Upravni odbor za mandatno obdobje 2018-2022

Simon Dovrtel, Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. Kranj, predsednik UO sekcije in poslanec skupščine OZS

Iztok Zemljič, CADEA d.o.o. Postojna, podpredsednik UO sekcije

Janez Graj, SDG dimnikarstvo d.o.o. Domžale, član UO sekcije

Dušan Zorman, Dimnikarstvo KAMIN d.o.o. Maribor, član UO sekcije

Bojan Brenčič, ABD-dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o. Murska Sobota, član UO sekcije

Iris-Ksenija Brkovič, Sekretarka Sekcije dimnikarjev, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 583 05 66; e-naslov: iris.brkovic@ozs.si