Člani odbora kamnosekov

Žunko Zoran

 
Svete Peter

Pivk Silvo

 Brezavšček Marko                     


 Plut Robert


                 

 
                                               

Člani odbora cementninarjev in teracerjev    

Jarc Franc

Golob Marjan                 
Gorec Janez
Rožič Damjan
  

Zobec Tomaž