Sekcija elektro dejavnosti

Sekcija elektro dejavnosti je bila ustanovljena leta 1985 in ima cca. 1800 članov. Največ članov ima kot osnovno dejavnost registrirano elektroinštalaterstvo.


Naloge sekcije 

  • spremljanje pogojev poslovanja članov in uveljavljanje predlaganih sprememb,

  • sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov na področju rednega   izobraževanja, organiziranje dopolnilnega izobraževanja članov, aktivnosti na področju mojstrskih izpitov,

  • organizacija skupne promocije članov,

  • aktivnosti za izboljšanje poslovanja članov na področju kakovosti,

  • aktivnosti na področju uvajanja novih tehnologij, informiranje članov,

  • oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in v drugih   institucijah.

Pripeti dokumenti:
Plan dela Sekcije elektro dejavnosti za leto 2017
Poročilo o delu Sekcije elektro dejavnosti v letu 2016

Poročilo o delu v letu 2014.pdf
Plan dela sekcije za leto 2015.pdf
Poročilo o delu Sekcije elektro dejavnosti v letu 2012
Program dela Sekcije elektro dejavnosti za leto 2013
Poročilo o delu sekcije elektro dejavnosti v letu 2013.pdf
Program dela Sekcije elektro dejavnosti za leto 2014.pdf