikim številom prevoženih kilometrov; tako bodo pregledi teh vozil enako pogosti kot pri drugih vozilih z veliko kilometrino, kot so taksiji, rešilna vozila itd;

 • izboljšanje kakovosti pregledov vozil z vzpostavitvijo skupnih minimalnih standardov za pomanjkljivosti, opremo in inšpektorje;

 • uvedbo obveznega testiranja za elektronske varnostne sestavne dele;

 • zajezitev goljufij s prirejanjem števila prevoženih kilometrov in sicer s pomočjo registriranih odčitkov prevoženih kilometrov. 

Ti predlogi v vseh primerih določajo skupne minimalne standarde EU za preglede vozil, države članice pa imajo možnost, da pri teh ukrepih gredo še dlje, če je to ustrezno.     več

POPRAVILO VOZILA V GARANCIJSKI DOBI PRI NEPOOBLAŠČENEM AVTOSERVISERJU ???

Ali se lahko servisira in popravlja vozilo pri nepooblaščenem avtoserviserju ne da bi se ogrozila garancije vozila?
Ali je garancija vozila povezana z izbiro serviserja?

»Pred časom sem popravljal vozilo, za katerega še vedno velja tovarniška garancija. Popravljal sem izpušni sistem – konkretno zadnji izpušni lonec. Nimam pa pogodbe o servisiranju z uvoznikom oziroma uradnim prodajalcem vozila te zamke. Stranka je nedolgo zatem pri pooblaščenem serviserju znamke uveljavljala garancijo, ki pa nikakor ni bila povezana z izpušnim sistemom. Pooblaščeni serviser je zavrnil veljavno garancijo na vozilo in to utemeljil s tem, da vozilo ni bilo ves čas servisirano pri pooblaščenem serviserju. Ali je zavrnitev garancije upravičena? Ali servisiranje pri serviserju, ki ni pooblaščen s strani prodajalca oziroma proizvajalca vozila res vpliva na veljavno garancijo vozila, ki jo proizvajalec zagotavlja ob prodaji vozila?«  

Odgovora na vprašanji sta: 

 • ne, zavrnitev garancije ni upravičena in

 • izbira serviserja ne vpliva na veljavno garancijo.

Odgovora pa je treba nekoliko pojasniti.  članek-pojasnilo

  

 PRIPRAVA PREDPISOV

Ali si žalite vplivati na pripravo predpisov? Želite podati svoje mnenje, predloge, pripombe in pobude predlagateljem predpisov in odločevalcem?

To vam želimo olajšati na dva načine:

 • neposredno; s pomočjo spletnega orodja e-uprave: "Iskalnik po predpisih v postopku priprave". Tu tudi najdete, kateri so tisti predpisi, ki se trenutno pripravljajo in v kateri fazi je njihova priprava. Lahko se tudi prijavite in vas bodo s spletnega portala tekoče obveščali, kaj se dogaja s predpisom, ki vas zanima;

ali

 

MOŽNOST ZNIŽANJA ADMINISTRATIVNIH BREMEN!

Ali želite vplivati na administrativna bremena, s katerimi se vsakodnevno srečujete? Sedaj se vam ponuja priložnost!

Leta 2009 je Vlada RS sprejela Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25 % do leta 2012. Program znižanja administrativnih bremen zajema 71 zakonov, med drugim s področja financ, davkov, zaposlovanja, okolja in prostora, gospodarskega prava, črpanja evropskih sredstev. Skupaj s podzakonskimi akti, gre za paket 966 predpisov, ki gospodarstvu in državljanom nalagajo preko 1,5 mrd administrativnih obremenitev.  

Z realizacijo akcijskega programa Vlada RS želi izboljšati poslovno okolje za razvoj slovenskega gospodarstva, tuje investicije in ustvarjanje novih delovnih mest.   V ta namen so na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili spletni portal "minus 25%" (http://www.minus25.gov.si/), ki je namenjen podjetnikom in državljanom, ki v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajate v stik z upravo, kjer se srečujete z obveznostmi, ki jih morate izpolnjevati, da zadostite zahtevam zakonodaje. Namenjen pa je tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z reguliranjem in izvajanjem storitev za državljane in gospodarstvo.

Ker se redno srečujemo z zakonodajo, ker vi najbolj veste, kje vam praksa povzroča probleme, uporabite to spletno stran, ko zaznate administrativno oviro. Več bo sporočil, večja bi morala biti odzivnost vlade in pristojnih.