Upravni odbor sekcije

Volilna skupščina Sekcije fotografov pri OZS je izvolila nov, 7 članski UO Sekcije fotografov za mandatni obdobje 2014-2018 v naslednji sestavi:

1. Katarina Podgoršek, predsednica  sekcije in poslanka Skupščine OZS, imenovana s strani UO Sekcije fotografov  
2. Žnidaršič Jože, podpredsednik 
3. Brbre Samo, član
4. Čebron Anton,  član
5. Rožman Srečko, član
6. Gyurica Štefan, član
7. Batič Jani, član