Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

Začetki sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev segajo v leto 1981, ko je bil ustanovljen odbor cementninarjev. Glavni pobudnik za ustanovitev tega odbora je bil ing. Avgust Gril iz Grosuplja. Nato je bila 19. januarja 1985 v Grosupljem, ustanovna skupščina sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, katere glavni pobudnik je bil ing. Avgust Gril, ki je postal tudi njen prvi predsednik.

Prvi program dela sekcije je zajemal številne aktivnosti in naloge za zagotavljanje ustreznejših pogojev poslovanja in reševanje problematike obrtnih dejavnosti tako na področju zakonodaje (zlasti pri zvišanju limita za uvoz strojev in opreme),  izobraževanja, razvoja tehnologije, sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami, sodelovanja s proizvajalci strojev in opreme ter dobavitelji osnovnih surovin, prilagajanja trgu, informiranju članov. V začetnem obdobju so bile ustanovljene še različne komisije, kot npr. za sodelovanje na področju izobraževanja, za nabavo repromateriala ter prodajo rabljenih strojev in opreme, za sestavo kataloga obrti. Sekcija je pod vodstvom ing. Avgusta Grila izdala katalog izdelovalcev cementninarskih in teracerskih izdelkov. Sekcijo je vodil do januarja 1994, ko ga je nasledil Ferdo Ježovnik iz Teharij. Takrat so bili  težavni časi, ko se je zaprl trg bivše Jugoslavije. Sekcija je iskala povezave s sorodnimi inštitucijami v prostoru bivše Jugoslavije. Trudila se je za boljše pogoje poslovanja vseh članov sekcije, odpravo nelojalne konkurence, seznanjala s standardi, novimi predpisi na področju varstva in zdravja pri delu, novimi materiali, novimi dodatki betonom in drugimi novostmi v stroki, ki jih je bilo čedalje več. Vse to so bile tudi teme vsakoletnih strokovnih srečanj sekcije.

V okviru sekcije je tedaj deloval tudi odbor kamnosekov, ki ga je vodil kamnoseški mojster Boris Udovč iz Naklega. Slednji si je prizadeval za kakovostno izobraževanje kamnosekov, kajti sekcija je aktivno sodelovala s Srednjo gradbeno šolo v Ljubljani (za poklic kamnoseka), s Klesarsko šolo iz Brača, ki prireja bienalne simpozije, ki se jih včasih udeležujejo tudi predstavniki sekcije, do leta 2007 je sodelovala v mednarodnem združenju gradbenikov, kamnosekov in arhitektov EACD. Vsaki dve leti je pripravila ogled strokovnega sejma za kamnoseke v Nurnbergu.

Ferdo Ježovnik je vodil sekcijo do leta 2006 oz. do upokojitve, ko ga je nasledil Andrej Zakrajšek iz Ljubljane. Pod njegovim vodstvom je sekcija izvajala in nadgrajevala dotedanje delo, vsako leto je sodelovala je na sejmu MOS v Celju, prirejala tradicionalna strokovna srečanja z vedno novimi temami. S strokovnimi službami je izdelala zgoščenko s standardi za cementninarske in teracerske izdelke, ki je na voljo vsem članom.

V mandatu 2006 – 2010 je predsednik odbora cementninarjev in teracerjev postal Bogdan Oblak, ki je posvetil posebno skrb standardom za cementninarske izdelke. Z volitvami leta 2010 je postal predsednik sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, tako je bil pod njegovim vodstvom leta 2010 izdan priročnik z naslovom Betonski izdelki, kakovost-zaupanje-nakup, katerega avtorji so priznani strokovnjaki s področja betona in materialov. Glavni namen tega priročnika je ozaveščati kupce, kdaj je reklamacija lahko upravičena in kdaj ne. Predsednik sekcije je ostal tudi v mandatu 2014 - 2018.

Odbor kamnosekov že od leta 2002  vodi Zoran Žunko, kamnosek iz Pragerskega. Ta je nadaljeval usmeritve sekcije, vsako leto so bili organizirani ogledi sejmov, tovarn, kamnoseki pa so se udeležili tudi strokovnih ogledov raznih inštitutov, obratov, sejmov doma in v tujini. Sekcija je sodelovala pri projektu postavitve Višješolskega središča v Sežani.  Kamnoseki so si ogledali opremo in postopke preizkušanja kvalitete kamna  v mestu Crodo v Italiji. Sekcija je delovala na področju izobraževanja, zlasti pri izvajanju mojstrskih izpitov za kamnoseške mojstre.  V zadnjem času pa se odbor kamnosekov trudi pri preprečevanju nelojalne konkurence, ki se pojavlja v večjih središčih po Sloveniji.

V okviru sekcije so povezani tudi izdelovalci betonskih strešnikov, ki delujejo v pododboru, ki je bil ustanovljen 15. januarja 2010 na skupščini v Moravskih Toplicah. Namen ustanovitve odbora je skupen nastop in promocija na domačem in tujih trgih, določanje cenovnih postavk in standardov ter reševanje vprašanj v zvezi z reklamacijami in garancijami. Predsednik odbora je Marjan Golob.

KLINOPIS

Novice sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

KLINOPIS-novičke_januar 2014.pdf

KLINOPIS št.2_marec 2014.pdf

Promocijska brošura

KAMEN KOT STRAST IN KARIERNA PRILOŽNOST

Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev je začela aktivneje sodelovati z izobraževalnimi institucijami in eden prvih rezultatov je skupni nastop sekcije in Višje strokovne šole Sežana na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni. Tam pa je bila tudi predstavljena brošura, ki predstavlja izobraževalne in karierne možnosti v kamnoseštvu z naslovom: KAMEN KOT STRAST IN KARIERNA PRILOŽNOST.

Brošuro je sekcija pripravila skupaj s Srednjo gradbeno, geodetsko in ekonomsko šolo Ljubljana, kjer izobražujejo za program KAMNOSEK in z Višjo strokovno šolo Sežana, kjer je v okviru programa oblikovanje materialov tudi modul KAMEN. V broušuri so predstavljeni vsi trenutno veljavni izobraževalni programi, vloga in pomen strokovne sekcije, pa tudi kariene priložnosti, kot je naziv KAMNOSEŠKI MOJSTER. Da je poklic poln priložnosti in da zaposlitev ni težko dobiti niti doma niti v tujini, dokazuje tudi dejstvo, da je na nivoju Evropske unije mogoče dobiti naziv "evropskega mojstra kamnoseštva".

Kamen je material, ki spada med večne gradbene materiale, material, ki izdelke posameznika ali skupine ohranja skozi zgodovino. Danes je obdelava in oblikovanje zelo primerno delo tudi za dekleta in ženske, saj sodobne tehnike in tehnologije zelo olajšajo obdelavo kamna.

 

Brošuro si lahko ogledate tudi v pdf. obliki: BROŠURA