Kontakt

Adrijana Poljanšek

Celovška cesta 71, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 58 30 826
E- naslov: adrijana.poljansek@ozs.si

 

 

Kontakti:

                                        Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
                                        Gosposka 18, Ljubljana
                                        Telefon: +386( 0) 1 24 28 762
                                        E- naslov: tajnistvo.ssof@guest.arnes.si

                                        Šolski center Srečka Kosovela Sežana
                                         Višja strokovna šola

                                         Kraška ulica 2, 6210 Sežana
                                         Telefon: +386 05 7313 516
                                          E - naslov: info@vss-sezana.si

                                         Tržni inšpektorat RS

                                         Parmova 33 1000 Ljubljana
                                         Telefon: +386 (0)1 28 08 700
                                         E-naslov: gp.tirs@gov.si

Za delo na črno se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen v skladu z zakonodajo. Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka je potrebno navesti čimveč podatkov o takem posamezniku in sicer: podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče), opis prekrška, navedbo dejstev ziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka).

Prijava kršitev:gp.tirs@gov.si