Elektronski prenos fotografije

MNZ  je v želji po nadgraditvi in poenostavitvi obstoječega sistema za sprejemanje vlog za osebne dokumente ter izboljšavi kvalitete slik za personalizacijo biometričnih potnih listin razvil poseben sistem za elektronski prenos fotografije od fotografov do upravnih enot.

Ko bo fotograf zajel fotografijo, jo bo preko posebnih spletnih servisov in ustreznih avtentikacijskih mehanizmov prenesel v centralno odložišče. Centralni sistem bo preveril ustreznost fotografije in zajeti fotografiji določil unikatno serijsko številko. Po uspešno opravljenem postopku bo fotograf stranki predal to unikatno serijsko številko, s katero se bo oglasila na upravni enoti, pri tem ji fotografije v fizični obliki ne bo potrebno predložiti.

Na upravni enoti ne bo potrebno skeniranje in preverjanje kvalitete fotografije, saj bo to že opravljeno. Referent bo zajel le vse ostale podatke (strankin podpis preko elektronske podpisne tablice in podatke iz uradnih evidenc) in jih pripravil za personalizacijo. Predvidevamo, da bo postopek postal hitrejši in prijaznejši, tako za fotografe kot za stranke in za referente na upravnih enotah. Sistem se bo uporabljal tudi pri drugi generaciji biometričnih potnih listov, pri izdelavi osebnih izkaznic, tujskih dokumentov, vozniških dovoljenj in orožnih listin.

Fotografi, ki se bodo želeli vključiti v sistem , bodo morali:

- pridobiti kvalificirano spletno digitalno potrdilo
- imeti bodo morali ustrezno tehnično opremo
- opraviti bodo morali izobraževanje

1. Pridobitev kvalificiranega spletnega digitalnega potrdila
Brez kvalificiranega digitalnega potrdila in brez dostopa do svetovnega spleta uporaba e-fotografa ni mogoča, zato fotografe pozivamo, da čimprej poskrbijo za pridobitev enega izmed naštetih digitalnih potrdil:

- SIGEN.CA (spletno kvalificirano potrdilo za fizične osebe);
- AC NLB (digitalno potrdilo za fizične osebe);
- POŠTA®CA (digitalno potrdilo za fizične osebe);
- HALCOM CA (digitalno potrdilo za fizične osebe)

2.Ustrezna tehnična oprema
Fotograf mora imeti :

- računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows XP ali višji;
- laserski ali brizgalni tiskalnik za izpisovanje potrdil; opcijski čitalec pametnih kartic (v primeru, da je digitalno potrdilo shranjeno na pametni kartici). Internetna povezava s hitrostjo 1 MB/sec ali več.

3. Izobraževanje
Fotograf mora opraviti izobraževanje.

Navodila pripravljena :  Na podlagi navodil MNZ.
Aplikacija e-Fotograf je prenešena na produkcijo in sicer na povezavo (link): https://efotograf.gov.si

Vsi fotografi morate ob prijavi za e-fotografa preko linka oddati vlogo, kot je bilo povedano na izobraževanju, neregistrirani uporabniki morate oddati vlogo za uporabo aplikacije e- fotografa, kjer izpišete zahtevane podatke (priimek, ime, telefonsko številko, e- pošto, EMŠO, geslo..).

Po prejemu vloge v aplikacijo e - fotografa, vas bo MNZ avtoriziralo in po tem boste lahko pričeli z delom v e-fotografu. Prosimo vas, da po oddaji vloge posredujete tudi e- pošto : podpora-dunz.mnz@gov.si na Ministrstvo za notranje zadeve da bodo obveščeni o vaši oddaji vloge. 

Na spletni strani MNZ so objavljeni primeri dobrih in slabih fotografij za biometrične potne liste in osebne izkaznice. Od meseca maja 2011 pa že lahko uporabljate fotografije v sistemu e- fotografa tudi za nova biometrična dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav z biometričnimi zaščitnimi elementi v obliki kartice. Od meseca julija 2017 pa se tudi že uporablja za vozniška dovoljenja.

Priporočila in navodila v povezavo: 

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/PRIMERNA_FOTOGRAFIJA.pdf 

Pripeti dokumenti:

Ekranska maska.pdf

Maska biosizid.pdf

NAVODILA MNZ RS ZA IZDELAVO FOTOGRAFIJ ZA DOKUMENTE

Sekcija fotografov pri OZS je prejela Ponovno opozorilo glede uporabe ozadja fotografij za izdajo identifikacijskih dokumentov iz Ministrstva za notranje zadeve RS glede uporabe ozadja fotografij za izdajo identifikacijskih dokumentov .
 
Ministrstvo za notranje zadeve je ob izvajanju kontrole izdelave identifikacijskih dokumentov pri pogodbenem proizvajalcu ugotovilo, da visok odstotek fotografij, ki so predložene vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice, nima ustreznega ozadja. Pojasnjujemo, da se od 12.12.2016 dalje izdajajo potni listi, ki vsebujejo tako imenovano terciarno fotografijo, to je barvno sliko imetnika, ki je vsebovana na tretji strani potnega lista.
Terciarna fotografija predstavlja pomemben zaščitni element. Sestavljena je iz imena, priimka in serijske številke potnega lista, ki se kontinuirano ponavljajo čez vso sliko in so razporejeni po posebnih krivuljah, ki so matematično določene in edinstvene za vsakega imetnika potnega lista posebej. Optični bralniki lahko prepoznajo algoritem zapisa in s tem potrdijo originalnosti terciarne podobe imetnika oz. pristnost dokumenta.
Zapis podatkov, ki sestavljajo terciarno sliko, mora segati na področje celotne fotografije, to je del, ki zajema obraz in del, ki zajema ozadje. Če fotografija, ki je predložena vlogi nima ozadja, se zaščita lahko implementira samo na področje obraza. S tem se zmanjša območje zaščite, kar ni sprejemljivo.

Glede na navedeno vas prosimo, da upoštevate zahtevo, da fotografije, ki se izdelajo za potrebe izdaje potnega lista ali osebne izkaznice, vsebujejo ustrezno ozadje!

Hkrati smo vam pripravili še 15. Člen pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah

(1) Fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni.

Fotografija mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo:
- podoba obraza mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
- fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70% do največ 80% fotografije, kar ustreza višini 32–36 mm;
- če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alinee;
- obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna; - izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, državljan mora gledati naravnost v fotoaparat;
- oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
- višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50% in največ 70% višine fotografije, od spodnjega roba; - odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so vidne poškodbe očesa);
- državljan mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
- ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
- na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografirani z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza; - fotografija ne sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev.
(3) Pri otrocih do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
- višina obraza mora zavzemati 50–80% fotografije, kar ustreza višini 22–36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;
- višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40% in največ 70% višine fotografije, od spodnjega roba.
(4) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni v prvi alinei drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza in smeri pogleda.
(5) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne vlagatelju in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.