Upravni odbor za mandatno obdobje 2014-2018

Simon Dovrtel, Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. Kranj, predsednik UO sekcije

Iztok Zemljič, CADEA d.o.o. Postojna, podpredsednik UO sekcije

Slavko Pirih, Dimnikarstvo Slavko Pirih s.p. Tolmin, član UO sekcije

Franc Dobravec, Dimnikarstvo Litija, Franc Dobravec s.p. Litija, član UO sekcije

Bojan Brenčič, ABD-dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o. Murska Sobota, član UO sekcije

Iris-Ksenija Brkovič, Sekretarka Sekcije dimnikarjev, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 583 05 66; e-naslov: iris.brkovic@ozs.si