Člani odbora kamnosekov

Žunko Zoran
predsednik odbora

 Sp. Gaj 23   2331Pragersko 
Svete Peter Jezero 97    1352 Preserje
Pivk Silvo Hotavlje 40   4224 Gorenja vas
 Brezavšček Marko                     
 Toma Brejca 165000 Nova Gorica
 Plut Robert
 Pod vrhom 7   8333 Semič
                 

 
                                               

Člani odbora cementninarjev in teracerjev    

Jarc Franc
predsednik odboraVaše 10a1215 Medvode 
Golob Marjan                 


Malenska vas 128216 Mirna Peč
Gorec Janez


Šentlovrenc 21
8212 Velika Loka
Rožič Damjan
  Gorenje 16 a
    3327 Šmartno ob Paki
Zobec Tomaž
  Ljubljanska 43
    1293 Šmarje-Sap
                                                 

                        

Člani pododbora izdelovalcev betonskih strešnikov

Golob Marjan
predsednik odbora                 

 Malenska vas 12  8216 Mirna Peč
Jezeršek Jakob Hotavlje 64 4224 Gorenja vas
Rožič Damjan Gorenje 16 a 3327 Šmartno ob Paki