Predstavitev sekcije elektronikov in mehatronikov

Sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS je bila ustanovljena leta 2003 in združuje tako elektronike različnih področijh, kakor tudi mehatronike. Skupno šteje cca. 300 članov iz vseh regij Slovenije. 
Naloge sekcije elektronikov in mehatronikov

  • spremljanje pogojev poslovanja članov in uveljavljanje predlaganih sprememb,

  • sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov na področju rednega izobraževanja,

  • organiziranje dopolnilnega izobraževanja članov, aktivnosti na področju mojstrskih izpitov,

  • organizacija skupne promocije članov,

  • aktivnosti za izboljšanje poslovanja članov na področju kakovosti,

  • aktivnosti na področju uvajanja novih tehnologij,

  • informiranje članov,

  • oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in v drugih institucijah.

Poslovnik o delu sekcije elektronikov in mehatronikov.pdf